Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- ΕΛΤΑ
PONH THS YAQPINHS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Y&NH THS
ΜΑΪΟΥ 2020
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΙΩΝ
ENIKOINANIA
THA.: 23850 22195
Fax: 23850 22288
E-mail: [email protected]
EBAOMAAIAIA EOH MEPIE TA N ANANTA XO Y O A APINAIAN
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου : 2871
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΟΗΝΩΝ
ΤΑ Π ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑ ΜΕΝΟΥΝ ΙΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μπορεί να δθηκε το πράσινο φς για την εκκίνηση πολλν του στην Κέλλη και ην Βεύη και συνάντησης με κτηνοτρόφους .
εκ των δραστηριοτητων για την επιστροφή στην κανονκότητα , tνισε το ενδιαφερον αλλά και mν δέσμευση της Περιφέρειας στις εκλησίες, Πou δεν ήταν εφικτός ο εορτασμός του Ευαγ.
όπως επκράτησε να αναφέρεται , όμως οι προβληματισμοί για για την ενίσχυση της κτηνοτροφας και όι μόνο .
την επόμενη περίοδο είναι έτονοι . Το θέμα της υγείας ήταν
το κυρίαρχο το προηγούμενο διάστημα . Και με τα έγκαιρα κορωναϊού
μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και
τήρηoαν οι Ελληνες όχι μόνο πpοστατεύσαμε την υγεία των
Πολιτν αλλά και δεχθήκαμε τα εύσημα από επιφανείς επιστήμονες , και όχι μόνο , του εξωτερικού . Ελπίζουμε όλοι ότι δεν θα του Δημάρχου Αμυνταίου Ανθιμου Μππάκη όσο και του πρην Υπουργός Παιδείας και θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και ο
Παρουσιαστεί ξανά η πανδημία ή , στην χειρότερη περίπτωση, | Δημάρχου Αμυταίου Μάη Ιωσηρίδη σχετικά με την λειτουργία Υποuργός Υεος Βaυλς Κκλος, σε ουέρaης ης φοσης της
να είναι σε διαχειρίσυμη ένταση και έκτοση . Τουτοχρονα όμως της Δημοτνής Ετορείας n διοχεφίεται τν πηή του ανόpa - | oρσης ων μέτρων, ότου από 4 Μαίoυ ήταν δυνατόν ναπραγματοξεπροβάλλουν και τα ητηματα nou μας προβλημάτιζαν την προ κούχου νερού στο Εινό Νερό . Η μεταξύ τους δημόσια αντma . noneei στους Ιερούς Ναούς ατομική προσευχή , Προβλέπεται η
κορωναίού εποχή . Και τpα θα είναι mo έντονα καθς , όπως ραθεση" (00031 ) , nou είε aνακονωθεί για το aπoγευμα της nepouσία nιστων με ουγκεκρμένα ομς pια Με την Υποuργιή
προβλέπετα, θa uπάρξε συρρίκνωση ης οικονομίας ης na - περασμένης Παρασκευής 8 Mαίου , δεν πραγματοποήθηκε . Η Απόφoση πρβέπετα ο μέγιστος επτρεπάμενος αρμος ατόμων
τρίδας μας . Δυστυχς , ορισμένοι κλάδο της οικονομίας μας μεταξυ τους δημοσια επκονωνία μέου ανaκοnάσεων , οδήγησε nou καθορίζεται από την αναλογία ένα άτομο ανά 10 τμ ( n. .
φαίνεται να δέχονται ισχυρό πλήγμα και οι συμπολίτες μας τον μεν, oημαρχο να περμένει τον πρωην δήμαρχο , nou δεν οσ' ένα χρο λατρείας επιpανείας 300 τμ. ο μέγιστος επτρεπό
πρέπει να τύχουν της συμπαράστασης της nοτειας αα και ΒαE σmν ονετεια σε δηλωσεις, τον δ Τρonν δήμαρχο να na - διατηρείτα και απόσταση 1,5 μετρου μεταξύ τους , εν καθο Μετά από τον δμηνο περίnοu περορισμό στην προσέλευση
γελισμού της θεοτόκου κκαι ο εορτασμός της Λαμπρής, ης μεΣτο φάσμα της απολιγντοπoiησης προστίθενται και τα του Υάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης , λόγω Της nανδημίας ου
κορωναού , επτpέπεται από την Κυριακή 17 Μαίου 2020 η n
ρουσία πιστν στις εκκλησίες κατά την τέλεση της θείας Λει .
τουργίας αλά και Μυστηρίων (γάμο βαπτίσεις κ.λ.π .
Με ΚΥ.Α. (Κοινή Υπουργική Αnoφαση ) , nou υπογράφouν η
ΑΠΛΕΤΟ ΦΩΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ
Περιοοότερα ερωηματα προέκυψα, aπό τις τοπoθετήσες τόο
προσήλθε , στην αίθουσα του δημοτκού συμβουλίου και να προ - | μενος αριθμός ατόμων είναι 30) εν ταυτόχρονα πρέπει να
την δική μος ,
0gείλουμε όλο μας να ανασκουμηωθούμε και με συνεργοom pαχορα, oπως ειχε πρoαναγΥελει ουνέντευξη τύnου σχεικά ρετα ότι για τους χρους nou είναι άνω των 500 ιμ. ομέγιστος
να μην αφήσουμε καμία ευκαιρία ανεκμετάλλευτη, Η αξιο- 0 ητημα Πou anaσχολεί την κοινωνία του Αμυνταίου. αρiθμός είναι 50 ατομα.
noiηση των δυνατοτήτων nou παρέχουν τα χρηματοδοτουμενα συνδυασμο με τα καταγγελλόμενα, δημιουργησαν και νέα ερω και στα μέτρ ηροστασος ης δημόσιας υγειας Που πρεπει να
από κοινοτικά κονδυλια πpoγράμματα θα ενισχύσει την ουκο-τήματα που αναζητούν αnαντήσεις. Η διερεύνηση όλων των τηρούντα ( ούστοση για τη χρήση μάσκας, υποχρεωτικη χρηση
νομία μας . Είναι σε εξελιξη Προσκλήσεις για την υποβολή προ- napαμέτρων και η απόδοση ευθυνων είναι αnaimση όλων των αντισηπτικού για την υγιεινή των χεριν, συνός καθαρισμός
τάσεων εν την Τετάρτη 13 Μαϊουο Περιφερειάρχης Δυτικής πολιτν. Η αλήθεια πρέπει να λάμψει και να μη υπάρχει ίχνος επιpανειν κλπ) .
Μακεδονίας Γιργος Κασαnίδης , κατά την διάρκεια επίσκεψης αμφιοβητησης ότι θα υπάρξει οΚουκούλωμα.
Όπως αναφέραμε και παραπάνω , τα λεχθέντα εκατέρωθεν, σε
Επίσης , στην σχετική Υπουργική Απόφαση γίνεται αναφορά
τα μετρα ισχύουν έως και την 5η Ιουνίου 2020.
ΑΠΟΚΤΑΕΙΖΩΝΤΑΝΙΑ Η ΠΟΛΗ
Με το άνογμα των εμπορκν καταστημάτων την περασμένη Δευτέρα 11 Maΐοu άλλαξε η
ΣΚΗΝΕΣ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
Η pαγωδία του Εμpυλίου Πολέμου
εκτυλίσσεται σε αλλεπάλληλες
σκηνές μέσα στον παράλληλο Αγνα
κατά των Τούρκων σε όλη την Εθνε
Υερσί .
Στη Γερουσία της Δυτικής Χέροου
Ελλάδος κυριαρχεί ο Φαναριτης
ηγέτης των πολιτικν Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος αλλά οι στρατιωτικοί τον προδίδουν . Ο αρχιστράτηγός
Γεργιος Βαρνακιτης, αρματολός
του Εηρομέρου , δηλνει υποταγή
στον παλαιό του φλο Ομέρ Βρυνη.
Τον ακολουθούν οι οπλαρχηγοί
Ανδρέας Τσκος, Γιαννάκης Ράγκος
και Γιωργάης Βαλτνός Εται στις 10
Οτυβρυ 1882 ο Ομέρ Βρυνης έχει υποτάξει Γεργιος Κουντουριτης προειδοποιούσαν
την Αρτα , το Ξηρόμερο και τον Βάλτο , εννε - την κυβέρνηση των πολιτικν μη τυχόν πάει
ται με τον Κιουταχή και οι δύο πασάδες στο Ναυπλιο όπου βρίσκονταν ο Κολοκο σχηματίζουν έναν αξιόμαχο στράτευμα 8.000 τρνης "ίνα προσκυνήση τον κακούργον εανδρν , που απειλεί ολόκληρη την επανα - κείνον και αυξήση έτι μάλλον την αλάζονείαν
στατημένη ααλά βαθιά διαρεμένη Ελλάδα. Τότε
το Βουλευτικό οpίζει αρχιστρατηγο Δυτικής
Ελλάδος τον άξιον και καλύν πατριτην κ . Σπετσιτες και οι Ψαρανοί είαν καταπλεύσει
Μάρκον Μπότοαρην , Σουλιτην , αντί του επ ράτου Γεωργίου Νικολού Βαρνακιτη
Ενα μήνα ενωρίτερα , το Σεπτέμβριο 1822 , λίγο τα αρβανίτικα καράβια θα βομβάρδιζαν
ο Γερpoς Καραίσκάκης δεκδιούσε ενόπλως την πόλη!
το αρματολία των Αγράφων και άλλες oρματολικές φάρες βρίσκονταν σε εμφύλιο nόλεμο . Ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο Γεργος ΚαραίσκάΑM Μαροορδάτος έγροpε σι μαλετα εουος κης , ο Πλαπουτας , ο ανεψός του Νκηταράς
-εις Αγραφα μεταξύ Κοραίοκάη και Βαλτινν πολλοί μικρότερου καπετάτο και ο κυρίαρχος
και εις Βλοχύν μεταξύ Στακαίν και του Αλεξνη της Ανατολυής Ελλάδος Οδυοσ ας Ανδρούτσος
Βλαχοτούλου . Από τον Καραίσκάκην φοβούμαι που , σύμφωνα με τον Φωτάκο , είπε στον Γέρο
και nροδοσίανν.
Πap ' όλα υτά οι μεταξύ τους αντιμαχόμενοι σύρουν εις την φούρκαν . Εσένα θα πρω
Έλληνες έχουν επιτύχει μεγάλες πολεμικές τοσκοτσουν.
νiκες κατά των Οθωμανν και η δύναμη των
καπεταναίων μεγαλνει , εν ο Κολοκοτρνης στάνοντας τον πιστό μάθανε όλες τις σκέψεις
έα ουντρίψει τον Δράμαλη και χάρη στον εθνο ουτήρο Βpίαμβό του έχει καθιερωθεί αρχηγός πάλους του , στους οποίους προσχρησε εντέλει
των στρατιωτικν , οι οποίοι φοβούνται ότι η φανερά λαμβάνοντας ως ανταμοιβή το υπουρσύξηση της επpροής τους τρομάζει τους πο - γείο Εσωτερικν! Μετά λίγα χρόνια , πήγε αυ
Aιος κα τους νοστος α οnοί, ουό τόβολος στο Μονo, φοθκε ολομόνοος ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΤΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Κα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
με τις πολιτικές διαταγές τους υπονομεύουν στον μτραήμ κα έτεσε . Οι περοοότεροι ήρωες
στην πραγματικότητα κάθε. nολεμκή επιχείρηση είχαν δύο αντίθετες οψεις.
και ελληνική Μη Αληθοί η υπερβολοί αυτοί
οι φόβοι χωρίζουν τους Έλληνες σε δύο πολ - σελκύσει στο Ναύπλιο τους πιο πoλλούς ανττκά κόμματα που το καθένα τους διεκδικεί τον προσπους , στε να συγκροτηθεί "σε δικό
έλεγχο της Β Εοσυνελεύσεως την άνοξη του του yήπεδο. η Εθνοσυνέλευση και να την ε.
1823,0ι αντιπρόσωποι εξελέγησαν στα χωριά λέγξει, φυσικά , οι στρατιωτικοί με αρχηγό τον
φανερά δια βοής και η επιρροή των nαλαιν ίδο αντιταρατάχθηκαν ένοπλοι σε anoταση
προεστν ήταν προφανής , Αλλωστε, δεν βολής από το Αστρος , όπου συνεδρίαζε η
υφίστατο ούτε κρατικός μηανσμός ούτε καρός Εθνοσυνέλευση με μεγαλη πλειοψηφία.
στη διάθεση των nολεμιστν.
ΗB Ενκή Συνέλευοις των Ελλήνων εκόνα στην nολη μας , και σε όλη την Ελλάδα Όλοι ελπίζουν ότι η ερημιά των προηγούμενων
ορίσθηκε να συνεδριάσει στο
Αστρος της Κυνουρίας από 29 ημερων α αΠΟτυπωεί στην μμη μας απλς σαν μία δυσόρεστη ανάμνηση . Τις τελευταίες
| Μαρτίου μέγρι 18 Απρυίου 1823 μερες ηταν εμφαης η δροστηριοτητα των καταστηματαρχν καθς ήταν απαραίτητη η καθαρ και η κυβέρνηση εντωμεταξύ πρό- τητα στοα κλειστά τό00 καιρό μαγαα
λαβε να σχηματίσει κατά τόπους
συμμαχίς με oρμένους στρατιωτικούς, οπως ο Πετρόμπεης, οι
Πετμεζαίοι , α Γιατράκου και ο Σουλιτες που συντάσσονται με τον
Μαυροκορδάτο και τους άρχοντες
της Υδρας Κουντουριτες Που σε
επιστολή τους ο Κολοκοτρνης
χαρακτηρίζονταν άρπαξ και κα .
κουργος και οpλότιμος. . Σε άλλη
επιστολή τους ο Λάζαρος και ο
Οφείλουμε όλα να στηρίξουμε την τoπική οικονομία, να συμβάλλουμε στην ανόρθωση η .
11 Maïov
ΕΝΙΣΧΥΩ
του Νίκου Μέρτζου
ΠΟΛΗ ΜΟΥ
TOU».
Προηγουμένως η κυβέρνηση , οι Υδραίοι , οι
στο Ναύπλιο , αλλά ο φρούρορχος Πλαπούτας
τους απαγόρευσε την αποβίβαση και παρά
, Με τον Κολοκοτρνη βρίσκονταν ο
του Μοριά : 0ι κοτοαμπdσηδες αυριον θα μας
0 anoφλέοoας έπαε δηλό nαρί nap του Κολοκοτρνη και τις πρόδιδε στους αντι/ΨΩΝΙΖΩ ΑΤΟ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΤΟΥ ΤΟTΟΥ ΜΟΥ
Όταν ο Κολοκοτρνης aπέτυχε να προ / ΚΕΡΔΙΖΩ ΤΟ ΣΤΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜ ΨΗΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΩ ΚΙ ΕΓΩ!
EMΠΟΡΙικΟΣ ΣΥΛΜΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ουνέχεια στην σελίδα 2