Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοΠo του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΜΑΤΙΑ
εν μπορεί , σε Την είπε σχολάζσντας
κάθε λεωφο - Τις tκόνες με τα υπερ
μέο μαζικής μετέφεραν επιβάτες
μετοφοράς , να υπάΡ στις παραλίες , οε καθυ ένας οστυνομκός που στς σαpδελοποίη
φpόση ανήμει στον υφυ - κά0 κήδυνος από την
στασίας Νέο Μαpά ,
Στις 25 Μαΐου
Ανοίγουν τα καταστήματα
Μέχρι έξι άτομα σε κάθε τραπέζι
Ασφαλτοστρσεις και Βελτισεις δρόμων
Στο έργο "Οδοποιία Δήμου Πρέβεζας"
Τι δήλωσε ο Δήμαρχος Ν . Γεωργάκος
Αogαntoστρσεκ κα μα σερά αn
τα καταστήματα εστύοσης|
Παρά την έπονη νoσχόληση Κυδέρτησης και Κρατικού Mηχaνισμού
Η Ελάδα στο επίκεντρο
των ξένων MΜΕ
Στο Μαξίμου εντείνουν τις Προσπάθειες τους
γκόσμια Ημέ
ρα Μουσείων
συνέηεσε το
Νομοθετικό μορα θνιο ένδεκα εβδομά
Ακρόηολης
βέρνηση με στόχο να
ouou 25 νομοσκέδια
τερων onό
ntuκς την ηpτη φό
oη του μεγ λου μεταρ ρυθμιστικού κύκλου
γικν κρων
nou άvoξαν- με μέτρα ασφαλείας-τις no
Βες τους για τους επoκάπτες μετά anό δ0ο
μήνες Ιockοowm npoκειμένου να nεpιοριστεί
η διασηopά του κορωνοίού στην Enόδa
μένη των εκλογν