Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία:: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.760 . Τμή 0,60 Ε. Τρίτη 19 Μatou 2020
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 % Τι. Κέντρο 26510 25.67π, 33.791-Fax 26510 30.350. htp:/wwproinosiogos.gge [email protected] gr
Επέτρεψανοι ποτοί στις εκλησίες, απελευθεράθηκαν οι διατεριοερειακές μετακνήσεις
ΟΛΑ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ioμάζεται ολοκληρωμέτο σέδιο ατακοίνωσε ο Kβερνηικός Εκπρόσωπος
Οτουρισμός το επόμενο
αστοίχημαν για τη χρα μας
Ο Σ ΠΕΤΣΑΣ Οι τρύτες δύο εβδομάδες οταδιακής άνσης τον προριοτικν
. Το δρόμο προς την κανονκότητα βρίσκει σγά σηγά η χρα
pας , η οποία φαίνεται πως κερδ
a η μάχη με τον κορωνοίο και
σταδιακά επανεκκινεί την οικονομική και κοινωνική δραστηριότη
τά της .
Σε ανομονή και οι επαγγελματίες της περιοχής μας . Πρωτοβουλίες
προβολής σε ξένα ΜΜΕ από την Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων
.Η επανεκκίνηση του τουρ σμού αποτελεί πλέον Το μεγάλο
στοίχημα για την Κυβέρνηση και
την οικονομία .
Ηδη ένα μεγάλο χρονκό δάστημα για τον εαpν - θεpνό τουρσμό
έχει χαθεί εν οι αμφβολίες γα τ
στάδιο του σχεδίου της Κυβέρνη
σης αναφορκά με τηνάρση τον μέ
τρων, με απελευθέρωση των διαπεΡΕΠΟΡΤΑΖ
pυφεpεκκων μετακινήσεων , επστροφή μαθητν στα σχολεία (σχεικά σε διπλονή στγμ ν κέ παναλειτουργία
ντρων και άλλων υπηρεσιν.
Πapάλληλα επupέπε κα η προς Τα υπόλοπα νησιά θα πρέπα
μετακίνηση προς Κρήτη και Εύβοια,
εν όσοι θέλουν να ταξιδέψουν
Αυξημένη ήταν η κίνηση χθες στους δρόμους
της Ηπείρου, πρτη μέρα απελευθέρωσης των
διαπεριφερειακν μετακνήσεων .
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
αλλά και ε
θα επακολουθήσει Το επόμενο τp
μηνο εξακολουθούν να είνα μεγά
λες, ενόσω δεν εμηδενίζεται η δά
δοση Του κορωνοού σε χρες από
ης οποίες προέρχετα ο μεγαλύτεpoς αpθμός Τουρστν .
ΧΒες ο Κυβερνημικός εκπρόου
πος Στέλιος Πέτσος , ανακοίνωσε
πως ήδη ετομάζεται σχέδιο γα ην
επανεκκήνηση του τουρισμού που
Με το μοό . καλοκαίρι να έι χαθεί, τρα είναι η κατλληλη
ραγα να προωθη0ί από ην χρα μας οχειμρνός και
εναίλακτκός τουριομός που τα τελευταία χρόνια εήε συνεχς
ανοδικές τάσεις στο νομό Ιωαννίνων
να κάνουν υπομονή μέέχρι Τι 25
Mεiou , εφόσον συ Μόλις δυο τα
Κφούσματα κορωνοίού
το τελευταίο 24ωρο!
Σε τηλεδιάσκεψη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Προστασία της Ελληνικής Μειονότητας
της Αλβανίας υπόσχεται ο Λουζλίμ Μπάσα
ν Και eλη κατά της πολτικής του Ράμα
θα ανακονωeεί Τις επόμενες ημέ ρες , Aεδομένης , Τόνσε- της σημα σίος του Τουρισμού και Της εστίοσης
για Την οονομία της χρας δως
κατά το β' εξάμηνο mς χρονάς ο
Εκκληση από ΔΕΥΑΙ:
Μην ποτίζετε με το
ί νερό της ύδρευσης;
Μετά Τις 20 Μαΐου οι αποφάσεις για τα Δημοτικά .
