Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νικλος Καρaάνος 151-1974* Ιωκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2020
Περίοδος (1974)" Ap φύλλου 6880-12.114
Η συμβολική εκδήλωση
Οι Ελληνες
Εκτός από w Φουσκωτόν Γυμναστήριο
Ανοιξαν από χθες
όλοι οι αθλητικοί
χροι στη Δράμα
ΑΤΑΤΟΥΡΚ
του Μικρασιατικού Πόντου
(Η Γενοκτονία του Ποντιακού Εληνισμού)
Η Παναγία των Ποντίων
του Εμπορι κού Συλλόγου
ΚΑΙ ΝΑΖΙ
Δράμας για στήριξη
Της Κ.Σ. Παπαδοπούλου,
Γεωπόνου
της δραμινής αγοράς
Γράφει ο Ιωάννης Μ. Αaλανίδης
Αντ/γος Εα. -Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.
| Από 13ετν και άνω στο Κολυμβητήριο της πόλης
φυσικό αέριο στη Δράμα και την Αν. Μακεδονία -Θράκη. 1 Τον Ιούνιο παραδίδεται το κατάστημα
Στην τελική ευθεία διαγωνισμοί
κράτησης Νικηφόρου Δράμας
> Σεπτέμβριο ή Οκτβριο αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του
για υποδομές στη Δράμα
-ΤΗΝ ΤΕΙΗΗ ευθεία
πως μπαίveι το
ζήτηματης παράδοσης
και λεπουργίας του καταστήματος κράτησης
Δράμας (Φιλακές Μκηφόρου ) , μιας και
όπως έχει γίνει γνωστό, στις 4 buiou αναμένεται να γίνeι η
παρόδοση- παραλαβή
του έργου
Αυτά ανα φέρονται
σε σχετικό δημοσίευμα
του Αθηνακού Πρα
κτορείου Εδήσεων και
σύμφωνα ε δηλσεις
της γενοκής γραμματέως Αντεγκληματικής
Πολτικής κας Σοφίας
Νκολάου.
Aνολυτικότερα , σύμ
φωνα με όσα δήλωσε
στο ΑΠΕ η κα . Νικολάου, το κατάστημα κράτησης Δράμας παραδίδεται και σεις ψυχοκοονωνικής υποστήριξης eτιδευτκές εγκαεπίσημα στς 4 Ιουνίου, εν η λειτουργία του αναμένεται ταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις
να ξεανήσει τον Σεπτέμβριο ή το αργότερο τον Οκτβρια
Θαπρέπειεδ να σημεισουμε ότι, παράδοση- παρα - διαφόρων κλάδων και εδικοτήτων . Αν και η δια τοίζει
λαβή του έργου σημαίνει ότι παραδίδεταιαπό τον ανάδοχο εργολάβο το έργο, το κίρο δηλαδή, χωρίς από εκεί πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, παρ όλα αυτά θα πρέπει να σηκαι πέρα αυτό να σημαίνει και την άμεση λεπουργία του μεκωθεί ότι δεν έχει δημοσευεί πουθενά κανένας διαγωΌπως επισημαίει η κα. Νικολάου, η παράδοση-παραλαβή των Φυλακν Νικηφόρου θα γίνει επίσημα , με
την παρουσία του υφυπουργού Προστασίας του Πολίη ρέσει να λεπουργήσει το ερχόμενο φθνότωρο, εξετάζε
κ Βλευθέριου Οικονόμου, της γενικής γραμματέως Αν- ται και η περίπτωση της πρόσληψης με τον τρόπο που
τεγκληματικής Πολιτικής κας Σοφίας Νικολάου, βουλευ - έγνε και των εδικν φρουρν , παρακάμπτοντας το
τν και φορέων της Τατικής Αυτοδιούησης
Σε δηλσες της στο ΑΠΕ η κα . Νκολάου εmισημαίνει Υπουργείο Προστασίας του Πολτη .
ότιτο Κέντρο Κράτησης Δράμας πληροί σύγχρονες προδιαγραφές , είναι συνολής δυνμικότητας 600 θέσεων πει να βρeeεi ο διευθυντής των φυλακν, εν σε πρτη
φαίνετα
ττην τελική ευθεία έχει.
εισέλθει η διαγωνιστική
διαδικασία για την υλοποίηση των πρτων μεγάλων
έργων κατασκευής δικτύων
διανομής φυσικού αερίου
στην ελληνκή περpέpeα .
Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις και συζητήσες που είχε η ΔΕΔΑ με τις
Διαχειριστικές Αρχές των ανίσταχων πeρpepeν τους
τελευταίους μήνες , τέθηκαν
σε διαβουλευση τα
τεύχη δημοπράτησης στις περpέpeες
Ανατολής Μακεδο νίας & Θρόκης , Κεντροής Μακεδοίας.
και Στερε άς Ελλάδας, ανοίγοντας το
δρόμο για την υλοποίηση συνολικν
επενδύσεων άνω των
250 εκατ. ευρ.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουντις απόψεις τους και τα σχόλιά τους νολωτν.
στην ηλεκτρονή δεύθυνση: htp :
Iwww.oproourement.gov.gr ( στο σύνδε - Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Kev
ομο-Δαβουλεύσεις-) Η διαδοασία δια - τροκής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας
βούλευσης α διαρκέσει μέχρι και ις 31 θα τρέξουν με γρήγορους ρυθμούς
Μαϊοu 2020 και , αμέσως μετά , θα βγουν ωστε να έχouν ολακληρωθεί έως το
στον αέρα οι διαγωνισμαί για τα μεγάλα 2024. Μέσα στην πεντα ετία ,
κατασκευαστικά έργα Στόχος είναι π
το τέλος του τρέχοντος έτους να έχουν θα γνουν περί τις 40091 συνδέσεις, με.
ξεκινήpeι οιεργασίες κατασκευής των δ έττωση 100% στα τέλη σύνδεσης σε
ΦΩΤΟ Π.Τ.
| κτύων διανομής φυσυκού αερίου
στις πρτες τρεις περφέρειες και
να γνονται, παράλληλα συνδέσεις καταΤα έργα της ΔΕΔΑ στις περφέpeiς
Το σωφρονιστικό προσωπικό , το ατοίο θα απασχοληθεί
στο Κέντρο Κράτησης Δράμας ανέρχεται στα 258 άτομα
όι αυτή τηστηγμή τρέχει η δαδικασία για τον διαγωνσμό
νομός του ΑΣΕΠ .
Προκεμένου το κατάστημα κράτησης Δράμας, να μποκατασκευαστούν 1.161 χλιόμετρα διτύου και
όλες Τις κατηγορίες καταναλωτν (ooaακούς
εμπορικούς και βιαμηχανκούς ) , στις παρακάτω
18 πόλεις
ΑΣΕΠ, κάτι όμως που μέχρι σήμερα δεν eπιβεβαινει το
Συμφωνα πάντως με όσα είναι γνωστά, αρχικά θα πρe ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
φάση θα πρέπει να έρθουν με αποσπάσες ή μεταθέσεις
κρατουμένων και θα πeρ λαμβάνει μεταξύ άλλων ήδη εργαζόμενα σε φυλακές , α οποίου και θα αποτελέ πλήρως εξοπλισμένη μο- σουν τους εκπαιδευτές των νεοπpοσληφθέντων υπολλήνάδα υγείας , εγκαταστά- λων
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
TΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο..
Πάκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @ gmaicom
ΠΡΩΙΝΟΣ
TUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:0ο και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα