Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
4ΙΡΩΙΝΗ
Παροσκευή
Μαΐου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7512
Τιμή Φύλλου 0.50G
Ομπρέλον
Κέντρο Μελισσο κομίας
Δυτικής Μακεδονίας
Παράταση
μελισσοκομικν
δράσεων
24 δις για εργασία, τουρισμό, οικονομία
Συνέχεια στην 6
V Αναλυτικά
το πακέτο μέτρων
όπως αναλύθηκε από
τους αρμόδιους
υπουργούς
Ενίσχυση
Συνέχεια στην 10
σε παραγωγούς
λαϊκν αγορν
Ορίστηκαν οι διοικητές
στις 32 δομές
φιλοξενίας προσφύγων
Συνέχεια στην 14
Συνέχεια στην 12
Επιστρέφεται το 1/3
των χαμένων
ενοικίων
Eπίσημos Συνεργάτηs ΜΕΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
στουs ιδιοκτήτεs
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε,
Συνέχεια στην 4
Ο νέ0s χάρτηs
των Εθνικν
Πρωταθλημάτων
Μπάσκετ
ΡΕΒΕΝΑ
3nς Οκτωβρίου 151
Συνέχεια στην 20