Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το έχουν Πάρει χαμπάρι εκεί στο Μαξίμου;
Αποκάλυψη-σοκ
Αποθρασύνουν την Τουρκία τα λάθ0s Κίσιμεs υπερεξουσίs θα περνούσαν
μηνύματα κατευνασμού και φοβικότηταs
στον πρόεδρο Ts
ΑΔΑΕ!
ΣΕΛ. 6
ΣΕΛ. 2
Tiv τελευταία στγμή απέσιρε τs διαπάξειs από το νομοσκέδιο ο υπουργός Δικαιοσύνηs Κ. Τσ άρας
ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛ. 1.437-ΕΥΡΩ 2. www.paron.gr
Με διαβατήριο το Πόθεν έσχες n είσοδος στη Βουλή
λα τα "χε n Μαριορή, ο.. φερετζές τns έλει- ληνικού λαού. Το λέει ξεκάθαρα ο όρκos Πou
- υποτίθεται με απόλυτη ακρίβεια και λεπτομέρεια-και το τελευταίο ευρ και το τελευ<Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίαs ταίο τετραγωνικό μέτρο των ακινήτων Που
<πόθεν έσχες > έσπειρε θύελλεs και προκά
λεσε αρκετά ερωτήματα και απορίεs για το
Πs ζουν κορυφαίοι του Πολιτικού μas συΠε...
δίνουν οι βουλευτές:
Περί τns Ελλάδαs , τns Πατρίδαs
μαs, ο λόγ0s. .
Γέμισε με.. Πεντοχίλιαρα n Βου- ΘΑΡΡΑΛΕΑΙ και Ομοούσιαs και Αδιαίρετηs Τριά- έχει στην κατοχή του ο βουλευτής και ό,τι άλ- στήματos, όλου του φάσματ0s, όταν ο Πρωλή, το Ιερό τns χρas, όπου Ψηφίζονται οι αποφάσειs που βάζουν το περίγραμμα κούω στο Σύνταγμα και τοus νόμουs και να
τns νομιμότηταs, n οnοία αποτελεί τη βάση εκπληρνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μοU>.
κάθε Πράξηs και επιλογής του έλληνα Πολί
τη . Και Πρτοι θα Πρέπει να την τηρούν με τελετή των αποκαλυπτηρίων του <πόθεν έσχεS>
ευλάβεια οι βουλευτές, οι εκπρόσωποι του ελλο απέκτησε τον χρόνο που Πέρασε. Και μά- θυπουργός Κυριάκ0s Mητσοτάκηs δηλνει
λιστα με πλήρη καταγραφή των χρημάτων ετήσιο εισόδημα 36.964 ευρ και ο αρχηγόs
Που δηλνει μέσα στον χρόνο, με αποδείξειs
και δικαιολογητικά για τis καταθέσειs και τα ρ. 0 Πρωταγωνιστής, όμωs , ήταν ο ευρωδαs να είμαι Πιστός στην Πατρίδα και
το δημοκρατικό Πολίτευμα, να υπαΤΟΥ ΜΑΚΗ ΚΟΥΡΗ
τns αξιωματικής αντιπολίτευσns 30.500 ευΤην εβδομάδα Που πέρασε έγινε η ετήσια περιουσιακά στοιχεία που αναφέρει στο <πόβουλευτής Δημήτρns Παπαδημούλns, Που
θεν έσχεS> του . Τα δικά του και των μελν έσπασε όλα τα ρεκόρ με εισοδήματα 251.424
τns οικογένειάs του. Η φετινή... φουρνιά των
των 300 βουλευτν. Στο οποίο αναγράφεται
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
Χρυσωρυχείο η Βουλή .
Κάθε Πολίτης θα έχει τον δικό του αριθμό, όπως οι ισοβίτες
Η ποάτική φέρνει λεφτά..
ΦΑΚΕΛΩΝΟΥΝΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
. Μπήκαν πένητες και έγιναν πλούσιοι,
την ρα Που χιλιάδεςΕλληνες ζουν
κάτω από το όριο της φτχειας
1yΟκαι δέ0s Προκάλεσε στουs Πολίτεs-και
Καυτήν τη χρονιά- η δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες> βουλευτν και ευρωβουλευτν (για
το 2018 ) . Τα στοιχεία Που είδαν το φωs τns δn
μοσιότηταs ήρθαν να επιβεβαισουν για μία εσέτι φορά ότι η Πολιτική είναι ο ασφαλήs δρόμos για να κάνει κανε Περιουσίεs . Με τον
έναν ή τον άλλον τρόπο. Το εξωφρενικό δε είναι ότι Πολλοί βουλευτές μπήκαν στην Πολιτική
Πένητεs και έχουν καταλήξει μεγαλοκαταθέτεs
και μεγαλοκτηματίεs.
Η πρόκληση στην παρούσα φάση Προσλαμ
βάνει ακόμη μεγαλύτερεs διαστάσειs , καθs
βουλευτές και ευρωβουλευτές εμφανίζονται να
αυξάνουν την Περιουσία τουs εν μέσω οικονοΑνά πάσα
στιγμή το σύστημα θα γωρίζει πού είμαστε και τι κάνουμε 12,6 διο. ευρ κοστίζα ,
Πρos το Παρόν, 0 κορονοίόs!
Σελίδα 8
ια να μη χάνουμε τον λογαριασμό και
Τ να ξέρουμε Πόσο θα κοστίσει ο κορονοϊός στην τσέπηn του ελληνικού λαού. Γα τis ζωέs Που έχουν μέχρι τρα
χαθεί δεν υπάρχει λογαριασμός γιατί η
ζωή είναι ΑΔΙΑΤΙΜΗΤΗ.
Σύμφωνα , λοιπόν , με τουs υπολογισμούs του. γκουβέρνου και τηs ΕυρωΠαϊκήs Επιτροπήs , το κόστ0s ανέρχεται σε 12,6 δισ. ευρ, ήτοι 6,9% του ΑΕΠ.
Αυτά για το 2020, γιατί το κόστ0s για την
Κανείς δεν αρόστησε
από τη θεία Κοινωνία
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 10
Ναι στην Προσευχή στα σχολεία είπε το Συμβούλιο ms Επικρατείαs
. Από σήμερα ανοίγουν οι Εκκλησίες
Νεύρα Πολλά στο Μαξίμου
από τα φάλτσα των υπουργν
νοχλεί η Εκκλησία Και το . Βρίσκεται μόνο σε κάποι με κάθε τρόπο, ακόμn
και αθέμιτο, επιχειρείται
η αποδυνάμωση τηs Πίστns
του Ελληνα Πρos την Εκκλη σία, την Ορθοδοξία. Ακόμη τήρια ούτε για τίποτε άλλο. Ο
και ο κορονοίός ρίxθηκε στη
μάχη, με τον ισχυρισμό ότι Αγιο Ποτήριο , δεν μπορεί να
όΠοι0s Πάει στην κυριακάτι- επιτρέψει τον θάνατον, τόνικη λεπουργία μπορεί να κολ λήσει τον θανατηφόρο ιό . Και
τα μέτρα για τον εγκλεισμό
στο σπίτι περιέλαβαν και τιs
Εκκλησίεs.
H ηγεσία ms Εκκλησίαs δεν
αντέδρασε . Αντίθετα, βοήθη- κεντρνεται στο <Ναι στα μέσε. Έμειναν κλειστοί οι ναοί.
Και τρα στο στόχαστρο ραίτητο το μυστήριο τns Θείαas
μπήκε η θεία Κοινωνία, Που
ειπθηκε ότι βλάπτει , ότι
μπορεί να μεταδσει τον κορονοϊό.
αΤο θέμα με τη θεία Κοινωνία είναι αδιαπραγμάτευ- διά τούτο ελήφθησαν και τη(2,9% του ΑΕΠ), συν ό,τι άλλο ήθελε
προκύψει.
Οι Προϋπολογισμοί των κρατν-μελν θα επιβαρυνθούν λόγω κορονοϊού
με 832,9 δισ. ευρ το 2020 και με 282,7
δισ. ευρ το 2021, ήτοι Πάνω από ένα
τρισεκατομμύριο ευρ συνολικά! Συν
τα απρόοπτα παιχνίδια του κορονοίού.
θεοχάρηs, Σκέρτσοs και Μπακογιάννns
εξόργισαν τον Μητσοτάκη
Ous , μέσα στο μυαλό τουs. Τα
επιστημονικά δεδομένα δεν
μαs είπαν ούτε για κουτάλια
ούτε για Πιρούνια ούτε για Πο
Λογαριάζουν χωρίs τον ξενοδόχο
Χριστός , Που είναι μέσα στο
για τis Πρόωρεs εκλογές
.1 στουs 2 δεν εμπιστεύεται τον ΜΠτσοτάκη για την
αντιμετπιση των προβλημάτων τns οικονομίαs
ΣΕΛ. 8
σε ο εκπρόσωΠos Τύπου τns
ΔΙΣ και ΜητροΠολίτηs ΦιλίπΠων, Νεαπόλεωs και θάσου
κ. Στέφανοos.
Ηxηρή αντίδραση υπήρξε
και από το Αγιο Όροs, Που επ Το ξέρουν εκεί στο γκουβέρνο
ότι κάποι0ι.. Πονηροί πήραν
δύο φορές το 800άρ ;
Δεν γινόταν κανένas έλεγχοs;
Γράφουν σήμερα στο Π>
Ο κορονοϊός οδηγεί την τουρκική οικονομία
σε κρίση ρευστότητας
Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ
Σελ. 4
τρα κατά του κορονοϊού, αnaΣΕΛ. 2
Το <γερμανικό ευρν καθόρισε τις επιλογές της ΕΚΤ
ΚοινωνίαS. Στην ανακοίνωση τns Ιεράs Κοινότητas επι - ρούνται μέχρι σήμερον με Προσημαίνονται τα εξής:
αΠράττομεν , συν θε, το μέτρα προστασίαs και ειs το
κατά άνθρωπον δυνατόν, και Άγιον Όρos . Ωστόσο, κατ' ουΤου ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΡΑΧΟΥ
Σελ. 5
Με εντολή του Μητσοτάκη στο οικονομικό επιτελείο
και η αντιμετπισs τns δεν Πρέ
Πει να συνδεθή με την δυνατότητα συμμετοχής των πιστν
ειs τα άγια Μυστήρια τns Ορ Ενα δια. ουρ επισφοφή
φρου σε χλιάδε φρολογουμένους
Προβλήματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνής κατάσταση
σοχήν και διάκρισιν ανάλογα
Του ΧΡΗΣΤΟΥ 0. ΜΠΟΤΖΙΟΥ
Σελ. 6
Τι σημαίνει η προπαγάνδα
για <πολυπολιτισμική> κοινωνία;
δένα τρόπον η Πανδημία αυτή
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 12
Θεία Κοινωνία: Μια μαρτυρία από την Αφρική .
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ
Σελ. 7
Συναίνεση και εκλογές με φόντο την κρίση
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ
ΣΕΛ. 4
Σελ. 8
χρείαν έχομεν των δικαΝα πρυτανεύσει η λογική του κοινού νου
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥ-ΚΑΚΟΛΥΡΗ Σελ. 10
όταν υπάρχει ο Ψυχρός νόμos; Παίρνειs το υποδεκάμε
θρο και την τάδε παράγραφο,
αρχίζεις να προσθέτειs τοus
μήνεs και τα χρόνια που Προβλέπει η σχετική διάταξη, αναγγέλλειs την Ποινή και η συνε δρίαση έληξε. Δεν είναι , όμωs,
αυτή η Πραγματικότητα.
ΣΕΛ. Τ
0 έλεγχος της υγείας των εργαζομένων
από την επιχείρηση
Του ΠΕΤΡΟΥ Κ. ΤΣΑΝΤΙΛΑ
Κορονοϊός:
00ταν απένανι υπάρχει η απίστευτη αγριότητα τηs στιγερής δολοφονίas Tms άτυχηs Τοπαλούδη Βαδίζουμε
στα τυφλά!
