Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Η γέφυρα για το πέρασμα από ύφεση σε ανάπτυξη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μα
Ti254 567140
Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 / τιμή : 1,30 Ε
ΟΙΚο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.227
Ηγέφυρα για το Πέρασμα
Κομισιόν
ατο Πέ
Έκλεισε η 6η αξιολόγηση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε χθες ότι η
Ελλάδα, λαμβανομένων υπόψη των ειδικν συνθηκν της πανδημίας του κορονοίού,
ανταποκρίθηκε στις δεσμεύσεις Που έχει αναλάβει
στο πλαίσιο της ενισχυμένης μεταμνημονιακής
εποπτείας για μεταρρυθμίσεις, εν εισηγείται να
εκταμιευθούν στη χρα τα κέρδη της ΕΚΤ και
κεντρικν τραπεζν από ελληνικά ομόλογα , Που
μαζ με μέτρα ελάφρυνσης του χρέους φτάνουν
τα 748 εκατ. ευρ. σελ 23
από ύφεση σε ανάπτυξη
ΤιΠαρεμβάσεις δρομολογούνιαι για το διάστημα Ιουνίου-Οκιω βρίου
Επιπλέον 15 μέτρα ενεργοποιεί από
την 1η Ιουνίου η κυβέρνηση-και με
ορίζοντα υλοποίησης μέχρι τον Οκτ βριο- σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει
την ύφεση ειδικά κατά το εξαιρετικά
κρίσιμο 3ο τρίμηνο της φετινής χρονιάς.
Οι νέες Παρεμβάσεις κινούνται ουσιαστικά σε τέσσερις άξονες: ελάφρυνση
των φορολογικν βαρν με μέτρα όπως
η μείωσn του ΦΠΑκαι της Προκαταβολής φόρου, ενίσχυση της απασχόλησης
με το νέο Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Που επιτρέπει την επιδότηση όσων κληθούν να εργαστούν με μερική απασχό
ληση, τόνωση της ρευστότητας (μεταξύ
άλλων και με τη 2η φάση uης επιστρεπτέας προκαταβολής ) , αλλά και στήριξη
όσων δεν κατορθσουν να επιστρέψουν
στην αγορά εργασίας είτε διότι οι επ
χειρήσεις τους θα Παραμείνουν κλειστές
( οπότε οι ίδιοι θα Παραμείνουν σε κ
24 δισ. το συνολικο θεστς αναστολής ) είτε επειδή είναι
στην εργασία τους κατά τη φετινή τουριστική σεζόν, η οποία ανοίγει ουσιαστικά στις 15 Ιουνίου. Όπως τόνισε στο
μήνυμά του και ο Πρωθυπουργός , η
συνολική αξία των μέτρων Που ενεργοΠοιήθηκανή Που θα εφαρμοστούν μέσα
στους επόμενους κρίσιμους μήνες ανέρ
χεται στα 24 δισ. ευρ. Σε αυτό το Ποσό
Περιλαμβάνονται και τα δημοσιονομικά
μέτρα αλλά και οι εγγυήσεις που Προ εποχικά εργαζόμενοι και οι εργοδότες σφέρει το κράτος για την εξασφάλιση
Συστάσεις για μεταρρυθμίσεις
Η Παροχή ρευστότητας στην οικονομία και
κυρίως στς μμε, ο Περιορισμός των κοινωνικν
εππτσεων της Πανδημίας μέσω της στήριξης
της εργασίας , και η Προθηση των επενδύσεων
Προς την κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης
και του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελούν
τς βασικές συστάσεις της Κομισιόν προς την
Ελλάδα, στο Πλαίσιο της διαδικασίας του ΕυρωΠαϊκού Εξαμήνου. σελ.4
Κ. Μητσοτάκης
Πακέτο ενισχύσεων
για την οικονομία
δεν θα τους καλέσουν να επιστρέψουν χpηματοδότησης. σελ. 47
Ευάλωτη η κεφαλαιακή
θέση των τραπεζν
Unlock του τουρισμού
σε τρεις φάσεις
Τα 15 μέτρα στήρίξης τις αγοράς
Ευάλωτη χαρακτηρζει η μεταμνημονιακή
έκθεση της Κομισιόν την κεφαλαιακή θέση των
ελληνικν τραπεζν , Που Πάντως Πληροί τις απατήσεις των εποπτικν αρχν . σελ. 23
Επέκταση μέτρου αναστολής συμβάσεων εργασίας
Επέκταση αποζημίωσης ειδικού σκοπού
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ : Νέος μηχανισμός στήριξης της απασχόλησης
Επίδομα ανεργίας για εποχικούς υπαλλήλους
Αναστολή πληρωμής δόσεων φορολογικν οφειλν
Επέκταση μειωμένου ενοικίου
25η Μαΐου, 1η Ιουνίου και 15η Ιουνίου
Sale-andΗeaseback
για κόκκινα δάνεια
. μιολογικά χαρακτηριστικά, αλλά
Την Προσεχή Δευτέρ, 25 Μα
ου, κανοίγειν τις Πύλες του ο εσω
τερικός τουρισμός στη χρα , ρες , όΠς ανέφερε χαρακτηριαφού θα σηκσουν Πανιάν τα
σκάφη αναψυχής, εν από την
1η Ιουνίου θα λειτουργήσουν
οι κατασκηνσεις και τα ξενοδοχεία 12μnνης λειτουργίας . Λί ριστν για τη χρα μας , με προ
γες μέρες αργότερα , στις 15 Ιουνίου, θα γίνει το Πρτο βήμα
για τον εισερχόμενο τουρισμό , στες από χρες των Βαλκανίων
με τα αεροσκάφη να Προσγει μέχρι τm Μαύρη Θάλασσα, όπως
νονται αποκλειστικά στο Ελευ.Τη μεγάλη σύνεσην της κυβέρνησης ως Προς
το σχέδιο sale-andHeaseback για την αντιμετΠιση των κόκκινων δανείων με υποθήκη την
Πρτη κατοικία ζητεί η Κομισιόν μέσα από την
έκτη μεταμνημονιακή της έκθεση Που δημοσιεύθηκε χθες σελ 2.3
Επέκταση μέτρων στήριξης ιδιοκτητν ακινήτων
Ο Δεύτερn επιστρεπτέα Προκαταβολή
Μείωση Προκαταβολής φόρου
Μείωση ΦΠΑ στις μεταφορές
Μείωση ΦΠΑ στα προϊόντα καφέ
στικά ο υπουργός Τουρισμού
Χάρης Θεοχάρης, μπορείνα εί
ναι αυτές τmς Βόρειας Ευρης
Που είναι και η κύρια Πηγή του
"Τρέχουν οι ενεργειακές
μεταρρυθμίσεις
τη στη λίστα τη Γερμανία. Επ
σης θα Προσελκύσουμε τουρί
Μείωση ΦΠΑ στα τουριστικά πακέτα
Μείωση ΦΠΑ στα θερινά σινεμά
Πρόοδο σε αρκετές ενεργεακές μεταρρυθμσεις Παρά την κρίση του κορονοίού, διαπιστνει η
6η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Κομισιόν για
Αύξηση φορο-έκπτωσης για δαπάνες σε έρευνα
για Παράδειγμα είναι n Βουλγαθέριος Βενιζέλος από συγκε- ρία, αλλά και χρες όπως η Κύκριμένες χρες με καλά επιδη Επιδότηση δόσεων πράσινων>-ακόκκινων δανείων
την Ελλάδα. σελ. 23
Προς και το Ισραήλ, σελ. 8
Πς θα ισχύσει Τα εργαλεία παροχής ρευστότητας
ηέκπτωση 25%
Ελληνικό Α.Ε.-Lamda
Ανοίγει ο δρόμος
για πρόδρομες εργασίες
Πς θα λειτουργήσει
η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Με την υπογραφή μεταξύ τις Ελληνικό ΑΕ. και της
Lamda Development συμφωνίας δωρεάς ανοίγειο
δρόμος για ορισμένες εργασίες στο Παλιό αεροδρόμοστο Ελληνικό, χωρίς να έειανακονωθεί σαφές
χρονοδιάγραμμα για την έναρξή τους σελ. 13
στις εισφορές
του Μαΐου
Οδικός χάρτης από m (N
Αναπτυξιακός νόμος: Ενίσχυση
επενδυτικν σχεδίων 2,7 δισ. ευρ
απλεια μισθού για όσους
Μέτρα σε τρεις άξονες , με
επέκταση της δυνατότητας εργαζόμενους πλήρους απa των αναστολν τον Ιούνιο
Τροπολογία
σχόλησης χάνουν έως και
Μηχανισμοί
Καιγια τις ασφαλιστικές εισφο
ρές Απριλίου θα ισχύσει η έκ
πτωση 25% για όσους ελεύθερους
επαγγελματίες και αυτοτελς
απασχολούμενους σπεύσουν να
Πληρσουν εμπρόθεσμα και δεν
κάνουν χήση των ευεργετικν
διατάξεων για Παράταση, λόγω
του κορονοίού, σύμφωνα με το
άρθρο 15 σχετικού νσχ. σελ . 6
και τον Ιούλιο σε στοχευμέ- 50% από τον χρόνο εργασίας
νους κλάδους για έως και
το 100% των απασχολούμε- υπουργείο Εργασίας. Η ΚN)
νων μισθωτν , αλλά και ένα
εκτεταμένο Πρόγραμμα σιοπροστασίας της απασχό
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για όλες τις
επιχειρήσεις της χρας με κεκριμένα παραδείγματα
μείωση τζίρου, το οΠοίο θα
αναπληρνει κατά 60% την
Ευρωπαϊκή ΕΠ. Κεφαλαιαγοράς
ΙΑΤΡΙΚΟ .. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
χρηματοδότησης
Δάνεια και εγγυήσεις
τους , ανακοίνωσε χθες το
αποκωδιΚοΠοιεί το νέο Πλαί
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα αno
τελέσουν τmν ατμομηχανή για την επάνοδο της οι
κονομίας στην ανάπτυξη ανέλυσε κατά τη χθεσινή
ανακοίνωση των μέτρων στήριξης της οικονομίας
ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδ . Γεωργιάδης. σελ.7
λησης, Παρουσιάζοντας συγ
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
4ΣΤΙΣ 10 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΕΛΟΥΝ
ΕΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
για το Πς θα λειτουργήσει
η (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ , σελ . 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Το Μαρόκο «τιμώρησε» το Βέλγιο
  Στη πρώτη αγωνιστική το Μαρόκο είχε στείλει μήνυμα στο παιχνίδι με την Κροατία. Όπως και το Βέλγιο παρά την νίκη του επί του Καναδά δεν έδειχνε σε καλή κατάσταση. Οι…Το Μαρόκο «τιμώρησε» το Βέλγιο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Γαλλία: Νεκρός 14χρονος σε συγκρούσεις μεταξύ νεαρών σε αθλητική εκδήλωση
  Τον θάνατο ενός 14χρονου προκάλεσαν οι βίαιες συγκρούσεις τα ξημερώματα, μεταξύ νεαρών από δύο κοινότητες κοντά στις Βερσαλλίες, στα νοτιοδυτικά του Παρισιού. Το γυμναστήριο του Μουλέν α Βαν, στο Κουανιέρ,…Γαλλία: Νεκρός 14χρονος σε συγκρούσεις μεταξύ νεαρών σε αθλητική εκδήλωση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Black Friday: Αυξήθηκαν συναλλαγές και τζίρος σε σχέση με πέρσι – Περιορίστηκαν οι online αγορές
  Θετικά λειτούργησε για την περίοδο των Black Friday προσφορών στις αγορές της Αττικής, η κατάργηση των φθινοπωρινών ενδιάμεσων εκπτώσεων προσελκύοντας έτσι το ενδιαφέρον των καταναλωτών περισσότερο από κάθε προηγούμενη χρονιά,…Black Friday: Αυξήθηκαν συναλλαγές και τζίρος σε σχέση με πέρσι – Περιορίστηκαν οι online αγορές - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κύμα πτωχεύσεων στους προμηθευτές της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας
  Δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο συμβολικό: Η εταιρεία BIA που κατασκευάζει το περίφημο σήμα της Mercedes -το τριάκτινο αστέρι είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η προμηθεύτρια εταιρεία της  Mercedes…Κύμα πτωχεύσεων στους προμηθευτές της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ουκρανία: Με «φειδώ» το ρεύμα μέσα στο ψύχος
  Με πολικές θερμοκρασίες και χιόνι ξύπνησαν σήμερα οι κάτοικοι του Κιέβου, ενώ εκατομμύρια πολίτες της ουκρανικής πρωτεύουσας και των προαστίων, προσπαθούν να αντέξουν και στις διακοπές στην ηλεκτροδότηση και κεντρική…Ουκρανία: Με «φειδώ» το ρεύμα μέσα στο ψύχος - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