Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Μαΐου
Αριθ. φύλλου 6014
Τιμή φύλ.: 0,50 ε
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Η ΔΕΗ προχωρά στην ολοκλήρωση
ενός μικρού υδροηλεκτρικού έργου,
που εκκρεμούσε, στον Ιλαρίωνα
- Αντλησιοταμευτικά έργα σε παλιά λιγντωρυχεία στην Δυτιή Μακεδονία
- Eχει μελετηθεί η δημουργία ενός μεγάλου αντλητικού έργου στον Αλιάκμονα
Σελίδα 12
Μεταβατικό πρόγραμμα
2020-2021
Τοίτο στάδιο χαλίρωσης
Επιστροφή
για την απολιγνιτοποίηση
- 1 προβλέπεται για την έλευση
του φυσικού αερίου και τις τηλεθερμάνσεις
Σελίδα 11
στη νέα κανονικότητα
Ανοξαν σχολεία,
εμπορικά κέντρα,
αρχαιολογικοί χροι
ελεύθερεs οι μετακινήσεις
μεταξύ νομν
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Δυτικής Μακεδονίας:
Ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητν
και μαθητριν στα δημόσια Νητιαγωγεία
για το σχολικό έτος 2020-2021
Σελίδα 13
Αναλυτικά
Σε ετοιμότητα η
Πολιτική Προ στασία της Π.Ε.
Κοζάνης εν όψει
της θερινής ανΤιπυρικής περιόδου
Σελίδα S
οι οδηγίες της Πολιτείας
για το ξεκίνημα
των προπονήσεων
ππρομηνύε
η τραπεζική συντριβή...
Σελίδα 24
που ξεκίνησε
απότην 1η
Μαΐου και θα
Το να περιμένει κάποος την επoτροφή της ελληνκής ουκο | νομίας σε κάποιο είδος βσμης ανάπτυξης χωρίς υγή τρ .
| Πεζικό κλάδο , είναι οαν να περιμένει να κερδίσει το ράλι
Ακρόπολις με αυτοκίνητο χωρίς μηχανή
Η επδημία του "κορονοίου μοιάζει με τη χαριστική βολή
ενός nολλάκις προαναγγελθέντος θανάτου για τον τρατεζικό
|κλάδο και κατά συνέπεια και την ελληνική οικονομία .
Με επιμονή τα τελευταία χρόνια η στήλη napατηρεί mως αν
| υπήρχε και η ελάχιστη rpooδοκία για το μέλλον της1
|μίας και των τραπεζν , οι τιμές των μετοχν τους θα ήταν!
ολλο στα τέλη του 2015 ,
διαρκέσει
έως την 31η
Οκτωβρίου 2020
των εππέδων mou tγιvε η τελευταία ανακεφα-|
Σπάνια μετά το 2016 οι τιμές των μετοχν των τεοoάρων
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 7