Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 21.5.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7358
28 χρόνια
Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Δίκαιη κατανομή των βαρν του χρέους
Βορείου Ελλάδος
OΑΕΔ: Ενισχύεται το Πρόγραμμα
Διέγραψε
Πρόστιμα για
κεικονικά>
τιμολόγια το
επιταγν επανένταξης στην αγορά εργασίας
Το Πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα Που Προσλαμβάνουν επιδοτούμενους
ανέργους με κεπιταγές επανένταξηςν σε θέσεις πλήρους
απασχόλησης.
Ωφελούμενοι είνα αι άνεργοι
ww γ Ανοιξε ξανά η πλατφόρμα για
και άνω ) στους οποίους υno
λdπεται τουλάχιστον το 50%
της επιδότησής τους, καθς και
στους επιδοτούμενους μακροχρ
όνια ανέργους, Που αποφ
ασίζουν να μετατρέψουν το
επίδομα ανεργίας τους σε κεπ
ταγή επανέταξης στην αγορά
εργασίαςν.
δάνεια με επιδότηση επιτοκίου
7 18,
Την Τετάρτη 20 Μαΐου, και ρα 12:00μ.μ. την Πέμπτη 28 Μαΐου και ρα 12:00μ.μ.
άνοιξε τοΠληροφοριακό Σύστημα Κρα- ( Προ ηγούμενη Περίο δος υπο βολής: 28/4
τικν Ενισχύσεων για τη συνέχιση της έως 6/5).
υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμ μα
ΤΕΠΙΧ 1 και θα παραμείνει ανοιχτό έως
Εως 30
Σεπτεμβρίου
το όριο των
50E για τις
ανέπαφες
συναλλαγές
Κρίση στην
ολόκληρη τους αλιείς στην ζήτησης.Στη νΚαι Πολλές από
1.500 Τις
Ευρπη, Ολλανδία έχουν Γαλλία,
μεγάλο μέρος σταματήσει να
της βιομηχανίας βγαίνο υν
Τροφίμων
αγροτικν αυτό οφείλεται πετάχτηκαν την
αποθήκες
αποθηκεύουν φρέσκο
Τόνοι
τυριού
στη υψηλής ΠοιΟΤΤ α
θάλασσα.
ς φαγητό σε όλη
Ευρπη
βομηχανία
Τροφίμων
Προϊόντων έχει στο Υεγονός ότι περασμένη φτάνουν πλέον
Συνταγματική η απόφαση
για τον Οργανισμό
Πνευματικής Ιδιοκτησίας
πληγεί σοβαρά η Ττιμή
εβδομάδα επε αντατο
από την Παν- φρέσκου Ψαρ-δή οι Παραγωγοί όριο χωρητικόΤ
ιού έχει μειωθεί δεν μπορούν να
δημία
19.Οι μισοί από λόγω μειωμένης
Covidητας.
το Πουλήσουν.
Created by Universal Document Converter