Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ φύλλου 17.763 . ΤΤμή 0,60 Ε . Παρασκευή 22 Μaΐοu 2020
Γραφεία Φ.Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙNΑ 453 33 Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fa: 26510 30.350 htp/www.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Χωρίς προστατευτικά μέτρα η είσοδος εκατοντάδων καθημερινά Αλβανν
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 8ΟΜΝΒΑ Η ΚΑΚΑΒΙΑ!
Ο Ανησυχία σε εργαζόμενους. διερχόμενους που φοβούνται ότ Οήμος καλεία από Δευτέρα να διατηρήσε λεπές ισορροπίες
η κατάσταση θα δυσκολέφει Τς επόμεες ημέρες
ΟΕΟΔΥκαι Γtv. Γραματεία Πολιτικής Προστασίας
χαλούνται να δσουν σαφείςοδηγίες, αλλάκαι εξηγήσεις
Κρίσιμο στοίχημα για τα Γιάννενα
η επαναλειτουργία της εστίασης!
. ΣΣ ένα μεγάλο βαθμό. πο η
Ηπειρος μέχρι σήμερα τα πήγεε.
ξαιρετικά καλά-σε σχέση με άλ .
λες περιοχές Της χρας, ως
Νομοθετική ρύθμιση προβλέπει παροχρηση πρόσθετου κοινόχρηστου
χρου στα καταστήματα, αλλά και ανεμπόδιστη διέλευση πεζν
. Τριμελής επιτροπή θα εγκρίνει τα ατήματα επαγγελματιν της πόλης. .
. Παλύ λεπτή είναι η ισορρο πία που καλούνται να διατηρή σουν οι μεγάλοι Δήμοι της χρας,
μεταξύ Των οποίων και αυτός Τν
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΩΙΝΟΣΛΟΓΟΣ
χpος τα κρούσματα κορωνοίού
βοήθησε και Το γιγονός όn είχε
απαγορευτεί πολύ έγκαιρα και η
ελεύθερη είσοδος , έξοδος
Αλβανία , καθς υπήρχε μεγάλος
κίνδυνος διασποράς της νόσου
λόγω Τωνπολύ στενν σχέσιων
της γείτονος χρας με την Ιταλία.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΟΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
lωαννιτν , από την ερχόμενη
Δευτέρα με την επαναλεττουργία
Των καταστημάτων εστίασης.
Από τη μία πλευρά , είναι αδήp
τη ανάγκη η ήψη μέτρων δευκόλυνσης κα στήριξης Των επαγελ .
ματκν του κλάδσυ 11η σελ
Εν η κίνηση στην Κακαβιά και στους άλλους μεθορια
κοός σταθμούς της Ηπερου αυξάνει καθημερινά, μεκνο
νται ανησυχηικά τα μέτpα πpοστασίας από τον κορωνοίό .
Σαφς και πpέπει να
στηριχθονμε παραχρηΣτο δάστημα των δύο περ που μηνν που διήρκησαν τα αυστηρά μέτρα οι μετακνήσεις είχαν
περοριστεί στο ελάχιστο , χωρίς
να έχουν μηδενστεί κ ατές aφορούσαν είτε E- 11η σελ.
Κρίστμοι οι επόμενοι μήίνες για την οικονομία
Στήριξη εργαζομένων- επιχειρήσεων
με μείωση εισφορν και. ΣυνΕργασία
ΥΠς θα λειτουργεί ο μηχανισμός οικονομικής ενίσχυσης.
εστίαφuλακν στο Νομό Ιυoνίνων
. Στη σελίδα 2
ρου τα
σης και στα άvνενα , αρκεί
μόνο να μη φτάσουμε
στο άλλο άκρο
Πέντε σε Πρέβεζα και τέσσερις σε Θεσπρωτία
Σε εννιά παραλίες της Ηπείρου θα
κυματζουν φέτοςΓαλάζιες Σημαεφ
. Μπορείη χρα να κατάφε.
ρε να ξεπεράσει με Τηις λγότερες
δυνατές απλειες σ επίπεδο γειονομικό, Την πρτη φάση της
πανδημίας του κορωνοοu , Τpα
όμως καλείται να αντμετωπίσει
ται ένας μηχανισμός oκονομης ενίσχυσης των εργαζομένων.
Αναφερόμενος χθες ο κυ
βερνητικός εκπρόσωπος Σ .
Πέτσας στο εδοκό Πρόγραμ μα εΣυν Εργασία που θα ε
κτείνεται τουλάχιστον μέχρι
τον Σεπτέμβριο τόνσε Εκεί
που 6α υπήρχαν αναπόφευ
κτα λουκέτα, ιδίως στον Του 296 εκατ. ευρ στους
/ Και σε επτά στη γει τονική Λευκάδα ..
Σελ. 12
Ηγουμενίτσας Αγία Παροσκευή,
κυμαπίζουν φέτος σε παραλίες Δρέπανο , Καραβοστάσ και Μέγα : nς συνέπειες σε οικονομικό και
της Ηπείρου, όπως ανακοίνωσε Αμμος
κοινωνικό επίπεδο!
Η επιστροφή στην κανoνικότΣτη γτανική μας Λευκόδα θα
κυματίζουν επτά raοες Σημα: τα γίνετα σταδιακά, αλλά με νέους
ες: Αγ. Νκήτας-Πευκούλια Αη : κανόνες , που σίνουρα θ αφήσουν
Γιάννης Κάθσμα 1, 1in σε το αποπίπωμά τους στην οικονομ.
κή 4ή ου τόπου . Την Ιετάρτη ο ρισμό , σης μεταφορές , Τον πολπΠοωθυπουργός ανακοίνωσε μια σμό και στην εστίαση, -11η σελ :
σεpά μέτρων , ύψους 24 διο. Euρ,
για τους επόμενους κρίσιμους
νες με την επιβίωση των tπιχτpn , : Αμεση η παρέμβαση του φορέα ΕθνΜικού Πόρκο Β.Πίδου
σεων και τον τουρισμό να βρίσκο νιαι στ πρτο πλάνo!
Σελ 12
Πα να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα
Νέοι Ηπειρτες . τολμούν να
επιστρέψουν στον τόπο τους!
Στήριξη της εργασίας
χθες η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της
ΠρόκΕπα για την Κυανή και τη
Μέγα Αμμο στο Δήμο Πρέβεζας , την
Αμμουδιά, τον Βάλτο και τη Λούτσα
στο Δήμο Πάργας και στο Δήμο
Σοτό πλαίου, δημοργε αρκουδας που.. ολτάρει στο Μικρό Πάπηκο!
ΑΠΟΨEΙΣ
*Το παράδειγμα των αλλην ωgγiou από το Αθαγορι Μετούβου
>Γιa να παρακολουθούνται οι κινήσεις της,
φστε να μην προσεγγίζει οοικισμούς
. Πολύς λόγος γίνεται τε λευταία γα επιστροφή νέων :
στην ύπαeρο , προκειμένου να
σσχοληθούν με Τον πρωτογενή
Τομέα, όμως συτό δεν είναι εύ .
κολη υπόθεση , ούτ πρόκεται
για περτατο στην εξοχή!
Υπάρχουν κάποιες βασικές :
προποθέσεις για να πετύχει το :
ΕΥΧείρημα. όπως το
Κράτος και
Εκκλησία
. Για μα μικρή αρκούδα η ο ποία βολτάρει ανενόχλητη Το τελευταίο διάστημα στο Μικρό Πάmγκο , έγραpε χθες ο nΛ, στη
στήλη εδιαδόσεις καο όπως ενη μερνει μεανακοίνωσή του ο Φο
ρέας Διαχείρισης Εθνικού Παρκου
Βόρεος Πίνδου έχει κάνα ιδτεpa
αισθητή την παρου ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
| Του r. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Εφαρμόζοντας αυστηρά το υγειονομικό Πρωτόκολnο
Προπονήσεις μετά από 2,5 μήνες
ξεκίνησαν χθες στον ΠΑΣ
ΒΟΛΕΣ
Αριστερός επενιδυτής..
Ο Πολιτιστικός μπεριαλισμός
του Ερντογάν και της Τουρκίας!
-Επανεκηση- ια Καραίσκάκη και An. Λάρισας
> Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΓΙΑ*
> ράφειο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φλάλογος-Συγγραφας
. 0ι αρετές του Ελληνα είναι διαχρονικές! Εκείνη πou ίδιαίτεpa
ξεχωρίζε , είναι η φιλοξενία! Ξένος Ζεύς, ήταν και Το προσωνύμο
του Δίαι Πόντα ο Ελληνος, στην ιτορaκή του moρεία, δημιουργούσε
βοηθούσε , φυοξενούσεί Kαι aυτό αναγνωρίστηκε , από εχeρούς και
. Μτά από
2.5 μήνες αποχής από nς a γωνιστικές
δραστηριότητες
Τα τελευταία χρόνια , ο Ελληνας υπέστη μα διάβρωση και άλλοεαρκετάη εικόνα του!
Ελεγαν, κακς , πως Πολτικές καταβολές , έπαξαν ρόλο στο χα
ρακτήρα του και στον τpόno συμπεριφορός, mpος Τους άλλους! Om
δήθεν , οι δεξοί, είναι πo ατομιστές , εν οι oριστερού -ησελ
δημίας roυ κορωνοίού, ο ΠΑΣ
Γιάννινα επέ .
στρεψε χτες Το πρωί τις προπονήσεις στο ΠΕΑΚΙ με χαμόγελα και
αισιοδοξία για rο μέλλον, πίστη σης δυναιότητες της ομάδας , αλλά
και Τηρντας αυστηρά το υγειoνομικό πρωτόκολλο.
Η προπόνηση της γηννκτικης ομάδας πραγματοποιή , - 11ησελ .
Στα φοτητικά μος χόνια και αργότερα στους
κοινωνικούς αγωνες χαμε κεντρικο συνδημα τον
μπεριαλισμό ως εχθρό ης δημοκρατίας και γεν κότερα του λοού . Και σημειολογικά εννοούσαμε την
παγκόσμια υραρχία των 1σχυρν του κόσμου με
στραπιωτικά μέσα . r αυτό και οι nολΤικές διαμαρτυρίες στρέφο
νταν κυρίως κατά των Αμερικανικν βάσεων , κατά του ΝΑΤΟ και
εναντίον κάθε στραωπκής επέμβοσης σε ξένη χρα
Ποιός όμως περίμενε ο κύριος εχθρός της Ελάδος
- 4η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα