Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νικλος Καρoάνος 1951-1974 * Ι8ωκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου 1. Στολιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣABBΑΤΟ 16 ΜAΪΟΥ 2020
Περίοδος Β' 1974) Αp. φύλλου 6880-12.113
050 8
Δευτέρα 18 Μalou
Διεθνής Ημέρα Μουσείων
Διαφωνίες για τη δεύτερη
λαϊκή αγορά από
δημοτικές παρατάξεις
της Δράμας
ΟΤρόπος που πάρθηκαν ο αποφάσεις
| και η τήρηση των μέτρων
Γενοκτονία
του Ποντιακού
Ελληνισμού
απο τους Τούρκους
πρόκειται να δοθούν
Η Ιστορία ης περιοχής
της Δράμας
και το αρχαιολογικό
Μουσείο
στους Δήμους της ΑΜΘ
λόγω κορων oϊού
Εντάχθηκαν τα πρτα έργα στο νέο
πρόγραμμα Αντνης Τρίτσης
Πεχλιβάν Γιργης Μαραντίδης
ο ανίκητος παλαιστής του Πόντου
Του Λεωwίδα Χαραλαμπίδη ελ Τη
Δυνατότητα διαδικτυακν μαθημάτων εφόσον ζητηθεί από μαθητές
Δηλσεις δημάρχου Πα ρανεστίου στον Πρωινό Τύπον
Ξεκινούν τη Δευτέρα τα μαθήματα
στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας
> Δηλσεις του προέδρου του Π.ΟΦ.Τ.Μ.Μ. κ. Δεμερτζή στον Π.Τ.
Ολοκληρθηκε η συντήρηση
του ταμιευτήρα νερού στην Αδριανή
για άρδευση του κάμπου
Ολοκληρθηκε σημαντικό αρδευτικό έργο στο Ξάγναντο Παρανεστίου
Του Θανόση Πολυμένη
-Ε ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ παρeμβάσες όσον αφορά
το ζήτημα της άρδευσης σε περιοχές του
μου Παραvεστίου προχρησε ο Δήμος
τόσο με την συντήρηση ενός τομευπήρα στην
περιοχή της Αδριανής , όσο και στο Ξάγνατο
άτου ολοκληρθηκε ένα δέτυο άρδευσης για
καλλιέργεος των κατούων του.
Αναλυτικότερα , ο Δήμος Παρανεσίου προχρησε στη συντήρηση ενός ταμιευτήρα νερού
για άρδευση στην περιοχή του κάμπου της
Αδριανής Πρόκεπαι για μια παλιά και εγκαταλελειμμένη δεξαμενή 250 τμ, ύψους 3,20 μέ
τρων και χωρητικότητας 22 κυβικν.
Του Θανόση Πολυμένη
no ΤΗΝ ερχόμενη Δευπέρα 18 Twή σχολική χρονό .
Μaitοu, Eεκνούν τα μαθήματα και
σφαλισμένοι για να ολοκληρωθεί η φε
Όπως τονι ο κ Δεμερτής "α περιο
στο Δημοτικό Ωδείο , μα με τις σότερες aίθουσες είναι για ατομικά μα
υπόλαπες τάξεις των Λυκείων όπως και θήματα, ένας καθηγητής και ένας
των Γυνασίων. Τα μαθήματα στο Δημο μαθητής εν στις μεγολύτερες aίθου
Τικό Ωδείο της Δράμας θα ξεκνήρουν κα σες θα μπαίνουν οι μισοί μαθητές και
νονκά όπως προβλέπετα με τα όσον αφορά τα πνευστά μουσικά όρ
γανα, αυτά θα δδακθούν στη μεγάλη a
Σπyμότυπο ατό το σρδευπικό δάυο
στο Εύγνοντο Παρονυστίου.
απαραίτητα μέτρα προστασίας που ορe
ζονται.
Μλντας χθες στον-Πρωνό Τύπο-, ο
έργο αυτό με το προσωπικό του Δήμου , χωρίς να
γίνει ανάθεση σε εργολάβο . Αν γνόταν έτσ , θα
έπρεπε να ξεκνήσει μια χρονοβόρα διαδικασία , η
οπαία θα μπορούσε να χρeαστεί ακόμα και αρκετούς
μήνες Όλες οιεργασίες έγναν με δους πόρους του
Δήμου και με διάθεση και προσφορά από το προσω
θουσα του Ωδείου .
Διευκρνίζει ακόμα ο κκ. Δεμερτζής ότ
πρόεδρος του Πολιτστικού Οργανισμού όλα τα παράθυρα στις αίθουσες θ
είναι ανοικτά και αν έχει ζστη και απα μας ΠΟΦTΜ κ . Γιργος Δεμερτζής , τηθεί, τότε μπορεί να δουλέψει το κλιμαξεκαθαρίζει ότι τα μαθήματα θα γίνουν Τστικό σύστημα , το οποίο είναι ανοοτού
κανονικά όrως γινόντουσαν στς αίθου κικλματος και δεν υπάρχει πρόβλημα
για τη χρήση του . Δεν είναι κλειστού κυαθήματα θα γίνουν με όλα τα κλματος που ανακυκλνει τον αέρα-.
προβλεπόμενα μέτρα στις αίθουσες από Οο αφορά το ήτημα διαδικτυακν
τους καθηγητές και θα είναι όλα eξα- μαθημάτων, καυτά θα γνουν μόνο αν η
τηθεί απότους μαθητές
και τους γονείς τους και
μόνο για λόγους υγείας,
όπως προβλέπεται από
τοΥπουργείο Παιδείας
Φεστιβάλ Ταινν Μικρού Μήκους Δράπικό του ήμου .
οδος εξηγεί ότι υπόρχουν ακόμα πολλές δεξαμεσυντηρηθούν. Οοον αφορά το ήτημα της άρδευσης αυτές δεν ξεπερνούν τις δέκα σε άλη την
Μλντας στον-Πρωνό Τύπο ο δήμαρχος Παρανe - περιοή εν μαί με τις δεξαμενές για τα ζα και αυτές
στίου κ . Καγιάογλου, τονeι ότι στο Δήμο Πα - ρανεστίου για την ύδρευση, ξεπερνούν συνολικά ηις 60.Εδ και
υπόρχουν αρκετές δεξομενές για ύδρευση αλλά και γα δύο μήνες περάτου έχουμε ξριανήσει και κάνουμε καθα
άρδευση . Η συγεκριμέν δεξαμενή είναι για όρδευση ρισμό δεξαμενν , καθς οι περιοσότερες χρειάζονται
του κάμπου και για διάφορες καλλιέργειες της περιοχής συντήρηση , ελπίζοντας ότ μέχρι τέλος του χρόνου θα
έχουμε ολοκληρσει τον καθαρισμό του . Οσες δεξαμε Οκ Καγιάογλου σημε νές δεν λετουργούν γατί έχουν προβλήματα και μπονει ότι ήταν απατηση ραύν να δεχθούν ανακατασκευή, θα αναλάβουμε να
των δημοτν μας, και ανα- βάλουμε τα ιAκά και οι εργασίες θα γίνουν από το προ
σες του Ωδείου.
Από Την συντήρηση Της δεξομενής όρδευσης στιw Αδριανή
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
και βρίσκεται δτλα στον οΝοπαείο του ΛαζαρδηΝέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
λάβαμε να κάνουμε το σωπκό του Δήμου. .
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
TΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 0.Ε.
Πάτκος-Μσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak: 2521022413
email iatdiagnosi @ gmaicom
ΠΡΩΙΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνεα 8πλα ης αζπέrη
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6085 643 791 /2521 10 4962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα