Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10114 - ΕΤΟΣ 36.-ΤIΜΗ 1 E-ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙ ΣΤΗ PΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕBΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Στις 801,16 μονάδες
Πτση 1,37%
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΝΟΥARTIS
Διαξιφισμοί μεταξύ
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
μα-επιστροφημαθητν
Σελ. 3
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Σελ. 4
101 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Κάτι λείπει
Ασβεστη η μνήμη των 353.000
ψυχν των Ελλήνων
του Πόντου ζητούν δικαίωση
Χωρίς οικογενειακό γιατρό βρίσκει 8
στους 10 πολίτες στη χρα μας η Παγκόσμια Ημέρα Οικογενει ακού Ιατρού, ανα φέρει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
( ΠΙΣ) .
Προσθέτει ότι "Παρά τις αλλεπάλληλες
εξαγγελίες όλων των κυβερνήσεων των τε λευταίων ετν , μέχρι στιγμής δεν έχει
προχωρήσει η ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) Που
θα αναδείκνυε τον ουσιαστικό ρόλο του
οικογενει ακού γιατρού στην πρόληψη και
τη θεραπεία των ασθενν.
Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου ότι εν μέ σω καραντίνας η ίδια η Πολιτεία Προ έτρεΠε του ΠΟλίτες να απευθυνθούν στον οι κογενειακό τους γιατρό όταν εμφάνιζαν
ύποτα συμπτματα του κορωνοϊού, χωρίς όμως να έχει εδραισει το ρόλο του
οικογενειακού γιατρού μέσω της ΠΦΥ".
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειακού Ιατρού , ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, υπογραμμίζει την ανάγκη
για άμεση αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) , Που θα
δσει ανάσα ζωής στα νοσοκομεία, κα θς θα αποσυμφορηθούν από Περιστατικά Που μπορούν να αντιμετωπισθούν και
σε Πρωτοβάθμιο, επίπεδο.
Τονίζει επίσης "ότι ιδιαίτερα σε μία Πέ ρίοδο όπου ακόμη δεν έχει Περάσει ο κίνδυνος της επιδημίας και υπάρχει ενδεχόμενο δεύτερου κύματος το φθινόπωρο, η
ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φρο ντίδας Υγείας καθίσταται επιβεβλημένη,
στε να μπορούν τα νοσοκομεία να σηκ σουν το βάρος των Πιθανν νέων Περιστα
τικν του κορωνοϊού".
Χρηματοδοτική
στήριξη από την
Ευρπη για να
αντιμετωπιστεί
το χρέος
Σελ. 5
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΑΙ 22 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΝΩ 95 ΕΧΟΥΝ ΕΞΕΛΘΕΙ ΤΩΝ ΜΕΘ
EUROPOL
Αυξήθηκε
η διαδικτυακή
σεξουαλική
κακοποίηση Παιδιν
στην καραντίνα
Μόλις 4 κρούσματας
κανένας νέος θάνατος
ανατος
Σελ 6
Σελ. 4
Ο λογικός