Πρωτοσέλιδο Μεσσηνιακός Λόγος:Recognized text:
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
ΛΟΓΟΣ
θα ανοίξουν και τα Σπή λαια του Διρού Μάνης
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ . ΧΡΟΝΟΣ 31ος . ΑPΙΘΜΟΣ ΦΥΛΟΥ 1502- 1,00 ευρ ΠΕΜΠΤΗ21 ΜAΪΟΥ 2020
. ΣΕΛ . 12-13
0 Χτζηδάκης επαναφέρει
το φυσικό αέριο στην Περιφέ
ρεια Πελοποννήσου
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
-Ιερείς Προσέξτε
τους επτήδειους .
| Βισιμο σύστημα
| Παραγωγής
Αναμένονται
| αυξήσεις
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑ ΤΟΝ
ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ
. σ. 17
. σ. 11
. σ.24
Τη βούληση του υπουρ| γείου Περβάλλοντος και
Ενέργειας να πάει το φυ| σικό αέριο σε όσες περο | οότερες πόλεις γίνεται και
| στην Πελοπόννησο και
| στην Δυτική και την Κεν| τρική Μακεδονία" υπο-.
| γράμμισε ο ο υπουργός
|Κωστής Χατζηδάκης από
| το βήμα της Βουλής των
| Ελλήνων.
Ο υπουργός, ο οποίος ανέτρεψε επί της ουσίας|
|όλο το σκηνικό nou είχε nροκύψει μετά την απόφαση
της PΑΕ, έκανε την πιο πάνω δήλωση απaντντας
| σε βουλευτές που εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες
| για την απόφαση της PΑΕ με την οπoία απεντάσ .
οονται η Περιφέρεια Πελοποννήσου και δύο πόλες
της Κεντρικής Μακεδονίας από τον σχεδασμό της
| ΔΕΔΑ για την επέκταση των διτύων διανομής φυ | σικού αερίου.
| ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
| Στο μεταξύ , ομόφωνα η Οκονομική Εππροπή της
ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΓΙΑΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Μέτρα για την
Οικονομία και
τον Τουρισμό
| της την περοσμένη Παρασκευή . τον ορισμό δικηγόρου η οποία θα χειριστεί την προοφυγή πou η
| Περιφέρεια έχει ασκήσει εναντίον της απόφασης
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (PAΕ) η οποία
την εξαιρείαπό το 5ετές προγραμμα (2020-2024)
| ανάπτυξης του δυτύου φυσικού αερίου της ΔΕΛΑ
| (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου).
ΥΨΟΥΣ 17 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΡΑΠΕΖΩΝ
Με το αναμενόμενο άνογμα των καταστημάτων εστίασης (καφετέριες
Ζαχαροπλαστεία , καφενεία κλη) την
ερχόμενη Δευτέρα, παράλληλα αρ χζουν να υλοποιούνται κυβερνητικά
μέτρα για την Οικονομία και τον τουρισμό , και τούτο διότι οι έμποροι ,
επαγγελματίες ευρίσκονται σε κα τάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το
κλείσιμο από τον θανατηφόρο κορονοιό , ο οποίος έπληξε καίρια και
την οικονομία και στη Μεσσηνία.
Σύμφωνα με σχετική ανάλυση για.
τα μέτρα χαρακτηρίζονται ως μέτρ
ανάσα για την οικονομία με επίκεντρο τον του.
ρισμό, αλλά που θα εκτείνονται και σε άλλους εποχικό χαραακτήρα και θα αφορούν τους κα , ενισχύσεων και θα υπάρχει κάλυψη μέχρικαις
πληττόμενους κλάδους , που έχει επεξεργαστεί λοκαιρινούς μήνες , εν άλλα θα εκτείνονται
σε βάθος χφόνου, θα στηρίζονται σε δύο
πυλνες . Δημοσιονομικές παρεμβάσεις
ύψους 7 δισ. ευρ και παροχή ρευστό τητας ύψους 10 διο. ευρ, όπως ανα .
κοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
Επίσης χθες ο κ Μπσοτάνης πορουσίασε
τον οδικό χάρτη για στήριξη της οκονοίος
το -δύοκολο-τρέχον έτος και για δυναμιή
ανάκαμψη το 2021.
Εν συνεχεία το πλέγμα των άμεσων
μέτρων εξεδιούηε από ους αρμόδιους
υπουργούς.
