Πρωτοσέλιδο Μεσσηνιακός Λόγος:Recognized text:
ΛΟΓΟΣ α
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
Aoroz
0 Ηροϊκός Παπαφλέσσυς
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ . ΧΡΟΝΟΣ 31ος .ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΜΟΥ 1501 1,00 συρ . ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑίΟΥ 2020
. ΣΕΛ . 12-13
ΔΗΜ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ
ΦΙΛΙΑΤΡΑ
ΔΗΜ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ
ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
Αντικατάσταση Δικτύου
Ύδρευσης στη Δημοτική
Κοινότιτα Καλαμάτας
| Το στερνό αντίο
|στη Ρόδο
|Τα πρτα καρπούζια
|στην Ιταλία
Τηλεδιάσκεψη για την
| Μεσογειακή διατροφή . σ.9
Η' ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
. σ. 11
| Υπεγράφη από
το Δήμαρχο αι
|το νόμιμΟ Εκπρόσωπο της
| αναδόχου ετα .
| ρείας , το έργα
Αντικατάσταση
Δτύου "Ύδρευ| σης στη Δήμο.
τική Κοινότητα
Καλαμάτας-Β'
|Φάση-.
Το έργο αφορά
την αντικατά.
σταση με αγωνούς ΡΕτίτης
γενιάς, τμημάΤων του Δτύου
Ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας
| από αμιαντοτοιμεντοσωλήνες και χτοσιδερούς
σωλήνες που παρουσιάζουν μεγάλες διαρροές
και συχνές βλάβες . Το συνολικό μήκος των αγωγν
Ποu θα κατπασκευαστούν ανέρχετα σε 24,624km .
| Από αυτά τα 20,144km aφopούν δίκτυα αγωγν
με διατομή d90 και τα 5,48km αφορούν αγωγούς
διατομής d160 έως d200. Εniπλέον θα πραγματπο Πoηθούν με τους νέους αγωγούς και οι συνδέσεις
των ακνήτων τα οποία είναι συνδεδεμένα με τους
| αγωγούς που αντικαθίσταντι .
| Το συνολικό συμβασιοποημένο κόστος του έργου
| είναι : 1.725.533,87ευρ εν της μελέτης είναι
2.500.000,00 eupó.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 15 μήνες
και ανάδοχος είναι η εταιρεία Α.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ . AGT CONSTRUCTIOΟΝ ΑT.E με
| Ποσοστό έκπτωσης 31,99%.
EKΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΕΣ ΣΤΟΥΣ 1. ΝΑΟΥΣ
Το άνοιγμα
των καταστημάτων
εστίασης. . .
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 25 ΜΑΪΟΥ, ΑΝ ΣΥΝ ΕΧΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ κλπ
Εξετάζονται επίσης όλα τα δεδομένα
προκειμένου να αποφοσισθεί να συν.
τομευθεί το άνογμα των καταστημέτων
εστίασης (καφετέρος , κοpεία κλπ)
αντί για την 1" Ιουνίου να ανοίξον
στις 25 Μαίου.
Ειδικότερα , για την εστίαση , εξετά.
ζονται όλα τα δεδομένα προκεμένου
να αποφασιστεί αν θα ανοίξουν τα
καταστήματα του κλάδου την 1η Ιουνίου όπως έχει προγραμματιστεί ή
μα εβδομόδα νωρίτερα, στης 25 Μeiου.
Θατο κρίειη εέβλξη της ιανδημίας.
Εάν είναι καλή έγ θα επιμείνω και
- θα προσπαθήσω ότως δήλωσε ο Σωτ .
Την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐοu , όπως
ανοκονθηκε επίσημα, aπό την Κυβέρνηση
και την Διαρκή ερά Σύνοδο της Ελησίας
της Ελλάδος θα αρχίσουν να τελούνται
οι Θείες Λετουργίες και τα μυστήρια της
Εκκλησίας Γάμο, Βαπτίσεις με την συμ.
LETOXT
των Πιστν ) τόσον στην Μεοσηνία
όσο και σε όλη την Ελλάδα .
Για το σκοπό αυτό η L Σύνοδος απoφάοσυ
την λήψη μέτρων , τόσον ε
( αποστάσεις) εν nαράλληλα οι mστοί θα
παραμένουν, στα προαύλια των Ναν ,
όπου, θα υπάρχουν μικροφωνικές εγκ .
ταστάσεις ( αντισημττικά κλη) , Συνιστάτα
δε σε ευπαθες ομάδες να αποφύγουν
την έξοδο από τα σπίτια τους . .
