Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ανανέωση της θητείας
Στουρνάρα στην ΤΕ προτείνει το Μαξίμου
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ń Email: [email protected]
AOHNA: Email: [email protected]
ń Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ5723 Πέμππη 14.05.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310 -240652 Fax: 2310 242778ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Με άνοδο
Στουρνάρας
Θα συνεχίσω προσηλωμένος στην
αποστολή της ΤτΕ
Spiegel:
>>> TɛA.
>>> TɛA.
άνοιξε το
Χρηματιστήριο
Αθηνν
Ζητά έρευνα για το θάνατο του μετανάστη
στον Εβρο
Πας αινές κι τονές διίξεις
Τργράρνται λόγα.. wοoνοiού
Μικρή άνοδο καταγράφει η
χρηματιστηριακή αγορά στο
ξεκίνημα της σημερινής
συνεδρίασης, εν μέσω ήπιας
ανόδου
XCL TOLVIX
ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να ανησυχούν για ένα
δεύτερο κμα της πανδημίας,
καθς σε oρισμένες χρες
παρατηρήθηκε αναζωπύρω
ση νέων κρουσμάτων.
voioú
Ο Γενικός Δείκτης Τιμν
στις 11:00, διαμορφνεται
597,57
μονάδες
σημεινοντας άνοδο 0,21%
Η αξία των συναλλαγν
ανέρχεται, στα 1,62 εκατ.
Evgó.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημεινει άνοδο σε
ποσοστό 0,10%, εν
δείκτης της μεσαίας κεφα
λαιοποίησης ενισχύεται, σε
ποσοστό0,15%.
Από τις μετοχές της υψηλής
κεφαλαιοποίησης
μεγαλύτερη άνοδο καπαγρά
φουν οι μετοχές της Aegean
Airlines (+2, 26%) , της Ττάν
(+1,53%),
της(+1,46%) και του ΟΤΕ
(+1,43%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη
πτση καταγράφουν
μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,19%),
της ΑΛΜHE (-0,73%) και της
Εθνικής (-0,70%).
Από τους επιμέρους δε ίκτες,
μεγελύτερη
σημεινουν οι δείχτες των
Τηλεπικοινωνιν (+1,43%)
ΕΑΣΤΑΤ.
Αμα 64%
σις οκοδομικές ιδειες
ΣαράνΕληνική Στατιστική Aρχή αδειν , κατά 67,8% στην επιφάνεια α
(ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινόνει τα προσορινά
στοιχεία , για τον μήνα Φεβρουάριο αντίστοιχο μήνα του 2019 .
2020, της Έρευνας Οικοδομικής Δρα .
στηριότητας. Ειδικότερα:
κατά 70,3% στον όγκο, σε σχέση με τον
pite A
- Ο εκδοθείσες άδειες Δημόα ας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα
-Το μέγεθος της Συνολικής Οικούομικής Φεβρουάριο 2020 στο σούνολο της
Aραστηριότητας (Ιδιστικής-Δημόσιας ) , Χρας , ανή.θαν σε 13 οικοδομικές
άδειες, που αντστοιχούν σε 5,5 μλιάδες
m2 επιφάνειας κα 231 χλιάδες m3
όγιου . Το ποσοστό συμμετοχής της
Δημόσιας Οικοδομικής Αρυστηριότητας
στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον
μήνα Φεβρουάριο 2020, είναι 2,0%.
Κατά την περίοδο των τελευταίων
δόδεκα μηνν, δηλαδή από τον Μάρτο
2019 έως τον Φεβρουάριο 2020, το μέγεθος της Συνολικής Οκοδομκής Αρυ
στηριότητας (ΙδιωτικήςΑημόσιας ) με
βάση uς εκδοθείσες οκοδομικές άδειες,
στο σίνολο της Χάρας, ανθε σε 18.440
οκοδομικές άδειες, που ανιστα χούν σε
3.995,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας κα
κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2020, στο
σύνολο της Χρας με βάση τις εκδο είσες οικοδομικές άδειες , ανήλθε σε
1.599 οικοδομικές άδειες , που αντι στοιχούν σε 305,5 χιλιάδες n2 επιφάνει
ας και 1159,8 χλιάδες m3 όγκου, παρ
ουσίασε δηλαδή , αύξηση κατά 64,3%
στον αριθμό των οικοδομικν αδειν ,
κατά 70,8 % στην επιφάνεια και αύξηση
κατά 73,6% στον όγκο, σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2019.
Διάταξη παύσης ποινικής δίωξης για υποθέσεις που εκρε
μούν και προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 1 χρόνο και παραγραφή ποινν που έχουν επιβληθεί έως 6 μήνες , με στόχο
την αποσυμφόρηση των πινακίων των δικαστηρίων , κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης Κστας Τσιάρávodo
Κατασκευν
(+0,77%), εντις μεγαλύτερες απλει ες καταγράφουν
οι δείχτες των Τραπεζν
0.40% ) και των Ταξιδιν ( 0,39%).
Avodiná
Η διάταξη
αίτημα της ηγεσίας των
δικαστηρίων αλλά και της
Ενωσης Εισαγγελέων με
σαφή στόχευση το <ξαλά - κορωνοϊού από τα μέσα
φρωμα>των πινακίων Μαρτίου.
αποτελεί στηρίων, που πλέον έχουν
υπερφορτωθεί με δεδομ νο ότι τα ακροατήρια ήδη
δεν λειτουργούν λόγω
κινούνται
μετοχές , 18 πτωτικά και 10
παραμένουν σταθερές .
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν
μετοχές: Minerva + 1 1,80%
και Q&R + 9,02%, εν τη
μεγαλύτερη
σημεινουν οι μετοχές: Δρομέας -22,86% και
Πηροφορική -3,33 %.
- ο εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Αραστηριότητας, στο σύνολο της
Χρας , κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2020
ανήθαν σε 1586 οικοδομικές άδειες , 17370,2 χλιάδες m5 όκου
που αντιστοιχούν σε 2979 χλιάδες m2
επιφάνειας και 1.136,7 χιλιάδες m3
όγκου , παρουσιάζοντας αύξηση χατά
63,2% στον αριθμό των οικοδομικν
ποινικν
δικαπτση
Created by Universal Document Converter