Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

23oC, 15:00

35oC, 21:00

€0.80

23oC - Υγρασία 33%-58% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:24 - Δύση ηλίου: 20:49

¸íáò äåîéüò êüóìïò

Η ψυχολογία, δηλαδή ο λόγος που γίνεται για την ψυχή, υπονοεί ότι η ψυχή είναι έστω ένας χώρος μέσα στον
οποίο δρουν πάνω από μία δυνάμεις. Ο βασικός λόγος ύπαρξης της ψυχολογίας ως επιστήμης δεν είναι από
μόνη της η μελέτη αυτών των δυνάμεων, όσο το γεγονός της σύγκρουσής τους με τις αντίστοιχες των άλλων ανθρώπων κατά τρόπο ανεξέλεγκτο και απρόβλεπτο. Η ίδια η συγκρότηση του ανθρώπου ως εξελιγμένου θηλαστικού που επιπλέον διαθέτει νοημοσύνη, ώστε να δημιουργεί και να επεξεργάζεται συμβολισμούς, είναι που τον καθιστά πολύπλοκο, επομένως και ανεξέλεγκτο όταν έρχεται σε κοινωνία. Οι τριβές μεγαλώνουν όσο η κοινωνική πυκνότητα αυξάνεται και τόσο πιο απαραίτητη γίνεται η επιστήμη ως μέθοδος ανάλυσης, αλλά κυρίως ως κανονιστική μέθοδος τακτοποίησης, οριοθετήσης και χωροθέτησης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων. 3»

Σάββατο 16 Μαΐου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5119

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΪΟΥ 2020

Ç ôåëåõôáßá (;) áíáóôïëÞ ðôÞóåùí

• ¢ëëùóôå ç óåæüí
öáßíåôáé í’ áñ÷ßæåé
áðü 1çò Éïõëßïõ

Áãùíéæüìáóôå ãéá ôç æùÞ & ôï øùìß ìáò!

Επεκτείνεται η αναστολή πτήσεων από και προς την Ελλάδα
με Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ολλανδία, Τουρκία,
Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, ενώ όλες οι διεθνείς πτήσεις
θα προσγειώνονται μόνο στον
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
Σελίδα 5>>

Ôá ìÝôñá óôÞñéîçò
ôïõ ôïõñéóìïý ðïõ
ðñïôåßíåé ç ÐÉÍ >>
7

Την αγωνία τους για το εργασιακό τους μέλλον βροντοφώναξαν οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό της Κέρκυρας, το
πρωί της Παρασκευής (15/5), στο μεγάλο συλλαλητήριο-διαμαρτυρία. 6»

ÅèåëïíôÞò ðñïóÝöåñå ôï öïõóêùôü ôïõ ãéá ôç ìåôáêßíçóç óôï Âßäï

9>>

ÔñÝíï ìÝ÷ñé ôçí Çãïõìåíßôóá, æçôÜåé ôï Ðåñéöåñåéáêü ôçò Çðåßñïõ

4>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα