Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νικλος Καρaάνος 1951-1974* Ιωκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2020
Περίοδος Β' 1974) Αp. φύλλου 6880-12.115
050 8
Η Μάχη της Κρήτης
( 20-30 Μαΐου 1941 )
Ας είναι οδηγός μας
και σήμερα
Η Ενωση Κυριν
Πρόεδρος Γαία Δράμας , Αθ. Κάππας
Τα Ερασιτεχνικά
Αθλητικά Σωματεία
χρειάζονται τη στήριξη
της πολιτείας
και των Δήμωνν
από την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας
Δράμας στηρίζει
τους συνανθρπους μας
και Θράκης για την υγεία
> 3.4 εκατ. ευρ στο Νοσοκομείο
Δράμας για δφορες ανάγκες
σελ. δη
Γράpειο Θούιλη τος Ρουσάκς
Aντγος (οa) Επίτμος Διουκητής
Β' Σματος Στρατού
Υλική βοήθεια και ψυχολογική υπο | στήριξη
Εθελοντική δράση του Συλλόγου Φαρμακούπαλλήλων Δράμας
Ελάχιστες οι απουσίες μαθητν και εκπαιδευτικν
Καθαρισμός του περιφερειακού | Με μάσκες και αντισηπτικά άνοιξαν
δρόμου Κορυλό βου
Γυμνάσια και Λύκεια στη Δράμα
το πρωί της Κυριακής
Σε πολύ καλό επίπεδο η βοήθεια προς ευπαθείς
ομάδες εν μέσω καραντίνας
Κιουλάνης: Σε καλό επίπεδο η εκπαιδευτική διαδικασία
Του Θανόση Πολυμένη
ΔΗ από τη Δευτέρα
| 18 Μaίου, ξεκάησαν
Του θανόση Πολυμένη
ΡΕ ΜΑ νέα εθελον. τική δράση προβα 4vει των ερχόμενη
Κυριακή ο Σύλλογος Φαφμακούπαλλήλων και Συναφν Επαγγελμάτων Ν.
Δράμας Την ερχόμενη
Κυριακή 24 Μaΐοu, θα
προβούν σε εθελοντικό
καθαρισμό του περpepe ακού δρόμου Κορυλόβου.
Μοντας στον -Πρωινό
Τύπο , η ανττρόεδρος
του Συλλόγου κα . Ελένη
Ττζα , επισημαίνα ότι η
δράση θα ξενήσει στις
10 το πρωί της Κυριοκής
από το κόσια Πανοράματος και θα επε κταθεί μέχρι και τη νησίδα στο τέλος του όνου εν τόνισε ότι υπήρξε και μεγάλο
περpepeακού .
- Σκοπός της εeελοντκής πρωτοβουMος του Συλλόγου , εναι να κάνουμε μια aυμμετόσχουν και αυτά Αν η δρόση
κνηση μόνο και μόνο γα
παράδειγμα για ευασθηταποίηση του
κονού όσον αφορά τις περβαλλοντικές εξακολουθήσαυμε να κάνουμε και θα
μας συνήθαες Και αυτό γιατί η αλήθεια auε καισε όλα μέρη Εναι μα καθαρά
είναι ότι ο περιφερειακός μάς στάθηκε εeελοντκή δρόση καιθα βοηθήσουμε να
πάρα παλύ στην καραντίνα, ζεστά και με
θαλπωρή . Ήταν μια διέξοδος , οπότε
τρα κατόπν καραντίνας, καλό είναι να
του σταθούμε κι εμείς με την ίδια ευα
σθησία
στις υπόλοτες δύο τάξεις
των Λυκείων στο Νομό Δρ
μας, όπως και των Γυμνα
α μαθητές προσέρχονται
στα σχολεία , όσα απ' αυτά
eΕλουν φοράνε μάσκες.
εν υπάρχουν αντισηπτικά
σε όλες τις αθουσες Το
μάθημα Υνεται με 15 άτομα
ανά τάξη , και όσα τμήματα
ξεπερνούν
αρiθμό , προσέρχονται στο
σχολείο ανά ημέρα.
θα πρέπει να σημεισουμε πάντως , ότ η επα
ναλεπουργία των σχολείων
αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την επι στροφή στην κανονικότητα,
πάντα βέβαια με τα απαρα .
τητα μέτρα ασφαλείας για μαθητές και εταιδευτικούς.
Μιλντας θες στον .Πρωνό Τύπο , ο προϊστά μενος
της Δεύθυνσης Δευτεροβάθμας Εταδευσης κ . Σπύρος της Γ τάξης Λυκείουγια τις πονελλαδεές, ο κ . Κουλάνης
Κουλάνης εξήγησε όι η eκπαιδευτική διαδικασία έχει μας λέει ότι κη διαδικασία των ατήσεων από τους μαθηξρανήσει και δεξάγεται αμαλά, εν στατμήματα άνω των τές για συμμετοχή τους στις πανελλαδές , έχει σχεδόν
15 μαθητν , τα παιδιά προσέρχονται Δευτέρα -Τετάρτη ολοκληρωθεί Άλλωστε αυτή την περίοδο, τα παιδιά δεν
- Παpασκευή και Τρίτη-Πέμπτη και ανίστροφα , στε συμμετέχουν και πολύ στα μαθήματα λόγω των εξετάνα μην υπάρχει συγκέντρωση άλων των παιδν.
Αναφορικά με τη συμμετοn, ο δος μας λέει ότι υπάρ στους ρυθμούς των πανeλλαδεκν και προετομαζόμαστε
χει αρκετά μεγάλη συμμετοχή , τάνω από το 60% κάτι στε από ηις 15Ιουίου να μπούμε κανονκά στις εξετά που είναι ενθαρρντικό. Ο εκταιδευτικοί ανταπακρίνον
ται στο σύνολό τους, εκτός από λίγες περιπτσεις που
έχουν άδεια ειδεκού σκοπού για τα παιδά , είτε γατί ανή- Δημοτικά Σχολεία
κουν σε ευπαθείς ομάδες Κατά τα άλλα α εκταιδευπικοί
είνα στα σχολεία και μαζί με τους διευθυντές κάνου το δημοτικν σχολείων , η Σοφία Ζαχαράκη σε σχετική της
ΦΩΤΟ Π.Τ.
Η δια σημεινει ότι μπορεί να συμμε
τάσχει άποιος eέλει στη δράση του Συλ
ενδιαφέρον από τα ίδια τα παιδιά των
μελν , ταατία τελικά αποφάσισαν να
περίοδον .
Ερωτμενος για τις απήσεις συμμετοχής των μαθητν
α να ατοτελέσει
μας έχει επτυα και ανταπάκριση, θα
είναι μα σειρά από ειέργειες που θα
αμορφύνουμε τον τάτο μας
Βοήθεια στην καραντίνα
Να θυμίσουμε εδ ότι ο Σύλλογος
Φαρμακούπαλλήλων και Συναφν Επαγ
γελμάτων Ν Δράμας , εie ξεκνήσει και
συνεχίζει μα εθελοντική
δράση για βοήθεια ευπαθν και ηλιαωμένων
ατάμων εν μέσω καραντίνας
σεων που έχουν . Από εκεί και πέρα, έχουμε πλέον μπει
Σχετεκά με την επανέναρξη ή μη της λετουργίας των
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
καλύτερο δυνατό , στε να αναφορά εξήγησε ότι μετά τις 20 Μaΐου θα είνα η κρίεφαρμόζονται και τα μέτρα σιμη ερδομάδα για να ληρθούν αποφόσεις για το όνομα
και να γνεται σωστά η εκπαιδευτική διαδικασία για άνογμα μόνο γα την Ε' και τη ΣΤ Δημοτκού, ξεκαθά να πάμε καλά σ' αυτή την ρισε.
σελδη
και αυτν των σχαλείων ή όχι Δεν υπάρχει σενάριο για
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
TΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak: 2521022413
email iatdiagnosi @ gmaicom
ΠΡΩΙΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6085 643 791 /2521 10 4962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα