Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρντής - Νικάος Καραθάνος 1951-1974* Ιδοκτήτρια - Εκδότρια Σταιρίδου Ι. Σνλιανή
APAMA, IEMITH 14 MAÏOY 2020
Περίοδος Β' (1974)- Αp φύλλου 6830-12.111
0,50 €
Αύριο Το απόγευμα στην πλατεία
40 θέσεις εργασίας
κατανέμονται
Οι υγειονομικές εξετάσεις
Απάντηση Nίκης Κεραμέως σε επίκοιρη
ερηση της Χ Κepαλίδου στη Βουλή
Δράση του Εμπορικού
Συλλόγου Δράμας
για την τόνωση
της τοπικής αγοράς
Θα αγωνιστούμε
για να εξασφαλίσουμε
σε όλους δικαίωμα
στην εκπαίδευση
μαθητν της Γ' Λυκείου
στους Δήμους
του Νομού Δράμας
στο Νοσοκομείο Δράμας
Για την εισαγω γή τους σε σχολές της
Τρτοβάθμιας Εκπαίδευσης
για το Βοήθεια στο ΣπίΤΡ
Δηλσεις του προέδρου του Αστικού ΚΤΕΛ στον n.T.Θ. Καλογιαννίδη
Προέκυψε πρόβλημα με την ιδιοκτησία και την άδεια λειτουργίας!
Από Δευτέρα τα δρομολόγια
για Αστικά-ΚΤΕΛ και για
τη μεταφορά των μαθητν
Χωρίς εκδηλσεις και συναυλίες
φέτος στο Πέτρινο Θέατρο
στο Φαράγγι Πετρούσας
Οι μαθητές επιβιβάζονται με το ειδικό μαθητικό δελτίο που έχουν
>Υποχρεωπική η χρήση της μάσκας και το 50% Ττης πληρότητας
Μιλάνε στον n.Τ ο δήμαρχος Προσοτσάνης και η π. πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετρούσας
διοκτησιακά το Φαράγγι Πετρούσας ανήκει στο Δασαρχείο Δράμας
ΟΔήμος δεν μπορεί να δσει άδεια λειτουργίας για κάτι που δεν του ανήκει
Του θανάση Πολυμένη
ΜΕΝΑΙ έτομα απ ότ
φανεται , προκημένου
όη υτέρα να ξε
νήσουν όλα τα
Αστικν Λeωpορίων της πόλης
αλλά και του ΚΤΕΛ , μέοω του
στοίου θα μπορούν να μεταφέ
ροντα και α μαθητές
Οπως είναι γνωστό , ήδη
από την περασμένη Δeυτέρα 11 Maiou , άνοξαν όλα
τα Λύκεια του Νομού Δρά
μας για τη Γ' τάξη Λ
Μια αολογία για μια με
ρίδα μαθητν που δεν μπο
ρούσαν ναα παρουαιαστούν
στα σχολεία τους , ήταν και
ηέλλεψη δρομολογίων του
ΚΤΕΛ αλλά και των Αστικν
Neopopekuv.
Πέο, απτό την ερχόμενη Δευτέρα 18 λεωφορεία παίρνουν 100 άτομα , έτσι θα
Maiou, αυτό το πρόβλημα αναμένεται να μπορούμε ναμεταφέρουμε μέχρι 50 άτομα
eκλείψε, καθς ξεανούν πλέον άλα τα σε ένα αστικό λεωφορείοδρομολόγια από τα χωρά του Δήμου Δράμας, αλλά και από όλατα χωρά του Νομού έχουμε μοθωμένα σχολικά δρομολόγια και
Δράμας
Μίλντας στον-Πρωοό Τύπο- οπρο - θυντές σχολείων. Πρόκεπα για δρομαλόεδρος των Αστικν Λυφοpείωντου Δήμου
Δράμας κ . Θεόδωρος Καλογιαννίδης, ση.
μεννε ότι τα δρομολόγια από την ερχό
μενη Δευτέρα-θα ξεκνήσουν όλα τα νέα βατν και μαθητν, ο κ. Καλογιανίδης μάς
AETIKA KTEA APAMAT AE.
: των
Του Θανόση Πολυμένη
ΠΟΡE από τη
a va orale o
Ικορωνοός , που
όπως φανετα τελικά
προκάλεσε αρκετά προβλήματα , μπορεί α φετ
νές συναυλίες και ο.
ανοιχτές καλακαιρινές
παραστάσεις να ίνουw
με μεκωμένο κονό σης
κερκδες και σε άλλους
χρους , παρ ' όλα αυτά
όμως , στη συγκεκριμένη
περίπτωση του γνωστού
μας Πέτρωου Θεάτρου
στο Φαράγι Πετρούσας,
τα πράγματα είναι διαφοPETKÁ
Το Πέτρινο eέατρο Πε
τρούσας , είναι ένας χρος που κατασκευάστη κε πρν τις εκδηλσεις και τις συναυλίες στον συγκεκριμένο
από χρόνια, με την ακονομική βοήθεια παλαιότερα από χρο , κα ΕEυαγγελία Νταμπρίκη , μάθαμε ότι για φέτος
τη Νομαρχοκή Αυτοδιούσηση Δράμος, αλλά κυρίως με δεν θα πραγματοποηθεί καμά εκδήλωση και καμά συτην εθελοντική εργασία κατούκων του χωρού. Σε λίγα ναυλία Και ο λόγος, άπως η δα μας είπε , όιο Δήμος
χρόνα, κατέληξε να είναι ένα αξιοζήλευτος χρος, Ποu Προσοτσάνης δεν έδιε άδεα λειτουργίας του χρου
άφησε ένα πολύ καλό όνομα σε όλη την Ελλάδα για τις
συναυλίες και μάλιστα , οι διοι οι μάνατζερ των καλλπε - Πρωνό Τύπο , σε επικονωνία που είχε με το Δήμο Προχνν να το θέτουν ως έναν από τους προορισμούς συ - σοτοάνης, η κανούρα δημοτική αρχή δεν θέλει να ανα ναυλιν κάθε καλοκαίρι.
Ντομπρίκη: Χωρίς όδεια και χωρίς εκδηλσεις
Σε μα προσπάθεα να δούμε το πρόγραμμα των εκδη
λσεων για το φετνό καλοκαίρι στο Πέτρνο Θέατρο Πε - συμβαίει , η κα . Ντομπράη μας εξήγησε ότιτόσα χρόνια
τρούσας βρεθήκαμε μπροστά σε μα νέα έκπληξη Σε αυτός ο χρος δεν εie ποτέ κάποια άδεα λειτουργίας .
Auxiou.
σχύει καιγια τους μαθητές,, έει και
δευκρννεr Οι μαθητές θα πρότε
να φοράνε μάσκα και το αστικό θα
πρέτεινα γεμίσει με το 500% των επ
βατν , μετα γωστά μέτρα προστα
σίας από τον κορωνο . Γα παράδεrγμα τα
Ο διος δευκρνίζει επίσης ότι δεν
έχουνπαpeξΤγήσει ορσμένοι δευ
για γραμμής και η μεταφορά γνεται με
εδικό μαθητικό δελτίοn .
Σε ερτηση w uπάρχει πληρότητα en
τα onoίa eriσης τα λέα ότι-φόσον υπόρξει πληρότητασε ένα
Όπως συγκεχριμένα μας είπε η δια μιλντας στον
éxoupe
σχολεία Η μεταφορά των μαθητν θαγίνει ωφορείο ποκεμένου να εξυτηρετήσει το
κανονικά κι ό ,Τι σχύα για τους εnβάτες, κοκό . Αν δούμε γα napάδerγμα ότι γεμίζει
το αστικό με 40 άτομα,
τότε αμέους θα μπει και
νέο αστικό λεωφορείο για
να πάρα τους επιβάτεςλάβει αυτή την ευθύνη . Επειδή δεν υπάρχει η
νομμότητα
Στις ερωτήσε ις μας γα να καταλάβουμε τ ακφβς
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
και ότι κάθε χρόνο πολαότερα , ο Δήμος Προσοτσάνης
eruKONOvia nou sixaue ue
την πρην πρόεδρου του έδνε μια άδεια λατουργίας γα τς ημέρες των συναιλιν
Πολιηστικού Συλλόγου Πe - και μόνα
τρούσας και υπεύθυΜη για
Νέες υπερσύγχρονες υπηpcoίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μοστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης απεκόνσης
η εξΕλξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρηχος Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 0.Ε.
Πάτκας-Μοσμονίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
AOINA TMHMATA:
. Μογνmυκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo -Τiplex oγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθoπαντογρόpος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν ΙΚ.Α)
TnÀ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnà: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΠΡΩΙΝΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός αnόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα διλα 6ας αξτίσα,
μοίπσ τρατο
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791/2521 10 4962
Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 0 6977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα