Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Το σχέδιο του ανασχηματισμού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
91771 109004107.
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο π Αρ. φύλλου 30.421 Ιδρυτής: Γ.A. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑ ΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2020
, www.kathimerini.gre 6 2,00
Η καραντίνα μείωσε τους ρύπους
Επιδότηση
εργασίας
από τον Ιούνιο
Για όλους τους πληττόμενους
κλάδους από την πανδημία
Σε μεγάλο στοίχημα τηs κυβέρνησηs, την επόμενη μέρα
τns πανδημίαs, αναδεικνύεται η στήριξη τns απασχόλησns , με βασικό εργαλείο το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE,
από το οποίο η Αθήνα προσδοκά να αντλήσει περί το 1,5 μέλη τns E.Ε. , η εκταμίευση
δισ. ευρ. Μέσω του προγράμματοs, η κυβέρνηση θα
επιδοτήσει μέρ0s του μισθού
και ενδεχομένωs των ασφαλιστικν εισφορν όσων μεταπέσουν σε καθεστs μερικής μένωs- από την 1η Ιουνίου
απασχόλησns ή εκ περιτροπns εργασίαs. Σύμφωνα με συνεχεία θα επιστραφούν,
πληροφορίεs, το πρόγραμ- καθs θα αντικατασταθούν
μα θα πιάσειν όλουs τουs
πληττόμενουs κλάδουs και
θα διαρκέσει τουλάχιστον
έωs τον Σεπτέμβριο και το
πολύ για έξι μήνε . Σε κάθε
περίπτωση, η επιδότηση τηns
εργασίαs θα εφαρμοστεί σε
συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων κάθε επιχείρησns και
θα αφορά μόνο όσοus είχαν
σύμβαση πλήρουs απασχόλησns πριν από την κρίση.
Ωστόσο, ωs πρόγραμμα θα
παραμείνει ενεργό προκειμένου στο μέλλον να εφαρμόζεται σε έκτακτεs περιπτσειs
ωs εργαλείο ανάσχεσns των
απολύσεων . Το SURE στόχ0s
ήταν να εκκινήσει τον Ιούνιο , όμω λόγω καθυστερήσεων από ορισμένα κράτηΗ διαυγής εικόνα της Αθήνας είναι από τις ημέρες Πάνδημης ευλαβικής τήρησης των περιοριστικν μέτρων, όταν μαζί με την ημερήσια ενημέρωση για την εξέλιξη
της COVID-19 καταγραφόταν και το δελτίο ρύπων της καραντίνας . Ο κορωνοϊός έκανε ένα μόνο καλό , εξόντωσε ακουσίως τους ρύπους - ενδεικτικά , η τιμή του διοξειδίου του αζτου (NO ) μετρήθηκε έως και Πέντε φορές μικρότερη όταν μέναμε σπίτι , εν τα τελευταία 24ωρα σκαρφαλνει στην προτέρα κανονικόττα. Σελ. 11
των κονδυλίων ίσωs αργήσει .
Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα
με πληροφορίες , η κυβέρνηση καταλήγει στην απόφαση
να το δρομολογήσει - ενδεχοΤο σχέδιο του ανασχηματισμου
και οι φωνές για πρόωρες κάλπες
με εθνικούs πόρουs, που εV
από τουs ευρωπακούs.
Μείωση ασφαλιστικν
εισφορν κατά 0,9 Ποσοστιαίες μονάδες
Μείωση ΦΠΑ σε μεταφοΑνακατατάξεις στην κυβέρνηση με μετακινήσεις υπουργν και αλλαγές υφυπουργν
ρές, τουριστικά Πακέτα,
καφέ, αναψυκτικά, κατά
την τουριστική σεζόν
αΠαγνουVν τα σχέδια
για μείωση της εισφοράς
αλληλεγύης και του
ΕΝΦΙΑ
και στο πολιτικό σκηνικό . Υπουργοί συνεργάτεs του , ο πρωθυπουργός απο - τράει αντίστροφα για τον ανασχηματικαι συνομιλητέs του κ. Μητσοτάκη κρούει το σενάριο, καθs ενδεχόμε - σμό, που τοποθετείται τον Ιούλιο ή και
του προτείνουν πρόωρη προσφυγή νεs διπλέsν κάλπεsθα προηγηθούν νωρίτερα. Σύμφωνα με πληροφορίεs, ο
Μεταξύ εισηγήσεων για πρόωρες εκλογes, τιs oποίες φέρεται πάντω να απορρίπτει, και τms προοπτικής του ανασχηματισμού κινείται ο πρωθυπουργόs σε εκλογές προκειμένου να διαχειρ - εκλογέs με απλή αναλογική-θα οδη- κ. Μητσοτάκηs προσανατολίζεται σε
Κυριάκοs Μητσοτάκηs, καθs η κρί - στεί την κεπόμενη ημέραν τns κρίσηs yήσουν τη χρα σε σχεδόν δίμηνη μετακινήσειs υπουργν και αλλαγέs σε
ση του κορωνοϊού έχει αντανάκλαση με ισχυρή εντολή . Ομωs, σύμφωνα με απαράλυσην . Αντιθέτωs, ο χρόνos με - επίπεδο υφυπουργν. Σελ. 19
Σελ. 18, Οικονομική Κ, σελ.3
Προφορικά και εργασίες | Βεστάγκερ: Θα υπάρξει
στην εξεταστική των ΑΕΙ του ριστική περίοδος
ΓΡΑΦΟΥΝ - ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Κ)
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
ΦΡΑΝΣΙΣ ΦΟΥΚΟΥΓΙΑΜΑ
Φιλόσοφος
Δοκίμασία για τη δημοκρατία
Αντοχές
Προκρίνει το υπουργείο για το θερινό εξάμηνο
Με μάσκες , αποστάσεις και νέες συνήθειες υγιεινής
Σελ. 4
Η δοκιμασία τns αναχαίτισns
του ιού ήταν ιστορικά πρωτοφανήs . Τρα όμωs αρχίζει
ένα εγχείρημα εξίσου δύσκολο: Πρέπει να διασωθεί η οικονομία, χωρίs να υποτροπιάσει η πανδημία . Αν στην
πρτη φάση δοκιμάστηκε κυρίωs η επάρκεια του κράτουs,
τρα πιο κρίσιμ0s είναι ο ρόλοs των πολιτν. Κρίνεται η
δυνατότητα τns αγοράs να
επαναλειτουργήσει, χωρis να
αθετήσει τουs υγειονομικούs
Η αΠολύ θετική) επιδημιολογική
επίδοση τns Ελλάδαs μπορεί να
αποδειχθεί σωσίβιο για την του
ριστική περίοδο . Η Μαργκρέτε Βουλγαρίας, Σερβίας , Ρουμανίας
Βεστάγκερ, αντιπρόεδρ0s τns
Ευρωπαϊκήs Επιτροπήs, μιλάει
Προφορικές εξετάσειs , που πιθανότατα θα συνοδεύονται από
αποστάσεως εξέταση χάνει έδαφ0s καθs αφήνει παράθυραω
υποβολή εργασίαs, είναι το σχέ - αντιγραφν, τονίζεται αρμοδίωs .
διο που προκρίνει-λόγω κορωνο- Αύριο, οι μαθητές A', Β' Λυκείου
και Γυμνασίων δίνουν τεστ παθερινό φοιτητικό εξάμηνο . Η εξ ρουσίαs στιs τάξειs τουs. Σελ . 13
στην Κ για την αναγκαιότητα
συντονισμού των κρατν-μελν.
- Τετραμερής κορυφής Ελλάδας ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠ. ΡΟΥΣΣΟΣ
Ομότιμος καθηγητής
των Πανεπιστημίων McGill
και Αθηνν
Ο ρόλος των ΜΕΘ
στη σύγχρονη ιατρική
την Τρίτη για τον τουρισμό
Σελ. 12, 16, 18
iου- το υπουργείο Παιδείas για το
Σελ. 23
ΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ
Νομικός
Μια Νέα οικονομία
Σκανδαλδεις αποδοχές στην <αμαρτωλήν ΛΑΡΚΟ
Οικονομική Κ , σελ . 10
Διπλάσιοι μισθοί με φωτογραφικά επιδόματα σε μια χρονίως προβληματική εταιρείαπου παράγει . ζημίες
ΡΟΜΠΙΝΛΕΙΝ ΦΟ
Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας
Μάθατε να πειθαρχείτε
κανόνεs. Θα είναι δύσκολο
Αποδοχές κερδοφόρου πολυεθνικns έδινε σε κάποιουs εργαζομέ - ζημία 8.000 δολαρίων. Με την
τόνο νικελίου που παράγει , έχει
πλασιάζουν τουs μισθούs τουs.
Εντοπίστηκαν περιπτσειs ερνOUs τns n χρονίωs προβλημα- καταβολή επιδομάτων , συχνά γαζομένων που λάμβαναν επιδόματα σαν να εργάζονταν τιs
ημέρεs που έλειπαν με άδεια και
κάποι0s που έπαιρνε και επίδομα
διευθυντή και επίδομα προϊσταμένου. Οικονομική Κ , σελ. 5
καλοκαίρι. Αλλά οι συλλογικέs αντοχέs είναι δοκιμασμένes. Είμαστε έτοιμοι .
Σελ. 35
τική ΛΑΡΚΟ, η οποία, για κάθε φωτογραφικν, έφταναν να διΝΙΚΟΣ ΒETΤΑΣ
Γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ
και καθηγητής στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνν
Οι αναγκαίες αλλαγές
Κστας Μπακογιάννης: Τα μέτρα ισχύουν για όλους
Ακρίβυνε
το καλάθι
της νοικοκυράς
Η γραφειοκρατία
ταλαιπωρεί
ακόμη το Μάτι
Οικονομική Κ, σελ. 10
Tην περίοδο του εγκλεισμού
Καραντίνα σε κατασκηνσεις
Ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής που ήταν δημοφιλή την
περίοδο τns καραντίνas έφερε
η πανδημία. Οι τιμές των φρούτων αυξήθηκαν κατά 26% λόγω
τns απαγόρευσns μετακίνησηs
των παραγωγν στιs λαϊκέs . Οι
ανατιμήσειs στα τυποποιημένα τρόφιμα ήταν μεγαλύτερεs
του 79%. Τα ζυμαρικά ακρίβυναν
κατά 5,65%, το αλεύρι κατά 5%,
το ρύζι κατά 4,44% και το γάλα
εβαπορέ κατά 7%. Ανατιμήσειs
τns τάξεωs του 3,89% καταγράφηκαν και στα φαρμακευτικά
προϊόντα . Σελ . 12
Σχεδόν δύο χρόνια μετά την τραγωδία στο Μάτι , οι πυρόπληκτοι
μιλούν για το επιπρόσθετο φορτίο τns vέαs κανονικότητα , εκδί δονταs με τη βοήθεια του χρόνου
προφορικό πόρισμα για τα λάθη και
τη σύγχυση τns μοιραίαas 23ns Ιουλίου-as είναι η τελευταία μαύρη
σελίδα . Η ανάδυση τns αλληλεγγύns ήταν ό,τι πολυτιμότερο, λένε,
αλλά πολλοί μένουν ακόμη σε κατασκηνσειs, ενη γραφειοκρατία αποδεικνύεται λερναία ύδραν.
. Δεν θα κοιμηθούμε ήρεμα ούτε
ένα βράδυ, εάν δεν αποδοθεί δι καιοσύνην, συμπληρνουν. Σελ.6
protergia
Το μέλλον της ενέργείας
αΤα μέτρα δεν είναι δύο ταχυτήτων, ισχύουν για όλους και Παντού , τονίζει ευθαρσς στην αK ο δήμαρχος
Αθηναίων Κστας Μπακογιάννης, αναφερόμενος στα μετά συγχρωτισμού αποκαλυπτήρια της νέας πλατείας
ομονοίας. Ο ίδιος περιγράφει τις ρυθμίσεις Που θα αλλάξουν την όψη του ιστορικού κέντρου, λέγοντας ότι η
Παρέμβαση του <Μεγάλου Περιπάτουν θα αναβαθμίσει τις μεικτές χρήσεις στο κέντρο της πόλης, Σελ. 17
REUTERS/ ALKIS ΚONSTANTIΝIDIS
REUTERS / ALKIS KON STANTINIDIS

Τελευταία νέα από την εφημερίδα