Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15

ΜΑΪΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5429

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ∆ΙΕΛΥΣΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΟ

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 16

«Κλείδωσε» η
χρηµατοδότηση

Στον «αέρα»
η ανάπλαση!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»

ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

«Κρας τεστ»
οι ανοικτές
παραλίες
ΣΕΛ. 6

«Ανάσταση»

για τους πιστούς
n «Θα διαφυλάξουµε το πολύτιµο αγαθό της υγείας

ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ

Εισακτέοι: 7.020
«µπαίνουν»
στην Πάτρα
ΣΕΛ. 8

των ανθρώπων, που είναι δώρο του Θεού, όπως
πράξαµε µε σύνεση και υπευθυνότητα µέχρι τώρα»
n Η επιστροφή των πολιτών στους Ιερούς Ναούς
από την προσεχή Κυριακή, µε αποστάσεις
και µέτρα προφύλαξης
n Περισσότερες θείες λειτουργίες
θα πραγµατοποιούνται στις εκκλησίες,
ενώ καρέκλες θα τοποθετηθούν και σε
εξωτερικούς χώρους
ΣΕΛ. 9

«ΠΑΚΕΤΟ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ

Μείωση
ενοικίων ως το
τέλος του 2020
ΣΕΛ. 10

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

«Απειλή»
µέσω…
Αιγύπτου

ΣΕΛ. 14

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Έρχεται σχέδιο
«αναζωογόνησης»
των επιχειρήσεων
ΣΕΛ. 4

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ

«∆εν µπλέκουµε
σε πόλεµο µελετών»
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΕΛ. 5

ΜΕ ΕΝΤΟΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ

«Καύσωνας»
εκλογών
στο µπάσκετ
ΣΕΛ. 17-20