Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: Ι. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.. Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.762 .Τμή ,60 . Πέμπτη 21 Μαΐου 2020
/ Γραφeίa: Φ.Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝINA 453 33. Τηλ. Κέντρο 26510 25.6π, 33.791-Fac 26510 30.350 . htp:/www.proinosiogo5.gr . [email protected]
Στοχευμένες εξηγελίες με χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού Κ. Μητοτάκη
ΜΕΤΡΑ
ΓΑΤΑΝ
ΟΙΚΟΝΟΝΙΑ!
Ο Νακοννθηκαν μεισεις φόρων και προκατοβολν, αναστολή
δόσεων, ενίσχυση ρευστότητας και συνολικού ύψους 24 δισ. ευρ
φ0 τουρισμός και η διατήρηση των θέσεων εργασίας
στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού
ΟΣύλλογος Κποφοίων της Σολής παρεμβαίνει και προτείνει .
Αναθερηση στα Αγαθοεργά και
επανασύνδεση με τη Ζωσιμαία!
. Μέτρα που αποτελούν
ασωσίβo για την ελληνική οr
κονομία για Τους επόμενους μή
νες εξήγγελε χθες Το απόγευμα
με διάγγελμά rου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μησοτάκης , ο ο .
Τ εισηγούναι ο Πρόεδρος Αθ. Δάλλας και ο Γεν . Γραμματέας
Μιx. Παντούλας μέσω του ΠΛ για να λυθείο γόρδιος δεσμός
Των Κληροδοτημάτων Ιωανίνων
ΡΕΠΟΡΤΑΣ
τες έχουν μετατραπεί εδ και δεκαεπίες Τα Κληροδοτήματα rων
hωaνiνων, εν βρίσκετα σε εξ
ποίος κατέστησε κονωνούς ό .
λους Τους Ελληνες για τη δύσκολη περίοδο που έχουμε μπροστά
Τα μέτρα σφορούν τον Τουρ σμό κα την στήρη της απασχόλ
σης με τούψος Των παρεμβάσεων
να υπολογίζονται σε 24 διο. ευp.
Η υπεράσπιση της απασχόλησης
αποτελεί προύπόθεση για την επ
στροφή στην ανάπτξη και η μαζκή.
απλοα θέσεων ερ [ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ]
λιδη μία μακροχρόνια αντιπαρο
θεση γύρω από Το καθεστς δο
χείρισής τους
Τα Κληροδστήματα και ο Σχαλ
κές Περυσίες με Τς οποΕς κπρο.
: σανο mν πόλη μεγάλο Εθνικοί
Ένα απόλυτα επεξεργασμένο σχέδιο pα την ανιμετπo των
επιπτσεοων του
- pοοο w Τουρισμό καm στην απασχύηση
Οι εναπομείναντες πόροι του Κληροδοτήματος Ζωσιμά
πρέπει να διατίθενται για Το ργο της Ζωσιμαίας Σχολής
Τονίζουν οι κ. Δάλλας (αριστερά και Πaντούλας .
Αυστηρόμήνυμα έστειλε χθες ο Περιφερειάρκης Ηπείρου
Α. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ: Δεν δέχομαι ασκιές
αδιαφάνειας στο έργο οδοφωτισμού
Υπάρχει φυσκά και η ενδάμεση ά
μάς βρίσκονται υπό τo φορείς Τους στον Λ Αθανάστος Δάλ.
Ευεργέτες όπως ο Νκόλοος Ζωoμιοαητε ης Ητiω
Σελ 2
και Ενσεις Πολιτν να ζπούν επί λας , Πράεδρος κα Μικάλης Παντού
μονα αλλαγή της υφιστάμενης ατάστασης και το πέρασμά Τους στον
Δήμο . Διεκδίκηση που βρίσκει αντ θετα τα Αγαθοεργ Κατaστήματα, τα
οποία έχουν εδ και δεκατίες τη
διαχείριση και φέρουν φυσικά ακέ
7η σελ
. Ενοχλημένος με όσα δεν θα δεχθεί
καμία σκιάν
περί οδιοφάνε
Το πρόγραμμα ενεργειακής ανα - ας στο συγκεκρμένο έργο
στέλνοντας έτσι
φανίστηκε χθες ο Αλέκος Καχρ- αυστηρό μήνυμα τόσο προς
Σε δηλσεις του ξεχαθάρισε ό ον Δήμο Ηyοuμενίτοας , ο οΣελ. 2
χουν ακουστεί
βάθμισης του οδοφτισμού σε
μεγάλες πόλεις Της Ηπείρου εμ
γική εκόνα με πν απλεα εκατομ μupίων ευρ λόγω εξαυλωσης των.
μετοχν που διέθεταν κάποια Κληpοδοτήματα
Σελ . 12
μάνης.
