Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22 ΜΑΪΟΥ 2020

Αρ. Φύλλου 5942
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Αναβλήθηκε
η συνάντηση μετά
από αίτημα
των ενδιαφερόμενων
αγοραστών σελ.: 14

Συνέντευξη
με τον ποδοσφαιριστή
του Αετού Ορφανού
Νίκο Παυλίδη
σελ.: 12-13

www.xronikadramas.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
BIANCO MONTE ΔΡΑΜΑ 1986

Στην 8η θέση οι Δραμινοί
μαζί με τον Δούκα
σελ.: 15

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ
ΣΕ ΟΚΤΩ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΑ “Χ” Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ 4ης ΥΠΕ ∆. ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

25 θέσεις προσωπικού
για το νοσοκομείο
Ε

Γ. Εφραιμίδης: «Θα πρέπει
να σεβαστούμε τους κανόνες
που διευκολύνουν το σύνολο
της κοινωνίας»

Ανοίγει τη Δευτέρα
ο κλάδος της εστίασης
σελ.: 3

Με ενέργειες της
Αντιπεριφέρειας Δράμας
υλοποιείται η ΒελτίωσηΕκσυγχρονισμός των
Δεξαμενών Τ.Κ. Δασωτού
και Τ.Κ. Κάτω Βροντούς

ίκοσι πέντε θέσεις μη
ιατρικού προσωπικού
με διάρκεια σύμβασης δυο
ετών εγκρίθηκαν για το Νοσοκομείο της Δράμας, όπως
έκανε γνωστό χθες στα «Χ»
ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ κ.
Δημήτρης
Τσαλικάκης.
Πρόκειται για 15 θέσεις νοσηλευτών, 2 θέσεις βοηθών
θαλάμων, 2 μεταφορέων
ασθενών, 1 πλήρωμα ασθενοφόρου, 1 θέση τραπεζοκόμου, 2 θέσεις εργατριών
πλυντηρίων, 1 θέση εργάτη
γενικών καθηκόντων και

Κατεβάστε την εφαρμογή
Taxaki ΔΩΡΕΑΝ

σελ.: 10

tαxαki

Γίνε συνδρομητής τώρα
και η εφημερίδα θα έρχεται
με ασφάλεια στην πόρτα σου.

Καλέστε με αστική χρέωση στο

2521 200 200

η νέα εμπειρία στην μετακίνηση

Τηλεφώνησε στο 25210-20009

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

1 θέση ηλεκτρολόγου. Οι
θέσεις αυτές έρχονται να
καλύψουν κενά που δηλώ-

σελ.: 9
Διαδικτυακές
συναντήσεις μέσω
skype από τη “Δράση”

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

σελ.: 7

ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΑ “Χ” Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ “∆ΡΑΣΗΣ”
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

θηκαν από το νοσοκομείο
της Δράμας.

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]