Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
"Ψαλίδι" στα σημαντικότερα
έργα Πολιτισμού
της Λακωνίας> 1
Φωτιά προκάλεσε διακοπές
Διευκρινίσεις του
Νοσοκομείου Σπάρτης για τις ρεύματος σε Γύθειο
εξετάσεις υποψηφίων oαλ7
και Αρεόπολη > σελ.8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάβΒατο 16 Μαΐου 2020 | Ετος 24-1 Αριθμός 5874 | Τιμή φύλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250 .e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
θέμης Πατσιλίβας:
Δικαίωσε τον Νίκα.
για το φυσικό αέριο
ο Χατζηδάκης
αΠαραλάβαμε
μια υπερχρεωμένη ΔΕΥΑΣΣ
Ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κωστής Χοτζηδάκης φαίνεται να συντάσσεται με τις απόψεις του
περιφερειάρχη Πελοηoνn σου Παναγιτη Νίκο , κατά
της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (PAE,
με την oπoίa anoκλείει την
Πελοπόννησο από τον σχε διασμό της Δημόσιας Επιχεί
ρησης Δικτύων Διανομής
Φυσικού Αερίου (ΔΕΛΔΑ) για
την επόμενη ηενταετία .
Η όμεση αντίδροση και η
Προσφυγή κατά της PΑΕ του
Παναγιτη Νίκα , φαίνεται να
βρίσκει σύμφωνο τον κ . Χaτζηδάκη, ο onoίος το αnό Ηχηρό ακαμπανάκιχ για ελλείμματα και Προβλήματα που οδηγούν σε χρεοκοπία
Anοκαλυπτικά στοιχεία nou Βουλίου της Επιχείρησης κ . πτεμβρίου , ισχυριζόμενος Πως για κακή διαχείριση και τοκτιnαρουσιόζουν τη Δημοτική θέμης Πατσιλίθος
Enιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ - Προχωρντας σε απολογισμό onoίa ξεπερνά τα 8.,5 εκα . nαρά τα μέτρα και τις ενέργειες
τευσης Σηάρτης (ΔΕΥΑΣ να των δημοσιονομικν δεδομέ- ευρ , χωρίς να υπολογίζονται για την εξυγίανση της επιχεί έχει ηεριέλθει σε δυσχερέ - νων της Επιχείρησης, ο επικε- διεκδικήσεις τρίτων , εν την ρηση , n οικονομική αρνηστατη κατάσταση , ακόμα και φολής της ΔΕΥΑΣ καταγράφει ίδια στιγμή οι οφειλές Πελατν τική θέση της ΔΕΥΑΣ θα
κστα Πρόθυρα της οικονομικής λεπτομερς το καθεστς ποu φέρονται να ξεπερνούν τα 2,6 καταστεί πλέον μη διαχειρί διάλυσης , naραθέτειο Πρό - nαρέλαΒε η νυν διοίκηση στις
εδρος του Διοικητικού Συμ- αρχές του περασμένου Σε- ΔΕΥΑΣ καταλογίζει ευθύνες
εντοηίζει μούρη τρύπα η κισμούς , επισημαίνοντας ότι
γευμα της Πέμπτης 14/5
δήλωσε ηως το υπουργείο
του ενθόρρυνε τη ΔΕΔΔΑ να
μην αnοδεχτεί την απόφαση
της PΑΕ για τα δίκτυα και να
χρησιμοnοιήσει τα διαθέσιμα
νομικά εργαλεία , nρόγμα
Πou θα το κάνει" , όπως τοεκ . ευρ . 0 Πρόεδρος της σιμη .
ουνέχεια σελ 9
νισε.
ο υnουργός Ενέργειας
επέρριψε ευθύνες στην ηροηγούμενη κυβέρνηση , nou
Παραχρησε όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, το δικαίωα
στην PΑΕ , να Βγάζει εκτός
σχεδιασμού έργο , αν δεν έχει
ηροχωρήσει η διαδικασία
εντός 18 μηνν. .
Οκ. Χατζηδάκης συνέχισε,
τονίζοντας Η PΑΕ, της
onoίας σέβομαι την ανεξαρτησία , αλλά δεν την ορίσαμε
εμείς , εξόντλησε την αυστηρότητά της. Το φυσικό αέριο
θα Πάει σε όσες ηερισσότε ρες Πόλεις της Πελoηονήσου γίνεταιν.
Νέος Αξονικός Τομογράφος 128 τομν
στην Affidea Σπάρτης
θεόδωρος Καρούζος
Επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες αχμής
και δημιουργούμε το όραμα για να ζήσουμε καλύτερα .
Με νέο υπερσύγχρονο αξο- λής ανάλυσης στο χρο της στρατηγική επιλογή για την Af
νικό τομογράφο υψηλής τεχνο- αξονικής τομογραφίας, δια- idea. Στο Πλαίσιο αυτό επιλέ λογίας εξοπλίστηκε ηρόσφατα σφολίζοντας anoτελέσματα γονται υπερσύγκρονα ιατρικά
το πλήρως ανακαινισμένο Δια - υψηλής αξιοηιστίας .
γνωστικό Κέντρο της Afidea
στη Σπάρτη , εξασφαλίζοντας ρος Καρούτζος, Διευθύνων υψηλν ηροδιαγροφν υnnνέα δεδομένα στην απεικόνιση Σύμβουλος της Afidea Ελλά- ρεσίες υγείας , Γιατί η έγκαιρη
και στην άνεση των εξεταζόμε - δος, n διαδικοσία συνεχούς και έγκυρη διάγνωση συνεπάνων . Το κοινό θα έχει τη δυνο - Βελτίωσης της nοιότητας των
τότητα να ηραγματοποιεί κρίσι - υπnρεσιν μας για την καλύ- σματικότερη θεραπευτική αντιμες εξετάσεις για την υγεία του , τερη εξυπηρέτηση και ασφό- μετηιση.
με εξοηλισμό εξαιρετικά υψη - λεια των ασθενν αnoτελεί
μηχανήματα τελευταίας γενιάς
Όπως αναφέρει ο κ . θεόδω- Προκειμένου να noρέχονται.
Ενημέρωση και δη μοκρατία την εποχή
της Covid-19
Του Αντνη Σκαμνάκη
γεται αμεσότερη και anoτελε> Διαβάστε τη συνέχεια στη σελ.5
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα