Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Εaoφων μου οου ..
Ε0 ονστ όμως,
μέχρι θονότου
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
Μαΐου
Αριθ. φύλλου 6017
Τιμή φύλ.: 0,50C
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
ΥΠΕΝ: Προχωρούν
τα 12 μέτρα της κυβέρνησης
για την απολιγνιτοποίηση
- Το Πράσινο Ταμείο αναλαμβάνει δράση
Σελίδα 11 |
Δήμος Κοζάνης: Επιπλέον τετραγωνικά
μέτρα για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων σε καφέ/εστίαση
- αι ηλεκτρονικά οι αιτήσεις
Στήριξη
Σελίδα 15
της εργασίας
- Επιδότηση μισθού
έωs 100%.
-Επέκταση του έκτακτου
Πανελλήνιεs 2020:
Αλλαγές στον τρόπο
βαθμολόγησns tns Eκθεσns
-Οδηγίεs υπoυργείου Παδείas
Σελίδα 12
0 νέος χάρτης
των Εθνικν
πρωταθλημάτων Μπάσκετ
HΕθνική Βιβλιοθήκη συνεχίζει
το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
"ΑλλάΖΩ
Σελίδα 14,
ΛΠ ΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Μόνο με λιγότερους
φόρους θα έρθει
η ανάπτυξη
Σελίδα .
από τη βιβλιοθήκη στο σπίτι",
στο οποίο
Ενδιαφέρουσες αναμφισβή τητα οι γενικές και οι στοχευ |μένες napεμβάσεις nou ανακοινθηκαν για τη στήριξη της
αγοράς και της οικονομίας .
Αρκετά αno τα μέτρα nou avακοινθηκαν μπορούν να κά|νουν "διαφορά , , να ανακουφίσουν δηλαδή σε έναν βαθμό .
| Είναι ωστόσο ξεκάθαρο ότι αποτελούν μέτρα nοu στόχο
1 έχουν να συνδράμουν σε ορισμένο χρόνο και με ορισμένο
| τρόπο . Για να κριθεί συνολικά το εύρος της κρατικής napeμ
| βασης για τη στήριξη
lοικονομίας , θα πρέπει
| aπό την περίοδο αυτή μέχρι τα μέοα του φθινοπρου .
συμμετέχει και
η Κοβεντάρειος
Δημοτική
Βιβλιοθήκη
Κοζάνης
ι αναδιοργάνωση και ανάκαμψη της
δούμε και τα όοα θα ισχύσουν μετά!
Σελίδα 6
συνέχεια στη σελίδα 4