Πρωτοσέλιδο Μαγνησία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2020
ΤΙΜΗ 0,50Ε
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3219
0 ΦΑΣΙΣΜΟΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
φυγε να απαντήσει για τον αριθμό και τα ποσά που έχουν δοθεί
με απευθείας αναθέσεις. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον αυτό
αποτελέσει αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας ή από ελεγκτές
δημόσιας διοίκησης. Ο διάλογος στο δημοτικό συμβούλιο περιορίστηκε με ευθύνη του προέδρου Γ.Μουλά.
Στη θέση του διαλόγου είδαμε ύβρεις, συκοφαντίες και επαναΣε παλαιότερο άρθρο μου είχα εκφράσει την άποψη ότι στο
Βόλο έχουμε μια ιδιότυπη χούντα. Ένα καθεστς το οποίο εγκαθιδρύθηκε στην πόλη, εκμεταλλευόμενο την αγανάκτηση και
την απέχθεια σε κάποιες περιπτσεις των πολιτν για τους
πολιτικούς και ανέδειξε έναν άνθρωπο της νύχτας στο κορυφαίο αξίωμα, αυτό το Δημάρχου.
Αυτό το σύστημα διευρύνθηκε και υιοθέτησε εργολάβους δη- λαμβανόμενες προσωπικές επιθέσεις προκειμένου να απομοσίων έργων που έπαιρναν σωρηδόν απευθείας αναθέσεις σιωπηθεί η διαφορετική άποψη. Είδαμε δημοτικούς
για μικροέργα, επιχειρηματίες που με τον ένα ή τον άλλο συμβούλους να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη προκειμένου να
τρόπο συνδέονταν με τον Δήμο και έπαι ρναν και αυτοί δουλειές και δημοσιογράφους και ΜΜΕ τα οποία εμφανίστη καν δημάρχου. Πράγματα πρωτοφανή στην ιστορία της πόλης που
πρόθυμα να υπηρετήσουν το νέο Μεσσίαν. Το σύστημα αυτό
εκτράφηκε από μπόλικο δημοτικό χρήμα. Σε αλλεπάλλη λες
ερωτήσεις της αντιπολίτευ σης η Δημοτική Αρχή Μπέου απέπροστατέψουν την αξιοπρέπειά τους από την χυδαιότητα του
στιγμάτισαν τη λειτουργία του κορυφαίου θεσμικού της οργάνου για πάντα.
Σελ. 2-3