Χτύπησε χθες κουδούνι psς αυπτ τομ
σε Γυμνάσια-Λύκεια!
. Λειψυδρία σε πολλές π .
Τριοχές του Δήμου Ιωαννπν
i παρατηρήθηκε Τις Τελευταίες
: μέρες κατά ης
| θηκαν ασυνήθιστα υψηλές Η
θερμοκρασίες .
! Αυτό, σύμφωνα με τη :
Η ΔΕΥΑΙ, οφείλετα σε μεγάλο
βαθμό , στην περκατανάλωση
υδατος γρα άρδευση αγροτεμα-|
, Χίων. Γa άλλη μα φορά, η Επ- .
χείρηση ενημερνει 1η σελ ,
πυχο tργασί, φορολογία , pεuστόΤική εγραμμή.
σε σχέση με τον
νw Πρωθυπουρ γό της Αλβανίας
Ακpβείς εκπμήσεις γα την με
ωση του τρου δεν
VΜ ΕΛΙΣΑΦ: Πρέτει να μάθουμε να συμβιωνουμε με τον ι
νεται να κινείται ο
αρχηγός του Δη μοκρατικού Κόμ ματος της Αpα
νίας Λουζλίμ
Με βάση ο ΑΜΚΑ
θα γίνει η nληρωμn
συντάξεων buviou
Μπόσα , ως προς Τ Μ φν με κόμματα που ανήκουν
της Ελληνικής Εθνικής
τητας της Αλβανίας .
Αυτό προκύπτει από η συζή τηση που είχε με τον Ελληνα Πρω θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη , θέτηση του Κ. Μητοοτάστη διάρκεα χθεσνής mλεδιάσκεΨης, που είχαν στο πλαίσιο επασην ευρύτερη οκογένεια του Ευρωπακού Λαϊκού Κόμματος.
Συγκεκριμένα ο Λ Μπάσα aπαντντας στην ΤοποΣτα θρανία επέστρεψαν οι
μαθητές των Γυμνασίων, καθς ου, μετά από δύο και πλέον μή και εκείνοι της Α και Β' ΑυκείΜε αφορτή τη δημόσια διαβούλευση .
Ενδιαφέρουσες προτάσεις του ΤΕΕ Hπείρου
ια την ανάπλαση του Πάρχου Πνρσινόλλα
-2η σελ
Ο Δήμος Ιωσνντν έχειπροχω
pήσει σε απολύμανση όλων Των
σχολικν συγκρο ΦΛΑΣ
11η σελ
Δεν Πρέπει η Πόλη
να μείνει στο σκοτάδι!
V. ΝΚΟΛΑΪΔΗΣ Μα κατοσκευαστεί κοι πίστο αναρρήησης .
Νέα συγκέντρωση σήμερα
|στα Γιάννενα για την Παιδεία
Γ. ΑΜΥΡΑΣ: Να καλυφθούν
ακνές θέσεις μελν
ΔΕΠ στα Πανετπστήμα
σελ 2
.0 Πρωνός Λόγος, στο
φύλλο του Σαββατοκύριακου , ση
θέσην του, επισήμανε oι στο
ημα που προκλήθηκε για την ενερ- ής της παράταξης Ιωάνννα 2023
γειακή ανοβάθμιση του οδοφωnσμού στο Δήμο ΙωwwTν, από την
όλη διαδικασία που έγνε βγήκαν όμως τα επιχερήματα, αλλά εξα εnτημένες οι παρατάξες , ζημιομένοι οι δημότες . .
Η εκπμηση ουτή επιβεβαινετα
στο έπακρο από τ έο πόλεμο κπαταγδη αποτιχία mς Δημοτανακονσεων και δηλσεων που κής Αρχής. για να έp - 1ησελ
. Τη δική του
πρόταση για την
ανάπλαση του
Πάρκου Πυρσ νέλλα κατέθεσε
: το Τεχνικό ΕmμελητήριοΤμήμα
Ηπείρου στο
πλαίσιο της δημόσιας διαβού .
λευσης (ληξε
σης 15 Μαou) , με ταν Πρόεδρο
της Διοικούσας Επιτροπής L Λυ
κοτραφίτη να παραχωρεί μάλστα σήμερα, Τρίτη συνέντευξη
eνε χθες , όπου η μεν Δημοτκή
Αρχή επιχειρεί να απαντήσει ανα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
για το πολυνομοσχέδιο της Παδείος και για Τις κάμερες στα
| σχολεία, διοργαννει ο Νομαρ χιακό Τμήμα Ιωαννίνων της
| ΑΛΕΔ.Υ., σήμερα, Τρίτη και
| ρα 12.30 μ.μ. στην ΖΠ. Ακα- |
δημία , φού όπως αναφέρε , t| λαβε υπόψη ης Τις σχετικές a| νακονσεις του Συλλόγου
| Εκπαιδευτικν
Ταπάνας Καλογιάννη μετη δεύτερη
να επανέρχεται μην ανατρέποντας
πολύοντας επΒεση κατά του προσπου του Δημάρχου
Η κ . Καλογιάννη κάνα λόγο για
Τύπου
Στο μεταξύ , προτάσεις , απόΨεις και σκέφες κατέθεσαν ο δημο
Τικές
σελ .6
ΑΠΟΨ ΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.ν
ΒΟΛΕΣ
Η κυβέρνιηση της Πόλης
σε αδράνεια!..
Eνόη Super League επιστρέφει (6-7 Ιουνίου) στα γήπεδα
Θολόν παραμένει το τοπίο για
το πρωτάθλημα της Super League 2
Το δεύτερο κύμα.. .
> Του ΑΤΕΔΟΥΚΟΛΕΜΠΑ , Οικονομολόγου
> Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΙΑ*
>Σήμερα συεριάζει το ΑΣ ης διοργαντριας Αρχής
Μικροπαραπαξακά συμφέροντα, φύλοδοξίες, και για τα συμφέροντα της πόλης και Των
πολτν nοιος νοιόζετα
Την, προηγούμενη εβδομάδα παίχτηκε στο
αδιο έργο θεστές, για το θέμα του Hλεκτροφωnσμού , όηως και με το μέγα πρόβλημα των σκου πιδιν!
Είναι κανείς ευχαριστημένος με την καθαριότητα και τα σκουπ
δια τα τελευταία δέκα χρόνια στην πόλη μας, Πιστεύω κανένας!
Με την μη-λύση noυ επέβαλον η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμ-,
βουλίου (ΔΣ ) και οι nαρατάξεις η ιστορία συνεχίζετα η σελ
Ο Μου φαίνεται γυναίκα , πως με την καραντίνα , τη βγάζαμε καλύτε
Οριστικά το Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουνίου θα επιστρέψει στην αγωνιστκή δράση η Super League
1 όπως αποφασίστηε ομόφωνα στο χτεσινό ΔΣ
της Λίγκας χωρίς ωστόσο
να ανακοινωθεί το ακριβές
πρόγραμμα των αγνων
για τα play otf και τα play out .
Είχαμε συτούς τους περιοορισμούς , δεν είχαμε όμως τους συνωστισμούς!
ιε τέτοια νοοτροπία ο Ελληνας, θέλει από ένα Χαρδαλιά δίπλα
Του , για νο συμμορφωθεί )
Είχαμε λοόν, με τους αγκνες, τους χαιρετισμούς και τρα κοπό
με απότομα να φτόσουμε στους εναγκαλισμούς! (κάνε κράτε naτριά
καν και Το esiat Tου πρωταθλήματος δρομαλογήθηε για- 12η σελ.
. Στην περίοδο της καραντίνος , ακούγαμε Τον Σωτήρη Τσιόδρα , με
σεβοσμό και προσοχή καιτρα μερικοί, διαγράφουν ης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα