Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ Ο
(eaσclia
ΓΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10115 - ΕΤΟΣ 36. - ΤIΜΗ 1 - ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΚΕΤΟ 24 ΔΙΣ. ΦΠΑ ΣΤΟ 13%-ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
Στις 610,52 μονάδες
Άνοδος 1,56%
ΚΟΜΙΣΙΟΝ
"Πράσινο" στη δόση
των 640 εκατ. ευρ,
εύσημα και
καμπανάκια
-|ΠΥΛΩΝΕΣ ΣΤΗΡΙΕΗΣ
Σελ. 5
ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΘΥΑ
Σελ. 3
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15 BAΟΜΟΥΣ Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Μάνυμα με νόημα
Qι χρες ης Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρέπει
τρα να επικεντρωθούν στις επενδύσεις στη
δημόσια υγεία και την Προστασία θέσεων ερνασίας και εταιριν και να ανησυχήσουν αρ νότερα για τη δημοσιονομική θιωσιμότητα,
ανέφερε χθες η Ευρωπαϊκή ΕππροΠή, σε μα
αλλαγή από ις συνήθεις εκκλήσεις της για συνετές Πολιτικές και μεταρρυθμίσεις.
Από τον καύσωνα
των 40 βαθμν σε φθινόπωρο
Επίθεση σε γυναίκα
με βιτριόλι στη μέση
του δρόμου
ρες ης PΕ, με εεαίρεση τη Bουλγαρία, θα δι ευρυνθεί φέτος Πολύ πέρα από το όριο Που
έχει θέσει η ΕΕ για 3% του ακαθάριστου εγ
χριου Προϊόντος , καθς οι κυβερνήσεις
χρησιμοποιούν κρατικούς Πόρους για να στη
ρίζουν τς οικονομίες τους Που αυτή τm χρονιά
αναμένεται να καταγράψουν Βαθιά ύφεση. Το
δημόσιο χρέος επίσης Πρόκειται να εκτοξευθεί, Παραβιάζοντας το συνηθισμένο Προαπαι
τούμενο της ΕΕ για μείωσή του .
"Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: χρειάzεται
να υπάρχειμια υποστηρικτική δημοσιονομική
στάση σε όλα τα κράτη- μέλn και συνιστούμε
σε όλα να κράτη-μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ανημετωπίσουν, την πανδημία, να συντηρήσουν τν οικονομία και να
στηρίξουν την επακόλουθη ανάκαμιψη", δήλωσε ο Πάολο Tzεντιλόνι.
Ο διος σημείωσε επίσης ότι οι κυβερνήσεις
δεν θα πρέπει να θυσιάζουν τις επενδύσεις.
"Θα είναι ζωTκής σημασίας να αποφύγει κάΠ01oς να κάνει τα λάθη του Παρελθόντος: στη
δημοσιονομική εξυγίανση προ 10 ετν , οι
επενδύσεεις ήταν το Πρτο θύμα. Το να επανα ληφθεί αυτή η Προσέγγιση θα ήταν σαν να θυσιάζουμε τις μακροπρόθεσμες Προτεραιότητές μας ".
ΟΤΖεντιλόνι κάλεσε τις κυβερνήσεις να ε κεντρσουν uις επενδύσεις και nς μεταρρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της φάσης ανάκαμ
Ψης στην προτεραιότιτα της ΞΕ για μια μετάΒαση σε μια πράσινη" και Ψηφιακή οικονομία και για διασφάλιση της κοινωνικής δικαιΣελ. 4
ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗ ΝΩΜΕΝΟΙ -ΑΠΕΥΛΕΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ0
Σελ 8
ΝΕΑ ΚΡΟΥΣ ΜΑΤΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Ο
ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ ΙΣΩΣ ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ
Στους 166 οι νεκρσ
Κρούσματα
"Θορυβημένη"
η κίνα
Σελ. 6
Σελ. 2
Ο λογικός