Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22

ΜΑΪΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5435

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Θα ανοίξουν και
οι παιδικοί σταθµοί
µαζί µε τα δηµοτικά

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΟΛΙΣ ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΧΘΕΣ
ΕΝΩ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Μειώνεται η διασπορά
και «εξαφανίζονται»
τα κρούσµατα

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 4

H AΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,
Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Περιζήτητα τα
προϊόντα µας
ΣΕΛ. 7

Τα συν και πλην

των νέων µέτρων
Εστίαση

ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2020:
ΣΕ ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ

Μόνο δύο
για την Αχαΐα
ΣΕΛ. 12

Φ.Π.Α.

Η δυνατότητα
διπλασιασµού του χώρου
τραπεζοκαθισµάτων,
τα µειωµένα τέλη
και οι προϋποθέσεις

Οι τιµές των εισιτηρίων
σε λεωφορεία, αεροπλάνα,
τρένα και πλοία, αλλά
και η επίπτωση
στις τιµές all inclusive

Μιλούν στη «Γ»: Κλ. Μπάρλος, Πλ. Μαρλαφέκας, Σπ. Στεργίου, ∆. ∆ιαµαντόπουλος και Π. Σκέντζος
ΣΕΛ. 8-9

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ:
ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΤΣΙΠΙΑ)

Ένας «θρύλος»
της νύχτας
ΣΕΛ. 5

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ

Η µπίλια
«έβγαλε»
Ατρόµητο

Η ανάπλαση...
επί σχεδίων!

ΣΕΛ. 12

ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΜΕ ∆ΥΟ ΚΙΛΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Οι ζυγαριές
ήταν...
«ύποπτες»
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 15-18

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Γεµίσαµε
και µε...
φίδια

ΣΕΛ. 31