Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Μαrου
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7067
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Έρχεται
έκρηξη
ανεργίαs σε
Ελλάδα και
άλλεs χρεs
Βόμβαν ΕΝΦΙΑ
για όσοUs δηλσουν
τα ξεχασμένα- τετραγωνικά
σπεύδοντας να τα δηλσουν στους δήμους
για να αποφύγουν ανα.
δρομικές χρεσεις και
διαπιστ νουν ότι δεν έχουν δηλσει τις επιφάνειες
αυτές ούτε στο έντυπο
αυτό υποβάλλουν τις E9. Μάλιστα υπάρχουν
και περιτσεις τακτοποιημένων επιφανειν
οι οποίες εν έχουν
δηλωθεί στον οικείο
δήμο δεν έχουν anoτυπωθεί στο Ε9.
περιπτσεις
πως ο κίνδυνος αύξη- ξεχασμένων- επιφα - αυτές η αίτηση δεν
νειν στους δήμους προχωράει αφού τα τ τραγωνικά μέτρα που
αποτυπνονται στο έντυπο E9 πρέπει να είναι
ίδια με αυτά που θα
δηλωθούν και στην
πλατ Ραβασάκιαν
έξτρα ΕΝΦΙΑ για τα
ακίνητά τους καλούνται να πληρσουν, και
μάλιστα αναδρομικά πρόστιμα
από το 2015 , χλιάδες
ιδιοκτήτες ακινήτων οι
οποίοι το διάστημα
Η πλέον αξιόπιστη
οικονομική αρχή του
πλανήτη , η Τράπεζα
Διεθνν Διακανονι- δηλσεις για τη διόρσμν (Bank of Interma tional Settiements ) που
αποτελεί ένωση των
κεντρικν τραπεζν
του κόσμου , σε ανα φορά της επισημαίνει
θωση των τετραγωνι
κν μέτρων στην
ηλεκτρονική
φόρμα της ΚΕΔΕ ή
στους δήμους.
Η αποκάλυψη των
πλατγωνικά μέτρα ενός
ημιυπαίθριου χρου ο
και υψηλότερο ΕΝΦΙΑ οποίος τακτοποιήθηε
το 2011 αναζητείται
ακινήτων . Με τη διόρ- αναδρομικός ΕΝΟΙΑ
θωση της επιφάνειας για όλη την περίοδο
από το 2015 έως το
εκδίδεται αυτόματα 2019. Με την τακτοποίηση ενός κλειστού
ημιυπαίθριου χρου ή
με τη νομιμοποίηση
μιας αυθαίρετης κατα.
σκευής υπάρχει η υποχρόνια . Αυτό σημαίνει χρέωση δήλωσης της
ότι αν δηλωθούν σή. επφάνειας που νομι
συνέχεια στην 10
τετραγωνικν μέτρων
στην Εφορία σημαίνει
σης της ανεργίας
συνέχεια στην 11
για τους ιδιοκτήτες
κρύβει μια παγίδα για
τους ιδιοκτήτες ακινήτων , η οποία φουσκ.
νει τον
λογαριασμό
των ακινήτων στο Ε
Αυξήσειsωs
295,51 ευρ ΕΝοΑ. Πολλοί φορο
για 253.81 7
τελικό
εκκαθαριστικό
ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος υπο
φόρμα της ΚΕΔΕ ή λογίζεται άναδρομικά
και μπορεί να Πάει πίσω
στον χρόνο για πέντε
ηλεκτρονική
λογούμενοι οι οποίοι
έχουν τακτοποιήσει
κλειστούς ημιυπαίθριστους δήμους. Για να
είναι ίδια η εικόνα θα
επικουρικές υς χρους ή έχουν πρέπει να γίνει τρτα
η διόρθωση στο E .
| θαίρετη κατασκευή όμως η εμφάνιση των
συντάξειs
νομιμοποήσει μια αυ.
μερα στο E9 τα τετρα.
Αυξήσεις επικουρικν συντάξεων , που
σε ορισμένα Ταμεία
φτάνουν ως 295,51
ευρ , θα πάρουν
253.817 συνταξιούχοι
με την πληρωμή του
Ιουνίου, εν τον
Οκτβριο έρχονται
και τα αναδρομικά με
ποσά ως 2.364 ευρ.
συνέχεια στην 2
Επίδομα 800 ευρ:
Δεύτερο
σκανάρισμα για o
τουs κομμένουsos
ελεύθερουs
επαγγελματίες
Σελίδα 9