Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Χρήστος Ζευκλής:
Ήταν μεγάλο
λάθος να
στοχοποιηθούν
οι γουναράδες
- 90.000 ευρώ για
τον τουρισμό

Δύο θείες λειτουργίες σε
Ιερούς Ναούς της Κοζάνης
- Πώς θα γίνεται η θεία
κοινωνία - Καρέκλες έξω

σελ ~ 24

Σφοδρώ κατηγορώ του Δημήτρη Κοσμίδη
στη Διαχειριστική Αρχή για τους χειρισμούς της στο
πρόγραμμα των 280 θέσεων εργασίας και στον χώρο της
γούνας - Μια καταγγελία για έναν εκ των δικαιούχων
τρενάρει 800.000 ευρώ για την απασχόληση
σελ ~ 2

σελ ~ 4

Ο Δήμος
Κοζάνης τιμά την
Ημέρα Μνήμης
της Γενοκτονίας
των Ελλήνων
του Πόντου

σελ ~ 13

Κοζάνη Τόπος να Ζεις:
Οι δημοκρατικές
διαδικασίες
προκαλούν εντύπωση
και αμηχανία σε
ορισμένους κύκλους

Απογοητευτικά τα
ποσοστά παρουσίας των
μαθητών της Γ' Λυκείου
στο σχολείο - Οι υπεύθυνες
δηλώσεις για ευπαθείς
ομάδες πέφτουν σύννεφο
στο Νομό Κοζάνης

σελ ~ 2

Εκδήλωση του Μελισσοκομικού
Συλλόγου Κοζάνης για την
Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας

σελ ~ 7

σελ ~ 9

7227

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 16 Μαΐου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Αναβάθμιση οδικού
δικτύου Ρυμνίου-Τριγωνικού
- Κατασκευή δρόμου για την
διασύνδεση επαρχιακών οδών
Πτολεμαΐδας-Βλάστη - Βελτίωση
συστήματος ελέγχου στάθμης
φράγματος Μεσόβουνου