Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Το ευρωπαϊκό εισιτήριο για θερινό τουρισμό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H NAYTEMIIOPIKH
g 771234 "567140
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 / τιμή : 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡ ΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου : 27.221
Το ευρωπαϊκό εισιτήριο
για θερινό τουρισμό
ΔΙπλό καμπανάκι
από IIF και IMF
To Eupo
DIIaÏKÓ
Σαφή Προειδοποίηση για τους κινδύνους Που
ενέχει για την Παγκόσμια οικονομία η τεράστια
αύξηση του δημοσίου χρέους ακόμη και όταν
εξανεμιστεί n απειλή του κορονοίού απnύθυνε
το Διεθνές lνστιτούτο Χρηματοοικονομικν και
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. σελ . 11
Προς νέες ρυθμίσεις
ληξιπρόθεσμων οφειλν
Τι Προβλέπει το σχέδιο Που κατάρτισε η Κομισιόν για το unlock του κλάδου
Νέα ρύθμιση ληξίπρόθεσμων υποχρεσεων
Προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και
ευκολίες για την Πληρωμή τόσο του φόρου
εισοδήματος όσο και του ΕΝΦΙΑ-επιβαρύνσεις
οι οΠοίες ειδικά φέτος θα έρθουν να προστεθούν στους φόρους που έχουν μεταφερθεί
από το τρίμηνο Μαρτίου-Μαΐου για το β' εξάμηνο της φετινής χρονιάς-σχεδιάζει το
οικονομικό επιτελείο. σελ. 7
τον ευρωπαϊκό τουρισμό, έναν τομέα Που αντι Προσωπεύει το 10% του ΑΕΠ της Ε.Ε, και το 12%
της απασχόλησης. Όπως επισημαίνεται στις συΤη σταδιακή επανέναρξη των δραστηριοτήτων
στον τομέα του τουρισμού στην Ε.Ε. επιχειρεί η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή n οποία εξέδωσε χθες κα
τευθυντήριες γραμμές και συστάσεις, προκειμένου στάσεις της Επιτροπής , τα κράτημέλη πρέπει να
να βοηθήσει τα κράτm-μέλη να άρουν σταδιακά
τους ταξιδιωτικούς Περιορισμούς, τηρντας a ράλληλα τις απαραίτητες Προφυλάξεις για την
υγεία. Σύμφωνα με την Κομισιόν , το άνοιγμα των
εσωτερικν συνόρων είναι ζωτικής σημασίας για
κοινωνικά ζητήματα, δίνοντας Προτεραιότητα στα
διασυνοριακά ταξίδια για επαγγελματικούς και
Προσωπικούς λόγους. Οι κατευθυνήριες γραμμές
θεσπίζουν ένα κοινό πλαίσιο για την ασφαλή επα Προχωρήσουν στο σταδιακό άνοιγμα στον τουρισμό νέναρξη των τουριστικν δραστηριοτήτων και την
λαμβάνοντας υπ' όψιντρία κριτήρια: *ην εξέλιξη ανάπτυξη Πρωτοκόλλων υγείας για ξενοδοχεία
και άλλες μορφές καταλυμάτων, προκειμένου να
τήρησης των αποστάσεων μεταξύ των επιβατν Προστατευθεί η υγεία των πελατν και των εργα%3
της Πανδημίας, τη διασφάλιση της δυνατότητας
Τιμές πετρελαίου-Covid-19
ΕΛΠΕ: Βελτιωμένα μεγέθη
κόντρα στη διπλή κρίση
σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, . οικονομικά και
ζομένων. σελ. 2-3
Τα σενάρια στήριξης
της τουριστικής αγοράς
Βελτίωση αποτελεσμάτων λόγω αυξημένης
Παραγωγής και εξαγωγν Παρουσίασαν τα
Ελληνικά Πετρέλαια κατά το πρτο τρίμηνο
του έτους , Παρά το αρνητικό περιβάλλον των
διεθνν τιμν του Πετρελαίου και της κρίσης
λόγω Covid-19. Έτσι, τα συγκρίσιμα κέρδη
ΕΒITDA ανήλθαν στα 128 εκατ . ευρ, σημεινοντας αύξηση 4% έναντι του Πρτου