Σελ. 11
Ξεκομμένη από το εκπαιδευτικό έργο η υπουργός Παιδείας
Ο Πο0s ο λόγοs τIs ξαφνικής παρέμβασηs του υφυπουργού Ακη Σκέρτσου;
Του ΘΑΝΑΣΗ ΚΙΚΙΝΗ
Σελ. 12
ΣΕΛ. 10
Κάμερες και μικρόφωνα
εκτός των σχολικν αιθουσν
σε ασυγκίνητο κανέναν. Στη θέ ση τns άτυχns Ελένns θα μπΟνα κρίνει αν το αδίκημα που έχει
διαπραχθεί επιτρέπει την αναΆνθρωΠοι δικάζουν , Που ζουν γνριση κάποιων από τα προβλεπόμενα ελαφρυτην αγριότητα (Που ούτε στα
ζα δεν τη βλέπειs) μετην οποία
οι δύο Παλικαράδες εκτέλεσαν ρούσε να είναι το παιδί του καεν Ψυχρ τη φοιτήτρια Ελένη
Δάκρυα φέρνει ο τουρισμός ..
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΟΥΧΛΟΥ
Σελ . 12
ΣΕΛ. 10
Προϋπόθεση αποστολής γεωγραφικν
συντεταγμένων θαλασσίων ζωνν στον ΓΓ του ΟΗΕ
μέσα στην κοινωνία
και δεν είναι αποκομ
μένοι και με κλειστά Διαβάστε στη
τα αυτιά. Αφουγκράζονται την περιρρέουσα ατμόσφαιρα για
το κάθε έγκλημα και
όλα αυτά μετράνε στην συγκλονιστική
έκδοση τns απόφα-αγόρευση τns
θενός.
Ο μόν0s που δεν συγκινήθηκε ήταν ο υφυπουργός Παρά τω πρωθυπουργ Άκns
ντικά στην επιμέτρηση Τοπαλούδη, Που Πήγε στη ΡόΝα η λύση για τα ακόκκινα
στεγαστικά δάνεια
Λεφτά ζητάει η Αγορά. .
........ ... Σελ. 14
τns Ποινns ή η βαρβαρότητα του εγκλήδο για να σπουδάσει και έπε
σε Πάνω στουs νταήδεs , στιs
Του Δρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΗ
σελίδα 16
Ένα τρίγωνο με τέσσερις πλευρές: Η Ελλάδα
η Τουρκία και η Πολιτική Γεωοικονομία
Των XP. ΚΗΠΟΥΡΟΥ και Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ματ0s δεν επιτρέπει ορέξειs των οποίων δεν υπέ - Σκέρτσ0s, ο οποίos είναι και ο
Αποσπάσματα
από τη
κυψε, ήταν στο επίκεντρο τηns
αγόρευσηs τns Εισαγγελέως
Αριστοτελίαs Δόγκα στο Μει κτό Ορκωτό Δικαστήριο τns Ρό - βαθμο στέλεχos του Συνδέ
δου . Αγόρευση Που δεν άφηεξ απορρήτων του Κυριάκου
Μητσοτάκη και πριν μετακομίσει στο Μαξίμου ήταν υψηλότην αναγνριση καΣελ. 14
νενός.
Ο ρόλος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η απανθρωπιά και
η απόλυτα δικαιολοσns, με το δικαστήριο Εισαγγελέωs γημένη φόρτιση από
ΣΕΛ. 4
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ
Σελ. 14
Στο σφυρί 10 λιμάνια
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛ. 5
Συγκέντρωση ισχύοs σε Netflix και Disney+
Διαβάστε στις
Πάρε
δσε. . .
τΨπολογίες
Πλεονασματική η ΕΡΤ το | Αυτό είναι το ευρωπαϊκό Πακέτο για τον Τύπο
εννιάμηνο του 2019
σελ. 11
Είδαν και. . .
Πλήρωσαν την
Πόσο κόστισε η προβολή τns καραντίνas στα ΜΜΕ ! Cosmote Tν
Αρχισε το γκρέμισμα. ..
Στο κόκκινο 250.000
θέσειs εργασίαs