Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:







Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Επώνυμη
Ο πανηγυρικός
καταγγελία
εσπερινός στον Ιερό
για παράνομη
Ναό Αγίου Κωνσταντίνου
λειτουργία
και Ελένης
γυμναστηρίου
της Κοζάνης

σελ ~ 5

Οι επιπτώσεις
της πανδημίας
στη λειτουργία
του Ομίλου ΔΕΗ
και του ΑΔΜΗΕ
και το ζήτημα
της οικειοθελούς
αποχώρησης
εργαζομένων,
στη συνεδρίαση
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

σελ ~ 2

Επιτάχυνση έργων
του ΠΕΠ ζήτησε
ο περιφερειάρχης
Γιώργος Κασαπίδης
- Καταγραφή
της ακίνητης
περιουσίας
της Περιφέρειας,
δράσεις για τον
γεωργοκτηνοτριφικό
τομέα

σελ ~ 12

σελ ~ 3

Απολιγνιτοποίηση:
Προχωρούντα 12 μέτρα
της κυβέρνησης - Το Πράσινο
Ταμείο αναλαμβάνει δράση
σελ ~ 3

19 περιστατικά με αρκούδες
και 10 με λύκους σε όλη
την περιφέρεια το τελευταίο
δίμηνο - Σε Πολύμυλο,
Οινόη, Κοζάνη, Λέυκαρα,
Κερασιά, Εμπόριο, Μεσόβουνο

σελ ~ 4

7231

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Αδειοδότηση ΒΙΠΕ & ΒΙΟΠΑ της
Π.Ε. Κοζάνης και σύσταση φορέα
Κέντρου Επιχειρηματικότητας
και Καινοτομίας Δ.Μακεδονίας
- Τα προβλήματα των
ΤΟΕΒ και η αποκατάσταση
γεωργοκτηνοτροφικών υποδομών