τριμήνου του 2019 , και τα αντίστοιχα καθαρά
κέρδη διαμορφθηκαν στα 44 εκατ. ευρ
(+18%). OEA. 15
Εργασία, ρευστότητα, ασφάλεια
Το κυβερνητικό σχέδιο για
τη στήριξη του τουρισμού ανα μένει το σύνολο του κλάδου,
μετά και τις χθεσινές ανακοινόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το άνοιγμα των συνόρων και των ταξιδιν. Πλη- Περιτροπής εργασία με μειωμέ
ροφορίες της (N αναφέρουν vους μισθούς κατά 50%, εν το
ότι το σχέδιο, στο οποίο μπαί κράτος θα καλύψει ένα μέρος
νουν οι τελευταίες πινελιές, θα
βασίζεται σε τέσσερις άξονες
και συγκεκριμένα στο άνοιγμα εργασιακό κόστος με το οποίο
των αερομεταφορν , στη στή
ριξη της εργασίας, στη χρηματοδοτική στήριξη και στα υγει
ονομικά πρωτόκολλα. Πηγές θα απασχολούνται λιγότερες
της Ν αναφέρουν ότι ηυβέρ ρες , όΠως τονίζουν αρμόδιοι
Vηση εξετάζει τη δυνατότητα Παράγοντες. σελ.4
μείωσης του ΦΠΑ στις μεταφορές, εν έχει καταλήξει στο Πε
ριεχόμενο των υγειονομικν
Πρωτοκόλλων, όΠως επίσης και
στο Πακέτο στήριξης της εργα σίας , το οποίο θα Προβλέπει εκ
Εn. Κεφαλαιαγοράς
Γιατί τέθηκε σε αναστολή
η μετοχή της MLS
των απωλειν τους, Που κυμαί
νεται σε ύψος έως 60%. Έτσι το
Σε αναστολή διαπραγμάτευσης τέθηκαν χθες
οι μετοχές και τα ομόλογα της εισηγμένης MLS
Πληροφορική έπειτα από απόφαση της ΕΠιτροΠής Κεφαλαιαγοράς . Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά
την κατάθεση Πορίσματος της ΕΛΤΕ (Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων) επί των
Πεπραγμένων της οικονομικής χρήσης 2018
της εισηγμένης . σελ . 14
θα επιβαρύνονται οι επιχειρή
σεις θα Περιοριστεί κατά περί
Που 75% , εν οι εργαζόμενοι
<Εργαλείο ανακεφαλαιοποίησηςν επιχειρήσεων
Τη δημιουργία ενός "εργαλείου φερεγγυότητας, Που θα βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκν ανακεφαλαιοποίησης υγιν ευρωπαϊκν εταιρειν οι οποίες διατρέχουν κνδυνο λόγω των συνεπειν της
Πανδημίας, δρομολογεί η Κομισιόν, όπως αποκάλυψε n πρόεδρός της Ούρσουλα φον ντερ Λάεν. σελ 6
Έπεσαν οι υπογραφές
για τη μαρίνα Αλίμου
Ανω των 177 εκατ. ευρ για το ελληνικό
Δημόσιο είναι η συνολική αξία των υπογραφν
Που έπεσαν χθες και αφορούν τη σύμβαση
Παραχρησης του δικαιματος χρήσης και
εκμετάλλευσης της μαρίνας Αλίμου για 40
χρόνια . Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ της
Παραχωρησιούχου εταιρείας Ακτωρ Παραχω ρήσεις Α.Ε, του ΤΑΙΠΕΔ, της ΕΤΑΔ και των
υπουργν Οικονομικν, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού. σελ . 12
Ψαλίδισμα
τίτλωνγια τον
MSCI Greece
Standard
Οι νέοι
δικαιούχοι
των 800 ευρ
Αναδιάρθρωση
ΚΥΑUΠ. Οικονομικν και Εργασίας
Με μόλις τέσσερις μετοχές
απομένει ο δείκτης ΜSCI Gre
ece Standard μετά unν αναδιάρθρωση των δεικτν από τη Μor
gan Stanley Τέσσερις ελληνικοί
ελληνικν
Νέες ειδικές κατηγορίες Προστίθενται στους δι
καιούχους της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρ
Που χορηγείται στην αγορά με νέα υπουργική
απόφαση των υπουργν Οικονομικόν και Εργασίας. Πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους στον
Πολιτισμό και στο χρο του αθλητισμού, εν με
την ΚΥΑ αλλάζει και το Ποσοστό επιλεξιμότητας
για τους Παραλλήλως απασχολούμενους στο 50%
έναντι 30% Που ίσχυε με την πρτη υπουργική
απόφαση. σελ . 6
Αντρέα Ενρία
Επικεφαλής του SSM
Κυβερνητική έκκληση σις τράπεζες
Η χαλάρωση
για τις τράπεζες
θα διατηρηθεί
όσο χρειαστεί
τίτλοι, οι τρεις τρα
πεζν , υποβιβάστηκαν στον
δείκτη χαμηλής κεφαλαιοποί
ηoης έπειτα από σχετική απόφαση του οίκου. σελ . 13
Ητόνωση της ρευστότητας αποτελεί βασικό στοίχημαν για την κυβέρνηση μπροστά στα νέα δεδομένα Που έχει δημιουργήσει στην οικονομία ο
κορονοϊός . Στα νέα τεργαλείαν στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριν
αλλά και στον ρόλο των τραπεζν αναφέρθηκαν χθες στη Βουλή ο υπ.
Ανάπτυξης Άδ. Γεωργιάδης και ο υφ . Οικονομικν Γ. Ζαββός, σελ 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ν. Ανδρουλάκης: Οι 7 προτάσεις στήριξης της οικονομίας
  Ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης σχετικά με  το ΕΣΥ, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ,  Νίκος Ανδρουλάκης, εγκαλώντας την ότι «ξηλώνει» σήμερα τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης, που φέρει…Ν. Ανδρουλάκης: Οι 7 προτάσεις στήριξης της οικονομίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Φαντασμαγορική φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα
  Μήνυμα ειρήνης, ενότητας, αλληλεγγύης και αγάπης, έστειλε παντού απόψε η Αθήνα με τη φαντασμαγορική φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, στην πλατεία Συντάγματος. Μουσική, φως, χρώματα και εντυπωσιακές εκπλήξεις συνέθεσαν μία λαμπερή…Φαντασμαγορική φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Επιδόσεις… πολυτελείας από τη Louis Vuitton Hellas
  Σε γενναίο προμέρισμα ύψους 10,8 εκατ. ευρώ οδηγούν οι ιδιαίτερα ενισχυμένες επιδόσεις της Louis Vuitton Hellas, η οποία στο φετινό εννεάμηνο καταγράφει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ξεπερνώντας ακόμα και τις προ…Επιδόσεις… πολυτελείας από τη Louis Vuitton Hellas - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Συνάντηση Δένδια – Ταγιάνι στην Αθήνα – Σε ευρύ φάσμα τομέων η συζήτηση
  Συνάντηση στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει αύριο, Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, στο περιθώριο επίσκεψης του τελευταίου…Συνάντηση Δένδια – Ταγιάνι στην Αθήνα – Σε ευρύ φάσμα τομέων η συζήτηση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κόκκινο χτύπησε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τον Νοέμβριο
  Παρά τη συγκράτηση που σημειώθηκε τον Νοέμβριο στον ρυθμό μεταβολής του εναρμονισμένου ΔΤΚ -μεταβολή 9% από 9,5% τον Οκτώβριο-, στα τρόφιμα καταγράφηκε ο υψηλότερος ρυθμός μεταβολής από το ξέσπασμα της…Κόκκινο χτύπησε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τον Νοέμβριο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