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟ
εντός των Νοwν
Παρεμβάσειςερωτήσεις στο 80
Δημοτικό Συμβούλιο
σιεύεται στη σελ . 17 με τον τίτλο: Γιατί
ο διασυρμός του μυστηρίου της Θείας Τοιόρδας να πάμε νωρίτερα λγοντας ότι
Ευχαριστίας " αναφέρεται στην προ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Εξάλλου ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ . Χρυ - σπάθεια διακωμδησης της Θείας Ευχασόστομος
αι επιχειρηματίες ζητούν έστω και μια μέρα
ή ένα Σαββατοκύριακο όπως ο πεινασμένος
τη βροχή.
ανακοίνωσή του πουδημο - ριστίας
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΣΩΦΡΟΝΑ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-PΙΖΟΜΥΛΟΣ
-Οποιος δεν φοβάται
το πρόσωπο του Τέρατος,
πάει να πει ότι του μοιάζει
και η πιθανή προέκταση του
αξιματος είναι να συνηθ
σουμε τη φρίη, να μας τρο μάζει η ομορφιά .
Κύριε Δήμαρχε,
στην τελευταία συνεδρίαση του Δη μοτικού Συμβουλίου
με τηλεδιάσκεψη ,
γίναμε μάρτυρες
απερίγραπτων συμπερφορν που ανγίζουν τα όρια της
χυδαιότητας εκ μ .
ρους του Προέδρου δημότες για την πρόσφατη, noτου Συνδέσμου λύωρη, διακοπή νερού που τα Ύδρευσης κ . Κουκού - λαιπρησε τους Δημότες , προ τση .
Κατά τη διάρκεια της σμένη επίθεση στον Δ.Σ. του
ενημέρωσης του Σ.
ματος, ο κ . Κουκού -στά κ . Φαββατά Δημήτρη , με
τσης αντί να ενημε - ύβρεις και απαράδεκτους χα
ρσει το σμα και
κατ' επέκτασιν τους
A) Θεωρντας
την αντιπλημμυ.
ρική θωράκιση
της πόλης ύψι.
στης προτερα .
ότητας για το
Δήμο μας . είoαμε
με ιδιαίτερη ικα
νοποίηση τις δη.
λσεις του κου
Δημάρχου για την
πρόοδο τής με .
έβη σε ολομέτωπη, προσχεδιασυνδυασμού "Καλαμάτα ΜπροΜόνος Χαπζηδόκης
.συνέχεια στη σελίδα 23
ΚΗΔΕΥΤΗ ΚΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
συνέχεια στη
oelida 23
0 επτ. Γεν. επιθεωρητής Μ. Ε. Πέτρος Β. Κωνσταντακόπουλος
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΑΝΗΚΕ ΣΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
Με απλότητα και σεμνότητα, όπως απλός και σεμνός υπήρξε σε όλη τη ζωή του , κηδεύτηκε ( σε στενό οικογενειακό
| κύκλο) την περασμένη Τρίη στο Νεκροταφείο Κηρισιάς της Αθήνας ο αησμόνητος και πολυσέβαστος Εππ. Επιθεωρητής
M.Ε. στην Αρκαδία και την Εύβοια, αλλά και άξιος θεολογος Πέτρος Βασ . Κωνσταντακόπουλος από την Δραίνα της
Σταχυολογεί και σχολιάζει τα
γεγονότα εν μέσω κορωνοίού
Μεσσήνης την οποία ποτέ δεν ξέχασε αφού έγραψε και ένα ββλίο για την πολυαγαπημένη του γενέτειρα.
Ευτύχησε , έως της ύστατης αναπνοής του , ο εξαίρετος και λατρευτός σύζυγος και πατέρας να έχει στο πλευρό του την
εξαίρετη ταλαντούχο σύζυγό του Παυλίνα το γένος Μοντάλδου που όλοι γνωρίζουμε πόσο του συμπαραστάθηκε , ως
οερί αναμμένο - δίπλα του μαζί με τα πολυαγατημένα παιδιά του , τον Βαση εξέχον στέλεχος της εθνικής Τράπεζας
στην Αθήνα και την Μάρθα Καθηγήτρια. Γαλλικν και από τα εξαίρετα στελέχη του ΟΤΕ Που του συμπαραστάθηκαν
άγρυπνοι πάντα με χαμόγελο και αγάτη κάνοντάς τον ευτυχισμένο καίτοι επορεύετο προς την αιωνότητα , με νηφαλιότητα, όπως νηφάλιος και
ευθυτενής ήτο όταν ορθστομούσε τον λόγον της Χριστιανικής αλήθειας από άμβωνος ως μελίρρυτος θεολόγος , εις την Ιερά Μητρόπολη της
ο συνέχεια στη σελίδα 21
ΓΝΩΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟN ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μεσσηνίας και αλλαχού .
.συνέχεια στη σελίδα 15