Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική
Avads 2019
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΙΟΥ 2021 | ΕΤΟΣ 200 ΦΥΛΛΟ 4.683 | 1.00ε | ΚΟΔΙΚΟΣ 6197
Ελαβε Τις αποφάσεις της η κυβέρνηση για ένα κορυφαίο κεφάλαιο που ενδιαφέρει χΜάδες επιχειρηματν σε όλη την χρ Εν όψει καλοκαιρίνης περιοδου,
ο Υφυπουργός Οικονομικν, Υπουργός Εσυτερικν και Υπουργός Περβάλλοντος και Εέρειας συνυπέγραψαν προ ολήων ωρν την παρακάτω απόφαση
Που αφορά στην παροχύρηση (προς εκμετάλλευση από ίδιτες δικαιματος απλής χρήσευς αγιαλού, παραλας, όχθης και παρόχθιας νης κλn..
Χαλαρνουν αλλάι
με,.. μέτρο
τα τετραγωνικά
στις παραλίεςγια ομπρελοκαθίσμτα
- Οι Δήμοι ση
χωρική τους
αρμοδιότητα, θα
πρέπει να έχουν
ολοκληρσει τόσο
nς απευθείας
μισθσεις έκτασης
αιγιαλού και
παραλίας , όσο και
mς μισθσεις μέσω
δημοπρασιν έως
και 15/072020..
έτος 2020, Το ύψος
του καταβαλλόμενου
ανταλλάγματος
καθορίζεται σε
ποσοστό 40% του
Ανοίγει
στις 25 Μαϊου
υπολογισθέντος
ανταλλάγματος. .
- Το αντάλλαγμα
της παραχρησης
για το έτος 2020
καταβάλλεται είτε
εφάπαξ, είτε σε
τρεις (3) ισόποσες
μηνιαίες δόσεις . .
-0ι μισθσεις :
παραχρησης απλής έκτασης αιγιαλού
η εστίαση .
Τις επόμενες μέρες τα πρωτήκοhλα γα τον
Κειδνει.
- Από 16/07/2020
έως και 31/08/2020
οι μισθσεις
Τουρισμό, η δέσμευαι του ΥΠουργού Τουρισμού ημείωση
Του ΦΠΑ
στη διαμονή
χρήσης αιγιαλού
και παραλίας θα
διενεργούνται
αποκλειστικά από Τις
Τα αποτελέσματα των
εκλογν του Πανναξιακού
ΑOK -Ο Στάθης Κρητικός
πρτος στην ψηφοφορία
και παραλίας για
Το έτος 2020, στο
πλαίσιο προστασίας
των πολιτν από
αρμόδιες Κτματικές την πανδημία
Υπηρεσίες..
(κορωνοίού Covid-Κατ εξαίρεση για το

Τελευταία νέα από την εφημερίδα