Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolhξί
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Eroς ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Δεευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
18.819
Σελίδες 3 και8
Σελίδα 22
Εραγια μια ειλικρινή]
ΠΟλά τα ερωτήματικά γιατους ξενοδοχούπαλλήλους για τολασιθιτικο Ποδόσφαιρον
. Ένα στα τρία
καταστήματα
εστίασης σκέφτεται
να μην ανοίξει . .
Σε σαράντα παραλίες μας
θα κυματίζει Γαλάζια Σημαία
Δεύτερος ο Ν. Λασιθίου στην πανελλαδική κατάταξη
Σελίδα 24
Ανακοινθηκαν χθες
από την Ελληνική Εταιρία
Προστασίας της Φύσης
[ΕEΠ0) Εθνικό Χεριστή
του Διεθνούς Προγράμ
ματος -Γαλάζια Σημαία .
στη χρα μας , οι βραβεύ σεις ακτν , μαρινν και
τουριστικν σκαφν , Με
497 βραβευμένες ακτές,
14 μαρίνες και 6 τουρι
στικά σκάφη . η Ελλάδα
κατέχει την 2η θέση πaΥκοσμίως ανάμεσα σε 47
χρες Αξει να σημειωθεί ότι φέτος, στο σύνολο
των 47 χωρν nou συμμε - σημαίες και ακολούθησε Δήμος Ιεράπετρας 4.
τέχουν στο Πρόγραμμα , η ΠΕ Λασιθίου με 40.
η Ελλάδα κατείχε το 13%
των συνολικν βραβευμέ - μους του Ν . Λασιθίου , ο ησης του Προγράμματος νους , και διασφαλίζοντας
νων ακτν .
Πρτη στην Ελλάδα α - ναι ο τρίτος στην πανελ Σημαίες θα κυματίσουν ότητας και υγιεινής, την
ναδείχθηκε και πάλι φέ λάδική κατάταξη με 27 Γα - και φέτος στις ελληνικές προστασία της Δημόσιας
τος η Περιφερειακή Ε - λάζιες Σημαίες , εν ο Δή ακτές επιβραβεύοντας Υγείας,
νότητα Χαλκιδικής με 94 μος Σητείας έλαβε 9 και ο την εξαιρετική Πaιότητα
Ε Ρ Ε
DELIVERY
ο καλύτερος καφές Tηsημέρας
και νέα γενστικά σνακ
από τονανανεω μένο κατάλογο μας!
υδάτων και το υψηλό επίΔιανύοντας την τέ πεδο προσφερόμενων υ .
Οσον αφορά τους Δή - ταρτη δεκαετία υλοποί πηρεσιν στους λουομέ
Δήμος Αγίου Νικολάου εt
στη χρα μας , Γαλάζες με τα κριτήρια καθαρ 28410 26250
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση σελίδα 4
[καθημερινά 730-1930-Κρακή 8:00-1600)
Eampouratzis
CANDIA
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
DELIVERY!
offers 50%
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!!
ΝΕΡΟ ΣΑΜΑΡΙΑ 6AAX1,5T
119 /ΣΥΣΚ
σοχpο σας
ΠΑΓΩΤΟ ΠΥΡΑΥΛΟΣ 8ΤEM X 120M 2996/ΣΥΣΚ.
NESCAFE ΣΤΙΓΜΝΟΣ ΚΑΟΕΣ 100ΓΡ 3094/ΣΥΣΚ
ΜΠΥΡΑ ΡΤIS (10-210ΡΟ) x 30L 649E/ΣΥΣΚ
(Wakeup Beiter
prices for alitle
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
tanda Corne
ΘΕΛΕΙΣ ΚΤΕΟ02 ΚΑΛΕΣΕ: 28420-93400
www.facebook.com/onupon Aεο Μυλνάκης
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πάληση λιανική - χονδρική
EΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-ΑΠΟΕ νιΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 2841021711 |
. nλ- Sax. 28410 31225
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Περιφερειακός Νεόπαλης
Διανομή κατ ' οίκον

Τελευταία νέα από την εφημερίδα