Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΝΙΙΚΗ
15 ΜAΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12509
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΙΟorΟΥ 6. Τ.κ 104 38 ΑΘΗNΑ
0,60 ΕΥΡΩ
Επιχορήνηση 50.000 σε κάθε ανροτική επιχείρηση στο Τέλος Ιουνίου
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 5000 ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΡΟΤΗ
Αρχές Ιουνίoυ
οι μπουλντόζες στο Ελληνικό
Δύο χρόνια
για πλήρη
ανάκαμψη
των οικονομιν
σκοείς , τα κομροσt Πρτη τους μέμνα
0 είνon να κατεδοφίοονν τα ερτομένα κτίρα , στε
από την dποψη τ oονοp
κν επιπτσεwν anό την Τe
δΥτουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφήμων , Μάκης
Βορίδης , μιλντας στον ΑΝT1, τόνσε ότ κάθε πληπόμε
νος αγρότης θα λάβ επιδότηση μέχρι 5.000 ευρ και κά θε αγρoτική επιχείρηση μχρι 50.000 cuρ. Τα χρήμαα αυrά θα
προέλθουν από ευρωπαίκά κονδύλια και το συνολικό ποσό θα ε ναι περίπο 41.000.000 εup . Επίσης θα επιδοτηθούν και οι κτη
νοτρόφοι , αλλά από κραικά κονδύλια.
Όπως είπε οκ. Βoρίδης , η τελική tγκpιση από την ΕΕ για το πρόΥραμμα συτό θα δοθεί τον επόμενο μήνα και μέχρι το τέλος Ιουνίου
θα ξέρουμε ακριβς τα πρέπει να κάνουν οι aγρότες για να επιδοτηθούν .
Οκ. Βορίδης ανοφέρθηκε και στο θέμα πων ανέργων οι οποίοι θα
θελήσουν να δουλέψουν σε αγροτκές εργασίες συγκομιδής, ξεκα
θαρίζοντος πως θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα ανερ
γίας , παράλληλα με την αμοιβή τους
Και η CIA στοχοποιεί
την Κίνα για τον 1ό
νομία της Eνpνης αντιμε
viες δεν μπορούν να αντισταθμσουν τη ημιά- και ες
αντές τς αeς oes ποu χάθηκαν , έrανε στο Twiter
Αλμσν στις. εξαγωνές
φρούπων και λαχανικν
ΣΤΕ: Πράσινο φως
σε τουριστική επένδυση 60 εκατ.
ΟΤΕ: Αύξηση τζίρου
και κερδν το α' Τρίμηνο
Σμαντική αξηη πopυσίοouv οι ελληνικές ta . ρoινοgu. p η στρστηγική τουpστική
Τwyές νuπν τpούτων και λαηαντκύν, το πρτo
της Ανω Μερός Μνκύνου άναφε το Συμβούλιο της Ετ
opoύ κόστους pα διατήρηση των κεν το F τημηνα.
ντος έτους οιατοστολέ εξασγωγές λαχανικν
μανία Ενίσχννη εoδν στην Ελλδα κατά 14,