Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Lkήης, Ειότης ' Δθντής ΒΑΣ ΤΕΡΒ Ειας 5ο Ap φύλω 17083 Τμή 460 ωμ , άβπνΚηματή 617 Μiν 20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΤΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ονομική Ετενό, σοκομεία . δομές υγείος noογαμν, πoυ όηna uno
επτα pνoυν οι eγoo είvo καιο oop - noyoν να εorpοuν an
ΕIΛ για την αντιμετnισn aνστρoή του οονομκού μηνες ,
έκτοτων αναγrν για vo , αεοιοομού τo uv npou .
Νέο μήνυμα για τη δυνατότητα
Επανεκκίνησης της Τουριστικής
δραστηριότητας
Έστειλε ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης
Επιστολή του ΣΗΠΕ στον ΥΠουργό Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδη
Για την κατάργηση
των υποχρεωτικν δημοσιεύσεων
Στον Περιφερειακό και Τοπικό Τύπο
του ου.
στήματος υγείος μέσα στην κρίoη tης nav.
Ειστολή στον Υ.
πουργό Ανάπτυξης
στελε ο Σύνδεομος
ρeaκν Εφημερ .
δων, με 0έpα την .
κν δημοσιεύocω .
δημίος Η ΕΟδα δεν βίωσε αυτό nou pίuσαν η tαλίo , η Μ. Bρετανία και άλες χρcς