Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυπΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t ΙΒρντής - Νικ ος Καραθάνς 1951-1974* Ιδοκτήτρια-ΕΝκδότρια Σταυρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2020
Περίοδος " (174" Ap φύλλου 6680-12.116
0,50 ε
Ξεκινά η υποβολή
αιτήσεων για εγγραφές
Σύλλογος Πονίων Δράμας
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ
Τίμησαν την ημέρα μνήμης
για τα 101 ΧΡΟΝΙΑ
από την Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου
Σε θολό τοπίο
ιδιωτικοί παιδικοί
ΑΙEN ΑΡΙΣΤΕΥΕΙ Ν
στους Παιδικούς
Σταθμούς
του Δήμου Δράμας
σταθμοί και ΚΔΑΠ
Γράφει ο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντ/γος ε.α.Επίτμος Διοκητής της Σ.Σ.Ε.
Επαγγελματίες ατό τη Δράμα
μιλούν στον αΠρωινό Τύπου
Στο Μνημείο Των Αnaνταχού Πεσύντων
Πονίων στο Πάρκο των Κομνηνν
Από το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δράμας τα πρτα δείγματα
Ξεκίνησε από χθες στη Δράμα
η πρτη μονά δα για χνηλάτη ση
και δειγματοληψία του Covid-19
Ομόφωνα από το Π. Σ. ΑΜΘ
η προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας
ΑΜΘ και Νοσοκομείου Δράμας
Στην Περιφέρεια τα χρέη της Ε.Α.Σ. Δράμας από το παλιό ΚΕΚ της
Νομαρχίας Δράμας
Του θανάση Πολυμένη
Μιλάνε στον n.Ty η υπεύθυνη του προγράμματος ΚΟMY στη Δράμα κα. Γαμβρέλη
και η διοικήτρια του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων κα . Χατζηδημητρίου
δύο σημαντικά e ραν τη Δράμα, κατά την
τηλεδιάοκεψη του Περιφe
ραακού Συμβουλίου Α Μaκεδονίας -θράκης . Το
συμβοιο συνεδρίασε μέοω τηλεδιάοκεψης τοαπό
γευμα της Τετάρτης 19
Mαou και υπήρχαν δύο
mολύ σημαντυκά θέματα που
αφορούσαν τη Δράμα
Το ένα από αυτά αφορούσε το Νοοοκομείο Δράμας και το άλλο το παλαιό ΚΕΚ
της Νομαρχακής Aυτοδιούησης Δράμας Mαδονίας-Θράκης και το Νοοοκομείο
καα χρέη που είe η ΕΑΣ Δράμος μέοω και η ούνοψη αυτή υποβάλλεται για έναυτού .
Ανολυτικότερα , όοον αφορά το Νοο - οοκό Πρόγραμμα της Περpέpeας ΑΜ .
κομείο Δράμας, πρόκεποι για την έγκριση
των όρων του οχεδίου και της Προγραμ ακής αναβάθμοης των κτιρίων του Νοοο
ματικής Σμβασης του όρθρου 100 του Ν . κομείου Δράμας , μονοεις, θερμομον
3852 201ο μεταξύ της Περιφέρεας Ανα - σες, κλιματιστικά, πατματα , ηλεκτρομη
τολής Μακεδονίας, θράκης και του Γ χανολογικά και άλλα
Μικού Νοοκομείου Δράμας , που αφορά Το naλιό KΕκ ης Νομαρχίας Δράμας
την υλοποίηση της πράξης Υγeιoνομική
αναβάθμοη των εοωτεροκν χρων των χιακής Αυτοδοίκηρης Δράμας , υπήρχε
κτπρων Γεικού Νοοοκομείου Π.Ε Δρά - ένα μκρό ποοοστό το οποίο κατείχς η
μας και το δεύτεροαφορούσε στην έγΤου Θανόση Πολυμένη
τάρτη 20 Μαtοu, η
λεπουργία της πρτης μονάδας του προγράμ.
ματος ΚΟMY για ιχηλάτηση και δeιγματοληψία για
τον Covid-13 τόσο στις ευ
παθείς ομάδες, όσο και
στον γενκό πληθυσμό της
πόλης κα του Νομού Δρά3830/ΑMΘ83.
Το έργο αφορά μα προγραμματική
ούμβαση ανάμεοα στην Περιφέρea Aν.
ταξη και χρηματοδότηοη στο ΕπιχερηΠρόκετα για όλο το ργο της ενεργε Αναφοροά μετ
: το παλιό ΚΕΚτης ΝομαρΈνωση Αγροτικν Συνεταιρισμν, που
Η πρτη κνηπή μοκάδα KΟΜY στη Δράμα, μπροστά από το Κέντρο Υγείας
Δράμας Δεξιά η κα. Γαμβρέλη.
χρηματοδότηρη της πράξης με τίτλα περίπου , για τα οποία τpeτε να γίνει
Υγειoνομική αναβάθμιοη των εοωτορ - αναδοχή του χρέους ατό την Περιφέρeα
Ήδη στη Δρά - Υγείας Δράμας και Επόπτης της ΚΟΜΥΝ. Δράμας
Μλντας στον-Πρωνό Τύπο- η κα Γαμβρέλη εξήΤο πρτο δείγμα δie η διοική τρια πρτη μονάδα νησε άτι το πρόγραμμα KOMY-iva ανητές ομάδες ε του Θεραπουτηρίου κα Χατζηδημη, ΚΟMY, εν στη δικού σκοπού του ΕΟΔΥ και στη Δράμα θα έρθουν
συνέχεια θα εu - συναλικά πέντε Κάθε μονάδα θα περλαμβάνει έναν νοσηλευτή και ένα οδηγό . Σκοπό έχει να προχωρήσει σε
λες τέσσερις, με έναν οδηνό και ένα νοσηλευτή Επάττρ δειγματοληπτικό έλεγχο με λήψη δεγμάτων βιαλογκού
κν χρων των κτιρίων Γeικού ΝοοοκοΣοπός είναι να απαλλαγούν α άνθρω
μείου Π.Ε. Δράμας - στο Επιχeρησιακό ποι που εμπλέκονται σ αυτό, δεδομένου
ότι η ΕΑΣ Δράμας δεν έχειτη δυνατότητα
θράκη- Πρόσκληση NΑ ΟΠΣ ΕΣΠΑ να πληροeι αυτό το ποοό Τα χρέη αυτά
οφεδοντα oe Εφορία και
αοφαλιοτκός δατάνες
Καιαυτό το θέμα πέρασε
μα βρίσκςται η
Πρόγραμμα Αντολική Μακεδονία
τρίου .
σχυθεί από άλ
ατου προγράμματος στη Δράμα, είναα η κα Ελένη Γαμ υλικού .
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ομόφωνα
βρέλη , Ιατρός , Εδικός Ηδη, χθες Τετάρτη πρτη μέρα , η κα. Γαμβρέλη σηΡευματολόγος, διευθύν - μεκνει σιτο πρτο δείγμα Του πόρθηκε από τη μονόδα
τρα Ε.ΣΥ., αναπληρτρια ήταν ένας καρκινοπαθής που πάσχει από καρκίνο του
Δευθύντρια Τοπικής Μo - πvεύματος.
νάδας Υγείας Κέντρου
Νέες υπερσύγκρονες υπηpεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιοστατης αnaκόνσης
ηεξΕλίξη στην εξίταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρnχo-Τnplex oγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak 2521022413
email iat iagnosiOgmailcom
ΠΡΩΙΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30 , εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6085 643 791 /2521 10 4962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα