Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

20

ΜΑΪΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5433

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Το σχέδιο για
τουρισµό, εργασία
και οικονοµία
ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ ΣΕ ΕΣΤΙΑΣΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Μισός
ο τζίρος στα
εµπορικά
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 5

Ο ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ... ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τη ∆ευτέρα
οι οριστικές
αποφάσεις
ΣΕΛ. 12

Σκουπιδότοπος
θα γίνει η Πάτρα
n Εάν δεν εγκριθεί η τιµολογιακή πολιτική του Συνδέσµου

ΚΛΕΙΣΤΟΙ 25 ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Σε απόγνωση
ιδιοκτήτες
και γονείς

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αχαΐας

n Ο ∆ήµαρχος εγκατέλειψε τη συνεδρίαση ξηµερώµατα,

σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 7

ΓΩΓΟΣ: ΣΑΦΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΜΑΪΟΥ

«Υγειονοµικό
success story
η Ελλάδα»
ΣΕΛ. 3

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Έζησε τον
τρόµο για 30€!
ΣΕΛ. 6

Γραφείο Προϋπολογισµού Βουλής: Φόβοι για έκρηξη ανεργίας

ΣΕΛ. 9

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

«Φρεσκάρισµα»
και συντήρηση

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ
ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΖΗΤΑΕΙ
ΣΕΛ. 10
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΑΝΑΖΗΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

«Φλερτ»
µε ∆έλλα
ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ ΑΥΓΕΝΑΚΗ
ΓΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ
ΣΕΛ. 24-27