Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

16

ΜΑΪΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5430

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΤΣΙΟ∆ΡΑ ΜΕΤΑ ΤΑ 35 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΡΟΜΑ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

«Ο ιός δεν έφυγε,
καραδοκεί»

«Άρατε πύλας»
µε... αποστάσεις

ΚΙΚΙΛΙΑΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 7

ΑΧΑΪΑ: ΧΩΡΙΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΩΓΟ

Κλιµατιστικά...
µε προσοχή!
ΣΕΛ. 8-9

Τα αινίγµατα

της... παραλίας
n ∆εν δόθηκαν έγκαιρα διευκρινίσεις

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΜΕ ∆ΥΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ

Μαχαίρια
στη λαϊκή
ΣΕΛ. 6

για το ποιες θεωρούνται «οργανωµένες»,
ούτε οι υγειονοµικοί όροι για τις
υπόλοιπες, ενώ δεν έχουν
προχωρήσει και οι διαδικασίες
δηµοπρατήσεων από τους ∆ήµους
n Οι… εικασίες ότι στους κανονισµούς

εµπίπτουν όσες είχαν πάρει πέρυσι
γαλάζια σηµαία, όµως στο νοµό από
τις έξι αρχικά, παρέµειναν µόνο δύο
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ «ΑΝΤΙΟ»
ΣΤΟΝ ∆. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ

Άνιση µάχη,
πρόωρο τέλος
ΣΕΛ. 12

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ

Προορισµός,
Ρίο και
Κάτω Αχαΐα
ΣΕΛ. 15

ΣΕΛ. 10
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

Με µισούς
επιβάτες,
θερµόµετρα
και µάσκες
ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ Ο∆ΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΕΛ. 5

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

Συγκίνηση για
τον ∆ηµήτρη
Σταθόπουλο
ΣΕΛ. 12