Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Ακτινολογικό
Τμήμα του
Μποδοσάκειου:
Μας ξέχασαν
- Καμιά αναφορά
στην εκδήλωση
των νοσηλευτών

σελ ~ 12

Διανομή
τροφίμων του
προγράμματος
ΤΕΒΑ σε Δήμο
Κοζάνης, Σερβίων,
Βελβεντού,
και Εορδαίας

770.000 ευρώ στην Κοζάνη,
500.000 στην Εορδαία , 276.000 στο
Βόιο, 170.000 στα Σέρβια και 62.000
στο Βελβεντό με απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών

Επτά από τα 37 πολυπληθέστερα
τμήματα της χώρας στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας - 4.718 και πάλι
οι εισακτέοι - Ο αριθμός ανά τμήμα
σελ ~ 13

7226

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 2

σελ ~ 14

Κοζάνη: Από 15
έως 29 Μαΐου θα
πραγματοποιηθούν
οι εγγραφές
των νηπίων και
των μαθητών

σελ ~ 24

Γεωργία Ζεμπιλιάδου:
«Ο Γιώργος Κασαπίδης
δεν μπόρεσε να χτυπήσει
τον γάιδαρο και
χτύπησε το σαμάρι»

σελ ~ 2

Εγκρίθηκε η προκήρυξη του
νέου καλλιτεχνικού διευθυντή
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης - 150.000
ευρώ η νέα παραγωγή - Καμία
συζήτηση για τους επαγγελματίες
ηθοποιούς και σκηνοθέτες

Χωρίς
ύδρευση
η Χαρισίου
Μούκα Έσπασε
κεντρικός
αγωγός

σελ ~ 5

15νθήμερο
εκδηλώσεων
με τίτλο
«Ημέρες Γιάννη
Καραχισαρίδη»
από το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
Κοζάνης

σελ ~ 5

σελ ~ 7