Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οu ψόχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Δίοδοι ελέγχου
στο δασικό σύμπλεγμα
Ταυγέτου
Επισημοποήθηκε
η αnοχρηση Κονίδη από την
παράταξη Αργειτάκου so a
Ο κορονοϊός
δεν σταματά τον πολιτισμό
στη Σπάρτη
> οελ . 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 21 Μaΐου 2020| Έτος 24- 1 Αριθμός 5877 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ: 2731081253 Fax 2731 081250.-mailinfo @lakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Το σκέδιο για οικονομία και τουρισμό Παρουσίασε η κυβέρνηση
κΣυν-Εργασία
για ταχεία ανάκαμψη
Βερούτης σε Τατούλη
για νέο μουσείο
κΟι Λάκωνες
βαρεθήκαμε
τα μεγάλα λόγια
και τις υποσχέσεις
Απάντηση στις Πρόσφατες
δηλσεις του Πέτρου Τοτούλη σχετικά με την nορεία
του έργου του νέου ορχαιολογικού μουσείου Σπάρτης ,
έδωσε ο αντιηεριφερειόρχης
Λακωνίας κ θεόδωρος Βερούτης , τονίζοντας Πως τα
εμβληματικά έργα nou οφεί λει η Πολιτεία στους Λάκωνες
δεν ηροσφέρονται για μικροΠολιτική Η nαρέμβαση Βερούτη ήρθε μετά το κάλεσμα
Τστούλη σε Νίκα να ηροχω .
ρήσει άμεσα στην υnογραφή
της σύμβασης με τον ανάδοο
για τη μελέτη του νέου μουσείο .
Ειδικότερο , ο κ . Βερούτης
ανέφερε στη δήλωσή του : -Οι
Λάκωνες Βαρεθήκαμε τα μεγάλα λόγια και τις υnοσχέσεις
Πou εni μία δεκαετία δεν συνοδεύτηκαν από ανάλογες
Πράξεις κ Τατούλη . Τα εμ Βληματικά έργα , Πou η Πολιτεία οφείλει στους Λάκωνες
δεν Προσφέρονται για μικροΠολιτική . Στα σημαντικά ζητή
ματα λοιηόν, όηως είναι το
Νέο Αρχαολογικό Μουσείο
Σπάρτης , στοιχηθείτε πίσω
από τις ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής του Παναγιτη
σοβαρότητα και μεθοδικότητα
το αντιμετωnίζει , με τη Βεβαι ότητα ότι τα θετικά Που napa λάβομε αξιοηοιούντοι , οι
Παρολείψεις διορθνονται.
και τα σηουδαία για τη Λακωνία με συνέπεια δρομολογούνταιν .
Μητσοτάκης: Στόχος η μεγάλη αντεπίθεση το 2021>
Με διάγγελμά του το απόγευμα Πtυξε τους τρεις Πυλνες του μερα στην ασφάλεια του αύριο κυριά , μεινοντας τα καθημε της Τετάρτης (20/5 , ο πρωθυ - σχεδίου του, μιλντας για το θα ανεβάσει το ύψος των Πα - ρινά τους έξοδα . Και διευκολύ Πouργός Κυριάκος Mητσοτάκης έκτακτο ηρόγραμμα -ΣΥΝ-EΡ ρεμβάσεν μας στα 24 διο. Και νει τον κόσμο της σγοράς, στε
ανακοίνωσε το δεύτερο σημαν - ΓΑΣΙΑ , στε να μην χαθούν εδράζεται σε τρεις Πυλνες 1) να κινητοΠοηθεί ξανά. Με άλλα
τικό Βήμα στην nορεία εξόδου θέσεις εργασίας . τις μεισεις Στήριξη εργασίας , 2) μείωση λόγια, και αυτή n δεσμη μέτρων
από την nανδημία και το Πρτο φόρων , την τόνωση της επχει - φόρων , 3) τόνωση εnχειρημα - έχει κοινωνική σφραγίδα και
για την ουσιαστική επανεκκί - ρηματικότητας και τη στήριξη τικότητας. Έχει, δηλαδή, τα εξής αναπτυξιακή υπογροφή . Είναι ,
νηση της οικονομίας ηροκειμέ - του τουρισμού
νου να μπει , το ταχύτερο
δυνοτό, στις κράγες" της ανά - το Πρόγραμμα της μετάβασης τεύοντας τις θέσεις αnασχόλη - ριόδουν.
καμψης Ο πρωθυηουργός ανέ - αnό την αβεβαιότητα του σή- σης Ανακουφίζει τα νοικοχαρακτηριστικά: Ενισχύει την όμως , Προσαρμοσμένη στις
0 Πρωθυπουργός τόνισε Πως συνοχή της κοινωνίας, Προστα - ανάγκες της συγκεκριμένης Πε συνέχεια σελ 9
Η ανοχή (πρέπει να ) τελεινει.
Νίκο, Που
Το οδοιπορικό της ντροπής σε περιοχές του Δ.ΣΠάρτης
Η anoκροuστική συνήθεια και
το anύθμενο θράσος-οπάθεια
ορισμένων , Πou έγινε Βρο χνάς για τους υπόλοιηους και
δυναμίτης, για το nεριβάλλον, κεnιβινευ" ακόμα και σε
συνθήκες naνδημίας Κατακραυγή ηροκαλούν , για Πολλοστή φορά , οι εικόνες με
σωρευμένα, κάθε λογής αnopρίμματα nου άγνωστοι αnoθ τουν ανεξέλεγκτα σε διάφορα
σημεία της Σπάρτης και των
γύρω κατουκημένων-και μηηεριοχν . Μάλιστα , μετά την
όρση των ηεριοριστικν μέτρων κυκλοφορίας , τις τελευταίες δύο εβδομάδες , το
φαινόμενο ότακτης απόρριψης
σκουπιδιν έχει ενταθεί και σε
Πάρκα-Πλατείες , όηου nαρaτηρείται συξομένη συνάθροιση
ατόμων .
Η θυμωμένη
ταυτότητα
συνέχεια σελ 8
του Τάκη θεοδωρόηουλου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα