Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαnd
Tov tóno tOU
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
lδοντήτης. Εκδότης. Δευθυτής ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ Ετος 450Α Φίλου 11706 Τιμή 060 ευμό Πέμπτη 14 Mtpu 200
ΧΑΙΡΕ "ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ
ΤΟ ΒΑOΟΣ ΑΜΕΡΟΕ
náeI va o nta touc tiva annic ug
axolouua us Katoypopri tou taEC.EIuw .KOovioo- và to dntouuevo ava va
η ονοσκοnon 6ούμε mou tα Ppήκε το
E ç önkionç nóerv Reprér o Kde önudoroc
Oxac tAw noaKv. Kupl- dvöpac n Ka yuvaka. Av
ως δοτι , έκnano , δεν ονταnopivoντα npoς αυτό ρουoίος του έαι σon με
nou nepypope n ovouo- Dc anopdouc nou naup0oία τους , Ελάooτες , anό να κατέχοντος ένα αξμα.
autéc. pac neprypopouv Av slva de povov vóuiun
önhaon n autnon tnç neLigei o L.IL MAEARSTAR E eplvea to mdev. anna Ka maor.
Env ouvepnon nhovoΜήπως είδατε
τη δωρεάν διέλευση;
Η Περιφέρεια Ηπείρου δρομολόγησε
Οδικά έργα άνω των6,7 εκ. ευρ
Για τους τέσσερις Νομούς
Στις 25 νουoρίου chε συ
νοντηθεί n Εππpon Αγνα
Epyetouévuv oto Aktio p
tov Arpopo npipetoc Niko
reupyoko ya to edpa tu
diooluv.
AnopooK ya odno tpyo
Inpoinohonouod dvu tuv 67
ENOtopluv eupé thope on
covi tnc oUVEdploon n O
Kovouci Ennponn tnc nep
otpeoc Hneipou.
rvvézna e.
Κοντεύει ένας χρόνος
Αλλά τα προβλήματα αναμένουw λύσεις
Κανένας
εφησυχασμός.
Aυστηρά
να τηρού .
Σε nίyouς μήνες η
Anuotci Apan Khelve
éva xpovo entaíac Kai
oolapa nposniuata
ngogutvouv
vtaa on anoστάσεις και
ακόμη o
αυστηρά τα
μέτρα προ
OOTIKrje uγιεινής συ .
νιστούν oι
Nonna ta hounoddia
στα κεντρικά oημεία
της nρέβεζος , κοτι το
onolo sioaue Kai and
tov nponyoúurvo Arpapxo, anna &ev apKOÚV Va va etpouv
tnv ávoien".
gr er ek.
στους noλίτες, καθς ο ιός δεν εξυφeνorne allá napapéven otn xpa paç.
Τρεις γατροί και μία νοσηλεύτρια
nou εpγάζοντα στο Νοooκoμείο Έλπίς
βρέθηκαν θετικοί στον κορωνο .
ovvgea or e.