Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κεκλεισμένων
των θυρών η
θεία λειτουργία
στον Άγιο
Νικόλαο Κοζάνης
για το θαύμα
της Παναγίας
Ζιδανιώτισσας
στο σεισμό το
Μάιο του 1995

Αιμοκάθαρσης συνέχεια
- Τρεις μετανάστες της Αιανής
στο Μαμάτσειο και τρεις σε
ιδιωτική κλινική της Κοζάνης!

σελ ~ 5

Τα Επιμελητήρια οργανώνουν
αναπτυξιακό συνέδριο για τη μεταλιγνιτική
εποχή - Περιφέρεια δεύτερης ταχύτητας η
Δυτική Μακεδονία - 53.000 εργαζόμενοι
θα επηρεαστούν, 15.000 άνεργοι
σελ ~ 2

7225

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Οι Ερινύες και
το φεστιβάλ
Γιάννη
Καραχισαρίδη …

σελ ~ 7

120 άτομα από
το νομό Κοζάνης
εργάζονται στις
ροδακινιές
της Βέροιας
- Στα χωράφια
μετά από
30 χρόνια
Έλληνες εργάτες

σελ ~ 6

Εκπαιδευτικοί Ν. Κοζάνης
- ΟΧΙ στο πολυνομοσχέδιο - «Οι
μαθητές δεν είναι ηθοποιοί ούτε
οι δάσκαλοι τηλεπαρουσιαστές»
- «Η τάξη είναι ομπρέλα
και προστατεύει παιδιά
και εκπαιδευτικούς»
Αγροτικό
αυτοκίνητο
εισήλθε σε
γηπεδάκι
5X5 της
Κοζάνης
χωρίς
τραυματισμούς

σελ ~ 5

Μνήμες
από τον
καταστροφικό
σεισμό της
13ης Μαΐου
1995 στην
Κοζάνη

σελ ~ 24

σελ ~ 12