Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
SΧιτικη Ε0>
Διαφόνεια
Το ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ της Χίου!
105.0 PΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ -ΕΝΕΧΥΡΑ
Ανοίγουν οι εκκλησίες στις 17 Μάΐου
Ειοοτκαn nΚoΕμη .
nii n.ngoουσa ΠΕν
Ερν Νον τηs Εκxnibυbu 2020 και η τήμενου μα μων και βαπεσουν) με την συμμετογή Π3τν ες
την υnοpιγh ου συνυστισ μού τωυ πατν και την εή onsus του κρους Παιεεns ofiων ων θοn ριευαπν o.
Χωρίς προβλήμαα
ΠΕιοτροφή των μθητν
της Γ Λυκείου
1auaxαινχα nκυμονη aι στο πhaοο
πλo Du μετασυμσρομhναι ποων εκπα εuκν του πο.
μπonoenε π εποτοστρή σια Ενoή ε τω μεθοωντης ΓΜυ3πο aseμ μθτον οιατ μήμα είτιτα 15 ετεμαι που
neέπει να νουν anόστυρουnέxσον 1. μέτοων pe 5εχν
εξn τs nu5nμ ου ooodoύ. auiαι στήημan, του . Ευπμχa Bnua6ounnoopditumη των μaπν και τωνεχηαSEu
χοο πoεομένονιαι 2ωνoύν.
τiχν o naiu καih .
ΤL+30 211042158
ΟΙ ΣΚ wmIn ΜΑΣ
ΣΗ ΕΡ
3 ΑΕGEOU av, Chios
FB Caprice Cafe Bar