Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

21

ΜΑΪΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5434

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ
400 ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΙΛΑΝΕ ΣΤΗ «Γ», Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ
ΚΑΙ Γ. ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ

Επισκέψεις
µε ασφάλεια
σε ιατρεία και
οδοντιατρεία

«Θέλω να πάω
στο σχολείο»
Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΑΠΟΧΗ

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 8

«ΠΑΚΕΤΟ» 24 ∆ΙΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΩΤΗΛΑ ΜΕ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆Η

Κινητικότητα
για το νέο
Μέγαρο
ΣΕΛ. 6

Μέτρα-ανάσα

σε τρεις πυλώνες
α) Στήριξη
της εργασίας

Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Χ. ΓΩΓΟΥ

«Οι πρώτες
µέρες ήταν
τροµακτικές»

β) Φορολογικές
ελαφρύνσεις

n Από τις 15 Ιουνίου ανοίγουν τα τουριστικά
καταλύµατα ενώ από την 1η Ιουλίου ξεκινούν
οι απευθείας πτήσεις εξωτερικού προς τους
τουριστικούς προορισµούς

γ) Ενίσχυση της ρευστότητας
των επιχειρήσεων
n «Όπως κερδίσαµε τη µάχη
της υγείας, θα νικήσουµε
και στον πόλεµο της οικονοµίας»
τόνισε ο Πρωθυπουργός

ΣΕΛ. 3

n Το κυβερνητικό
πρόγραµµα εξειδίκευσαν
οι υπουργοί,
Χρ. Σταϊκούρας
(Οικονοµικών),
Γ. Βρούτσης (Εργασίας),
Αδ. Γεωργιάδης
(Ανάπτυξης) και
Χ. Θεοχάρης (Τουρισµού)

ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ

Εµπιστοσύνη
στο λιµάνι
της Πάτρας
ΣΕΛ. 2

ΕΜΠΡΗΣΜΟ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«Φούντωσαν»
τρία Ι.Χ.
στο Ακταίο
ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 4-5

ΣΤΟ «ΠΟ∆Ι» ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΚΕΠΕΣ

Tους ζητούν
και τα
«ρέστα»
ΣΕΛ. 7

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ

Συνεργασία
Απόλλωνα
- Έσπερου

ΕΠΣΑ: ΑΓΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΕΛ. 16-20