Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t ρuτής-Νικάaος Κααθάνος 1951-1974 * Ιδιοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδον 1 Στλανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974) Α. φύλλου 6830-12.117
050 ε
| Αμεση nαρέμβοση του αν ππεριφερειάρχη
| Με έργα παρέμβασης από την Π.Ε. Δρόμος
Την Κυριακή
Αποζημίωση λόγω
κορωνοϊού ζητούν
οι κτηνοτρόφοι
της Αν . ΜακεδονίαςΘράκης
Δράμος κ. Παπαδόπουλου
Βελτίωση
και εκσυγχρονισμός
δεξαμενν άρδευσης
σε Δασωτό
και Κάτω Βροντού
οι εκδηλσεις στη Δράμα
Με κουβάδες
εξυπηρετούσαν
τους πολίτες
στη Διεύθυνση
Συγκοινωνιν Δράμας
για την Ημέρα Μνήμης
της Γενοκτονίας
| Των Ελλήνων του Πόντου >
Ορίστηκαν οι διοικητές στις 32 δομές φιλοξενίας
Αναγκαία η καθαριότητα του
Διοικητής στη δομή φιλοξενίας
προσφύγων στη Δράμα αναλαμβάνει πρην στρατοπέδου Ανδρικάκη
ο Δραμινός, κ. Δ . Τουτουντζόγλου
Ο διοικητής της δομής στη Δράμα μιλάει στον Π.Τρ
λόγω κινδύνου πυρκαγιάς
Ατημα άδειας του αντιπεριφερειάρχη Δράμας προς την Κτηματική Υπηρεσία
για παρέμβαση στο χρο
Του Θανόση Πολυμένη
προχθές ατό το
νάστευσης και Ασύλου ,
οι πρτοι διοικτές των
32 Δομν Προσωρινής
Υποδοχής και Προοωρ
νής Φιλοξενίας στην
ητερωτοή Ελλάδ .
Σύμφωνα με ανακο .
νωση του Υπουργείου, η
απόφαση αυτή θα συμ
βάλλει στην ανάκτηση
του δοοσητκού ελέγχου
των δαμν από το
Υπουργείο Mετανάστευ
σης και Ασύλου , καθς
η διοίκηση ασκετα
μέχρι σήμερα , από δεθνείς οργανισμούς και
Μη Κυβερνητικές Οργανσεις (ΜΚΟ).
Με τη α απόφαση της τοπαθέτησης δικασίες για την περαπέρω στελέχωση
διοοητνστις 32 δομές της ηnρωτικός των δομν, μέσω των διαγωνσμν που
Βλλάδας οι διοικπές θα αναλάβουν την θα προκηρύξει το Υπουργείο Μετανάευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των στευσης 1
δομν φιλοξενίας κα θα επpoριστούν χους ορισμένου χρόνου για 3 έτη με
με την επίδοση συνολυκά 40.000 εκδοθε , δυνατότητα ανανέωσης καιή για μόνμο
σν αποφάσεων ασύλου (ε των οποίων υπαλληλικό προσωπικό
το 80% κδό0ηκαν μέσα στο 2020 και Διοικητής στη δομή Δράμος
20% σε προγενέστερα έτη ) . Με αυτόν
τον τρόπο , θα προχωρήσει ουσιαστικά η Υπουργείου, διακητής στη Δομή φοξε
αποσυμφόρηση των δομ .
Τα επόμενα βήματα είναι η πρόσληψη Δραμινός δεκηγόρος κ Δημτρης Του και τοπο0έτηση άμεσα σε δομές 150 τουντζόγλου και Ταμίας στο Διακητικό
Του θανάση Πολυμένη
-ο ΠΡΟΗΝ στρατόπεδο Ανδρ κάκη που εδ και πολλά χρόνα δεν χρησιμοποείται πλέο ,
αποτελεί ένα μεγόλο πρόβλημα από
πολλές απόψες . Αποτελεί όμως και
μια ευκαιρία για παλλές δράσεις, αν
ο χρος αυτός αξιοποηθεί σωστά
και αποτελεσματικά μέσα από διάφορους τρόπους .
Προτάσεις για αξιοπούησή του παλαιότερα έχουν γίeι πολλές , εν η
δηματυκή παράταξη -Profeα Δράμα
2020- είε καταθέσει μα ολοκληρ μένη πρόταση αξιοποίησης του
χρου με πάρκα , θεατρική σκηνή,
μουσείο προσφυγκού
ελληνισμού και γενικότερα είχε προτείνε να
μετατραπεί σε έναν μεΥάλο χρο mολmσμού.
Μέχρι να Yνeι όμως
αυτό, ο συνολκός χρος
του πρην στρατοπέδου
χρειάζεται να προστατευτεί από διάφορους
ανδύνους , όπως είναι
κυρίως η φωτά κατά
τους θερνούς μήνες , Η
κατάσταση που eπκρα
τεί στον χρο με τς εγκαταλελειμμένες αποθήκες, οι περισσότερες από αυτές
βρίσκονται υτό κατόρρευση, όπως κα η έντουη pλά Κτηματιή Υπηρεoία δ αχειρζεται το στρατόπεδο Ανδρστηση στην περοχή , μπορούν πολύ εύκολα να προκαλ - κάκη , το οποίο βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της
σουν πυρκαγιά η οποία θα μπορούσε να αποβεί ακόμα πόλης με κατοικέςς περιμετρεκά αυτού και βρίσκεται σε
και μοιραία για το σύνολο της περοχής
συμβασιούχων, που έχουν ήδη eπλεγεί,
για 3 μήνες Εππλέον , προχωρούν οι διαοποίος με έγγραφό του
προς την Κτηματική Υπηρeσία, τόσο στη δεςύθυνση
της Δράμας όσο και στην
κεντροκή της δεύθυνση
Ιστην ΑΟήνα , ζητάεινα δοθεί
η άδεια σις υπηρeσίeς της
Αντιτεριφέρειας να παρέμ
βουν και να καθαρίσουν τον
Οπως είναι γνωστό , η
. Ασύλου : ) για συμβασιούΣύμφωνα με την ανακοίκωση του
νίας στη BL ΠΕ. Δράμας, αναλαμβάνει ο
Συμβούλιο του Δικηγορκού Συλλόγου Δράμας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
χρόνια εγκατόλειψη εν παρουσάζει αυτοφυή βλά
στηση-, τονίζeι με δήλωσή του στον ΠTο Παπαδ πουλος και καταλήγε Επειδή λοτόν με την έναρξη της
-Πρωνό Τύπο ο αντπερι θερωή περιόδου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ζητήσαμε
να μας δοθεί η άδεα να γίνουν εργασέες καθαρισμού για
fipγoς Πaπαδόπουλος, ο την αποτροτή του επικείμενου ανούνου φωτάς Το πρόβλημα αυτό επι
σημαίνει μλντας στον
φερειάρχης Δράμας κ.
Νέες υπερούγκρονες υπηpeoiες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
TΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν LΚ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @gmailcom
ΠΡΩΙΝΟΣ
TUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα