Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Mafou
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7061
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Ews Kai 90%
ηεπιδότηση | Οιοκτήτες ακινήτων
tns 66ons
για ενήμερα
στεγαστικά
δάνεια
Εντός του Μαϊού
τα μέτρα στήριξns
Η επιστροφή μέρους στρέψει στους ιδιοκτήτες το ποσό που απ .
λεσαν στο σύνολό του .
Οπως ανέφερε χθες ο
υπουργός Οικονομικν Χρ. Σταϊκούρας
εφαρμοσθούν κατά στην ΕΡΤ, θα υπάρχει
μια κατανομή του βάρους σε όλες τις κοινωνικές ομάδες με
όσο πιο δίκαιο τρόπο
γίνεται και αλληλεγγύη. Οπως είπε ο
υπουργός , η κυβέρ .
νηση εξετάζει 2-3 διαφορετικά σενάρια και
εντός του Μαίου θα
υπάρξουν και οι σχετ
ιδιοκτήτες ακινήτων κές νομοθετικές πa
του ποσού που έχουν
χάσει,
φόρου εισοδήματος,
είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζεται να
την τρέχουσα χρήση ή
TO 2021.
Μέσα στον Μάιο θα
Με εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια
θα ενταχθούν οι πρά - νομοθετήσει η κυβέρσινοι και οι κόκκινοι
δανειολήππες
πλήττονται από την
κρίση της πανδημίας
στο πρόγραμμα της
επιδότησης των δό
συνέχεια στην 11
νηση τα μέτρα για την
ενίσχυση των ιδιοκτη.
τν ακινήτων που έχα σαν εισόδημα από το
ψαλίδισμα κατά 40%
των ενοικίων, εν από
την πλευρά τους οι
ουργηθεί .
Η επιστροφή του
nοσού θα γίνει κατά
Πάσα πθανότητα μέσω προβλέπει ότι τα ενοί .
του φόρου εισοδή ματος . Για , παράδειγμα,
στην περίπτωση που το
Δημόσιο αποφασίσει εφαρμοσθεί στην τρέ ότι κάποιος ιδιοκτήτης χουσα χρήση είτε
μειωμένο κατά
Το δεύτερο σενάριο
κια που έχασαν θα
είναι αφορολόγητα ,
είτε το σχέδιο αυτό
ρεμβάσεις.
Náoxa
θα κληθούν να κάνουν
αίτηση σε ηλεκτρονική
πλατφόρμα που θα δη.
μιουργήθεί προκειμέ νου να δηλσουν τη
ζημία που έχουν υποΤοpτο σενάριο
προβλέπει τη στήριξη
των ιδιοκτητν ακινήÉws 30/6 rel.
-Đa to 8úoouv
οι εργοδότες &
θα nάρουν τα χρήματα
αnό το κράτos
των φέτος . Δηλαδή , οι πρέπει να ενισχυθεί με 2021. Δήλαδή, για τους
μήνες nου οι ιδιοκτή.
τες ακινήτων χάσουν
το 40% του ενοικίου ,
θα προβλέπεται ότι το
συνέχεια στην 10
ιδιοκτήτες θα δηλ
σουν τη ζημία που
έχουν υποστεί στην
πλατφόρμα που θα δημιτο ποσό ων 500 ευρ ,
θα γίνει έκπτωση στον
φόρο εισοδήματος και
συγκεκριμένα το ποσό
του φόρου θα είναι
Σύμφωνα με πληροφορίες , η κυβέρνηση ηλεκτρονική
δεν πρόκειται να επΈκπτωση
φόρου
Εκατομμύρια εργα
ζόμενοι που επιστρέφουν στις δουλειές
τους υπό νέες συνθήκες δεν έχουν Πάρει
το Δρο Πάσχα για το
2020, εν ταυτόχονα
δεν γνωρίζουν Πς
συνέχεια στην 2
- Οι φορολογούμενοι θα Πρέπει
να είναι ιδιαίτερα Προσεκτικοί
στη συμπλήρωση του Πίνακα 2 του Ε1
όταν έρθει η ρα τns Εφορίαs
Σελίδα 9