Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοπο του
Πρεπει να ξερει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΗΦΕΤΙΝΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
8 μονοδικό
θέμα την Φ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
υνή τουρ . Αρης Τσελίκος εωργάκος στην τono .
στική nερίο στην ονάγκη στήριξης
των επχερήσεων . Δεν
να κατοθέ , έχουμε ουτοnaτες , γνω.
Συμβούλιο nρέβεζας σουν ες nρoτόσεις τους ρίζουμε ότ η κατόστοση
μετείαν Φορeίς του Του δο ουνυδρίασε N0ες το ρομού και της εστίοσης
μεσημέρι το Δημουκο npοκειμ
στην aίθουσο της 060φανείου.
Στη συντδρίαση συμ .
Προτάσεις τουριστικής Προβολής
και ανάπτυξης Δήμου Πρέβεζας
Του Αντιδημάρχου Ευάγγελου Pοπόκη
Με μία δυναμική καμηάνια |
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣ ΕΙΣ (2 )
naτί ότον ρίξουμε ένα ομα οnό μενόλο ύφος npoς tην rn.
ουτό δεν nέφτει κατοκόρυφο κάτω anό το σημείο ρίψης στην ε.
ουτό της σε 24 pες Η nepστpoφή γνετοι αo το δυτικά nρoς το
η naνδημία του κορωνοίού στην |
|οnκονομία του Δήμου.
nou δnpκεσε η nton η rn έκει εν tω με .
Πακέτο 24 δισ. για να νικήσουμε
και στον Πόλεμο της οικονομίας"
"Η φτχεια
φέρνει γκρίνια"
Εφάζοντor μεταξύ tους ο ορστεροoί, μία
μέρα μετά την tεΛευταία δημοσκόηnon nou
τpεx nunνες ανοκοίe επiooματα αvepγίος , εr
δείονει 20 μονάδες μηροστά τη ΝΔ αno τον
ΓΥΡΑ Ή φτεα φρνει γκρίνα
ομο να nepooouμε στην