Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟ Γ Ο Σ
ΜΑΔΙΑΙΕ

ΦΗΜΕΡΙ

ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

ΔΟ

ΣΕ

ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΕ

Σ

ΠΕΡ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

των Κυκλάδων

ΓΙΑΝΝΗΣ
Ε β δ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ,
ο μ α δ ι ΠΡΟΕΔΡΟΣ
α ί α ΑΔΕΥΑΣ
ν ε ξ ά ρ ΓΙΑΝΝΗΣ
τ η τ η ΚΕΡΑΝΗΣ,
Πολιτική Εφημερ
ί δ α ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΡΕΔΗΣΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
• «Μέχρι τις 15
• «Θα
• «Τον κόσμο
Ιουνίου θα έχουμε
αντιμετωπίσουμε
τον ενδιαφέρει
ολοκληρώσει την
το πρόβλημα
να λαμβάνουμε
ασφαλτόστρωση
εδώ, έτσι ώστε
αποφάσεις
αυτές
να μην το βρούμε
όλων των
μπροστά μας»
τις
δύσκολες
σκαμμάτων σε Βάρη
4
στιγμές» 4
- Ποσειδωνία» 5

ΝΙΚΟΣ ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ,
ΜΕΛΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΣΥΡΟΥ
• "Καμπανάκι" για
την εγκατάλειψη
της Απάνω
Μεριάς 7

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α
Π έ μ π τ η 2 1 M α ΐ ο υ 2 0 2 0 - Α ρ . φ ύ λ λ ο υ : 6 7 5 - Έ τ ο ς 1 4 ο - Τι μ ή 0 , 7 0 €

 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Επανεκκίνηση ...με αβεβαιότητα
10-11

ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ ΠΑΠΙΤΣΗ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
• "Μένουμε Δημιουργικοί"
με την 6η
Υπαίθρια
Παιδική Έκθεση
Ζωγραφικής
14

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΓΟΥ
• Δωρεά νέας στάσης
λεωφορείων και
εξωραϊσμός της παιδικής
χαράς 4

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΟΥΣΣΩΝ
• Αρχίζουν οι εργασίες
ανακαίνισης για το νέο
ΚΑΠΗ 14

EDITORIAL

Προφητικό

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ
• Επίσκεψη κ. Δωροθέου Β'
στη Γυάρο
• Άφιξη του Αγίου Φωτός
στη Σύρο

 9

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΩΝ
ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ
• "Επιδρομή"
φυτοπλαγκτόν σε
Αζόλιμνο και Φοίνικα  3

Το έχει γράψει ο Αμερικανός
συγγραφέας Paul Theroux το
1941: «Φεύγεις για πολύ καιρό
και γυρίζεις ένας διαφορετικός
άνθρωπος. Ποτέ δεν επιστρέφεις εντελώς». Και να σκεφτεί
κανείς πως τότε ούτε κατά διάνοια δεν κυκλοφορούσε ασύδοτος σε όλο τον πλανήτη ο
κορωνοϊός!
Ο ΛΟΓΟΣ