Τέλος, πληροφορούμεθα ότι για τα στε γαστικά δάνεια θα επιδοτούνται και οι
καλοπληρωτές και θα ενταθούν στο καθεστς
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Όλοι οι συνταξιούχοι
με αγροτικό εισόδημα
η Κυβέρνηση.
Τα μέτρα , ορισμένα εκ των οποίων θα έχουν
ΜΕΧΡΙ 10 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
το 90% της μηναίας δόσης.
Με την υπαριθ. 6163/4-5
20, ερτηση, nou είχα κα
ταθέσει στη Βουλή , ζη
τούσα από τον Υπουργό
| Εργασίας και Κοινωνικν
Υποθέσεων , κ . Ιωάννη
| Βρούτση, να τροποποήσει
τον Νόμο 4670/2020, που
προέβλεπε στ όλοι οι συν.|
ταξιούχοι πλην ΟΓΑ , nou
έχουν αγροτικό εισόδημα,
έστω και ελάχιστο, θα πλή
ρωναν από 1/03/21 , ασφαλιστικές εισφορές , τουλάχιστον 121 ευρ ανά μήνα, δηλαδή 1452 ευρ
τον χρόνο και να θεσπιστεί το όριο των 10.000
| ευρ για την καταβολή ασφαλιστικν εισφορν .
Σήμερα , ο Υπουργός ανακοίνωσε στη Βουλή , ότι
σε σύντομο χρόνο , με τροπολογία, που θα φέρει,
θα τροποποήσει την διάταξη αυτή και όλοι ο
παραπάνω συνταξιούχοι (λην ΟrΑ, που θα έχουν
αγροτικό εισόδημα , μέχρι 10.000 ευρ , δεν θα
ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
θα γιορτασθεί και στην Καλαμάτα η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
ο φενές εκδηλσεις μνήμης της Αυτό σημεινεται , μεταξύ άλλων ,
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόν - στην σχετική εγκύκλιο του υπουρ του , την ερχόμενη Κυριακή 24
Μαΐου , "θα γίνουν σύμφωνα με Τις την εν λόγω ημέρα , εν με δεύτερη
ισχύουσες υα ατοξεις κύκλιο διευκρινίζεται ειδικότερα :
γείου Εσωτερικν , όσον αφορά
19υ ΜAΙΟΥ
στεφάνων θα
"Ορίζουμε κατά τις φετινές εκδη λσεις μνήμης για τη γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου , που θα
και οι
πραγματοποηθούν με περορισμένο
αριθμό ατόμων για λόγους δημό σιας υγείας και υπό την αυστηρή πραγματοποηθούν την 24η Μαΐου
τήρηση των υγειονομικν διατά , 2020 , τα ακόλουθα:
ξεων , λόγω των έκτακτων μέτρων
που έχουν ληφθεί για την αντιμε - την επικράτεια, από την ογδόη
τπιση του κνδύνου διασπορός πρωνή ρα μέχρι τη δύση του
του κορωνοϊού COVID-19".
νοα ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ.
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΟΥ ΠΟΤΟΥ
- Γενικό σημαιοστολισμό σε όλη
ηλίου της 24ης Μαϊου 2020 κλπ
| πληρνουν ασφαλιστικές εισφορές .
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΤΟΝ ΕΒΡΑΒΕΥΣΕ ΕN ΖΩΗ
ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
Εορτάζει η Ιερά Μονή Καλογραιν Καλαμάτας
Αρχμανδρίτης Γερβάσος
ΡαπτόπουλοςοΔιάκονος των
κρατουμένων (+ 6.3.2020)
ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΙΜΑ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ 1. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Με θρησκευτική λαμπρότητα σήμερα εορτή των Ισαποστόλων Κωννου και Ελένης
coρτάζουν τόσον στην Καλαμάτα, όσο και στη πόλη και την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας
αρκετοί Ιεροί Ναοί Τόσον χθες , παραμονή της εορτής πολλοίπιστοί παρηκολούθησαν
με βάση τα υφιστάμενα μέτρα την ακολουθία του Εσπερνού.
Αναμένεται δε και σήμερα σύμφωνα με την τήρηση των μέτρων αποστάσεις που
έχουν ληφθεί από την Πολιτεία και την Εκκλησία
ο σελ 19