όγωτωνειδικν συνθηκν που δημούργισε Οκορωνοίός
Οκουμενική Περιφερειακή Αρχή 9
έως το 2022 προτείνει ο ΣΤ. Ρίζόπουλος
ν Και σύσταση Ειδικού Ταμείου Ανασυγκρόησης. .
Ήταν στα. αζήτητα, απέκτησε προοπτκές
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ανντν που
Ψήφισαν
στην υλοπα
σή του . Γα να
αποδείξει του λόγου το αληθές , αΑυθεντικό success story
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
το Αεροδρόμιο Ιωαννίνων!
> Την πορεία του περιγράφει η ιστοσελίδα aypodomes.comw
ποίος εξέφρασε συγκεκριμένες εν
στόσεις επί του θέματος, αλλά και
προς ης παρατάξεις του Δήμου Ιω- ναφέρθηκε διεξοδικά -1η σελ
. Ενα διαφορεπικό μοντέλο
διοίκησης και λετουργίας της
. Παρόδειγμα αυ θεντικού success
storye στον τομέα των
μεταφορικν υποδομν αποτελεί Το Αερο δρόμιο hωαννίνuν ro
οποίο απόrα αήm
τα στα οποία βρισκό .
ταν πριν λίγα χρόνηα ,
κατάφερε σήμερα να
φιλοξενεί πτήσεις από
εταιρίες-γίγαντες
της Ευρπης, συνδέοντας Την
ΛoΓΟΣ & ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ
αρχής περιλαμβάνε η πρόταση Της παράταξης
Ορίζοντες Ηπείρουο , με επικE
φαλής roν Σπ. Pιζόποουλο, που
παρουσιάστηκε χθες κατά Την
διάρκεια συνίνπυηκ Τύπου .
Με λίγα λόγια, ο κ . Ριζόπουλος
προτείνει κοικουμενική- περιφερεακή αρχή με θηrtia δυο χρόνων , που δημούργησε η πανδημία του
τουλάχιστον tως το καλοκαίρ του
2022, Λόγω των ιδικν συνθηκν
Δεν πείθει κανέναν η Τ. Καλογάνη
αφού η δια καταψήφισε το έργο ης!
Η επιστολή της
Η θέση του n.A".
Η κ. Τατιάνα Καλογιάννη με την
πόλη με τη Σκανδιναβική χερσόνησο όχ μόνο
Κύριε Διευθυντά
Στα φύλλα της 16ης και 19ης απάντησή ης που δημοσικύεται
Mαίοu 2020 της έγρεης εφημεp - στη διπλανή στήλη , δεν δνε απάδος σας , αναφέριστε στις θέσες ντηση στο ουακιστικό ερτημα
ης ποράταtής μας luάννηνα 2023 που αpορά τους δημότες Μετά Την
και σε εμένα προσωπ- -2ησελ καταφήpση ης προΓΝΩΜΟδοτήσεις . . .
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
Στο Μοναστήρι
Κιάτρα Ρόσιαν .
ήα μοούσε να συμβεί με
Την αγόρευση της . Εσυγελέως
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Αρνητικά ήταν όΠα τα τεστ
Ελεύθεροι κορωνοϊού
στην ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα
>pράφα ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡ ΦΟΥΣΑΣ
Δκηγόρος Αθηνύν-πρην Υπουργός
> Του ΠΑΝΝΗ ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ, ατρού
eΗ συλαία της δίκης της ατυχέστατης Ελένης
Τοπαλούδη έκλεισε στον πρτο βαθμό (ΜΟΔ) και
αναμένετα η εκδίκαση και πάλι Της υπόθεσης σο
δεύτερο βαθμό ( MOΕ) . Αuτό προpέπε η νομοθε σία μας και αυτό κατ ανάγκη θα γίνει .
ΣΤους δύο κατηγορούμενους με aπόφοση του δικοστηρίου , δεν
αναγνωρίστηκε καμία ελοφρυντική περίστοση και επεβλήθησαν
στους καταδικασθέντες οι αντερες προβλεπόμενες ποινές, Ήτo
ισόβια κάθερξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση (άρθρ. 230 Πκ )
|και 15 έτη πρόσκαιρης κάθειρξης για Το βιοσμό
Αρχίζουν σήμερα οι προπονήσεις
Ευχάριστα ήταν τα νέα
που ήρθαν χτες από την Αθήνα
για Τον ΠΑΣ Γιάνντνα καθς και
τα 37 δείγματα των διαγνωστΕ
; κν ελέγχων στα μέλη Της ομά
: δας ήταν αρνητικά και tro η
γιαννπικη ομάδα θα ξεκινήσει
: μια φιλική παρέ , ένα θαμποχ ραμα Σ0 m σφιχταγκαλιάζονται η νύχτα
με η μέρα ξεκνήσαμε να πάμε μια εκδρομή στο
Μοναστήρι LM.
ν δεν σε βρουν χαράματα, Πς θες να ακούς
τα αηδόνια:
Είναι ένα μικρό ξωκλήσι στην κορφή του βουνού , nou 4ησA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα