Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΕΘ Καθημερνή Εφημερίδα τms Hnείρου- ί6ρυτns Ευθ Τzάλλαs-Έτos 930-Αρ. Φίλλου 24s11-Σάββατο 23-Κυρισκή 24 Μαΐου 2020-0,60 ε
N. ΔΟΥΒΤΣΑΣ
ΒΟΛΕΙ
Έτοιμος για
κάθε ενδεχόμενο
αθα φτάσουμε
τον ΠΑΣ ΠΟλύ ψηλά
Στην Α2 Ανδρν
ο Πανηπειρωτικός ΓΣ
ΣΕΛΙΔΑ13
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 12
Οι υποδομές υγείας και το ότι ηΉπειρος έμεινε σχεδόν ανέγγιχτη από τον κορωνοϊό, τα κεργαλεία
στην καμπάνια Προβολής του δήμου Ιωαννιτν και των επαγγελματιν του τουρισμού
ακΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
Επανέρχεται για
την Πρτη κατοικία
ΤΟ ΠΑΛΕΥΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Στην επανακατάθεση Πρότασης για
npοσταοία της nρτης κατοικίας
ατό το ηεριφεραακό συμβούλο.
βουλοι της napάτaξης Κοινό των
Hnapωτνο.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΟΔΟΣ ΝΙΑΡΧΟΥ
Δημοπρατείται
η μεταφορά δικτύων
Τη δημοηράτηση του έργου μετα .
φορός δικτύων ΔΕΥΑ Ιωαννίνων
για τmν καταοκευή της οδού Νιάρ χου , nροounολογιαμού 2.129.032.26
ευρ χωρίς Φ.ΠΑ. ενέκρινε ση
χθεσνή συνεδρίασή της n Οικο νομική Εnτρonή της nepιφέρειας
Πλάνο Προβολής για
το επόμενο τρίμηνο
και με στόχευση
το φθινόπωρο θα
κτρέξειν ο δήμος ,
Που κινείται και για
απευθείας πήσεις
από Κύπρο και
Ισραήλ . Καμπάνια
με την ονομασία
κCovid Safe Place
από τις ενσεις των
ξενοδόχων και της
εστίασης
ΣΕΛΙΔΑ 4
Στο κενό
η καταγγελία
Το οκουκούλωμα ης αναφορς
βατικού ακτινολόγου να npoχω
ρήσε σειστρική επεμβατική Πρό Φ. από τον πρόεδρο του Συλλόγου
εργαζομένων στο ΠΓΝ , καταγγέλ
λει ηΕνωσn lστρν Νοσοκομείων
ΣΕΛΙΔΑ 0
Βρίσκουν φαγητά
και μας Προτιμούν
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΧΡΟΜΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΙΝΝ
.Βόλτες στα Γάννενα κόνουν με
Tων ερχομό της άνοξης ομάδες ne
λαργν noυ βρίσκονται στην nep oxή, αλλά δεν έχουν ακόμη φωλά oε. Η έντονη napouoίa των ηελαp γν oημανει ότ βρίσκουν στην n .
Από τις προτάσεις..
στις καταγγελίες
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
Αστιρίνη για έναν ασθενή ου βρίοκετα στην εντοτική, χαρακτηρίζaο Επμελητήριο
Ιωαννίνων τα ακονομικάμέτρα στήριξης nou ανακανωσε η κιβέρνηση. ζnτντας γεν
ναα και ορίζντα στήρίξη σε όλες τις επικειρήσας αλλά και με χρονικό ορίζοντα τουλάNστον μάχρι το τέλος του έτους Σε διοφορετική neρίητωσn . noλές enxειρήσας είn δε
θα ανοίξουν γα τους επόμενους μήνες, είτε θα βάλουν οριστικό λουκέτο, όηως τόνιοε ο
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δημήτρης Δημητρίου, στηλιτεύοντας και τm στάση των τρα nεζν Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα τα onoia περισσότερο μας δείχνει ότυ ενδιαφέ
ρετα για το Πς θα naeι σε εκλογές το φθνόπωρο nαρά για το nς θα βγει η επιχερnματικότητα αιό τα οδιέξοδα και η ελληνική οικογένεια onό το black outs, σημείωσε x ρακτηριστικά .
Δ. ΕΙΔΕΡΗΣ
Με χρήση μάσκας
και αποστάσεις
Πλουτισμός
ΣΕΛΙΔΑ 6
Ειδήσειs,
σχόλια,
Με προσpετυή χρήση μόσκος για τους υποψηpίoυς και υnopeωτn για
τους επmpρτές, με aπόστοση 1,5 μέτου καιφυσικό σερισμά στς αθου ΣΕΛΙΔΑ 7
ρεπορτάζ στο
ΣΕΛΙΔΑ 5
ανανεωμένο
ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΟΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ N. ΧΑΡΔΑΛΙΑ Η Μ. ΚΕΦΑΛΑ
site του Η.Α.
Ξεκίνησαν θερμομετρήσεις στην Κακαβιά
www.agon.gr
ΣΕΛΙΔΑ 5