Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

22oC, 15:00

22oC, 21:00

19oC - Υγρασία 67%-100% - Άνεμοι: Ν-ΝΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:21 - Δύση ηλίου: 20:52

€0.80

Óôçí ÅëÝíç, ðïõ äåí ãíùñßóáìå!

Είναι πολύ δύσκολο να γράψει κανείς για οτιδήποτε άλλο, όταν ο αναπάντεχος θάνατος
ενός νέου ανθρώπου κυριεύει τον χρόνο. Θρήνος, που η απόπειρα να αποδοθεί με λέξεις, μοιάζει εντελώς ανούσια και άσκοπη ενέργεια. Ίσως στο βάθος της, ιδιοτελής. Σαν ξόρκι ένα πράγμα. Απλώς (;) αν είναι να γραφτεί κάτι ας είναι
δυο λόγια, κειμήλιο για τα παιδιά, αύριο. Για τη μάνα που στάθηκε δίπλα στα βλαστάρια της, όπως κάθε μάνα ξέρει να το κάνει. Στο προσκεφάλι τους
να γιατρεύει, με την αύρα και το μοναδικό της ενδιαφέρον, κάθε πόνο. Η Ελένη σφράγισε έτσι αυτό το μοναδικό διαβατήριο για το διάβα της ζωής τους.
Αιώνια προσφορά αγάπης, στήριγμα στις δύσκολες ώρες από τούδε και στο εξής. Ιερή παρακαταθήκη, πηγή δύναμης για την οικογένειά της. 3»

Τετάρτη 20 Μαΐου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5121

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΤΗΛΕ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ôá óêïõðßäéá óôçí çìåñÞóéá äéÜôáîç

• ÅñùôÞìáôá
ôïõ È. ÃáëéáôóÜôïõ
• ÁëãåéíÞ
ðáñáìÝíåé ç
êáôÜóôáóç óôá
Éüíéá, ëÝåé ç Ëá.Óõ.

Äéáìáñôõñßá ôùí åêðáéäåõôéêþí

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, στις 15:00, με τηλεδιάσκεψη, το Περιφερειακό Συμβούλιο, με 20 θέματα.
Σελίδες 7,8&9>>

Ôþñá åßíáé
ç åõêáéñßá &
ç ðñüêëçóç ôçò
åðüìåíçò çìÝñáò

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στους δρόμους, για μια ακόμα φορά, βγήκαν οι εκπαιδευτικοί της Κέρκυρας διαμαρτυρόμενοι για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Την Τρίτη 19 Μαΐου, καθηγητές και δάσκαλοι, μέλη της ΕΛΜΕ και του ΣΕΠΕ Κέρκυρας,
πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στην Πλατεία Γεωργάκη τοποθετώντας θρανία με υπολογιστές στον πεζόδρομο. Στο πλευρό των εκπαιδευτικών και η Ένωση Συλλόγων

Γονέων & Κηδεμόνων Κέρκυρας. Η εκπαιδευτική κοινότητα
διαμαρτύρεται αφενός για το πολυνομοσχέδιο, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Κέρκυρας, Αχιλλέα Καπετάνιο, θα διαλύσει τη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα, αφετέρου για την τροπολογία, η οποία προκρίνει τη χρήση τεχνολογικών μέσων (κάμερες) στις αίθουσες διδασκαλίας για την
ζωντανή αναμετάδοση (live streaming) των μαθημάτων.

Ôç âñÞêáí íåêñÞ óå èÜëáìï ôçò ÐáéäéáôñéêÞò

3>>

Ï ðñùèõðïõñãüò áíáêïéíþíåé ôï ó÷Ýäéï ãéá Ôïõñéóìü & Åñãáóßá

4>>

Ο

ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ•ΣΕΛΙΔΑ 5»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα